nov. 23, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Munsveda – Burning Mouth Syndrome (BMS)

När det bränner och svider i munnen över längre tid utan en direkt orsak kan du lida av munsveda/tungsveda eller som det heter på engelska Burning Mouth Syndrome (BMS).  

BMS inträffas oftare hos kvinnor och debuteras typiskt vid menopausen vid femtioårsålder. Det är fortfarande oklart hur vanlig BMS egentligen är, ibland anges att knappt 4 procent av människor i åldern från tjugo till sextionio år är drabbade.

Innehåll

Munsveda – symtom

Om man lider av munsveda har man ofta flera typer av obehag som är knutna till tillståndet, särskilt en brännande känsla i munhålan, muntorrhet och smakändringar.

I 75 till 80% av fallen är den svidande, brännande smärtan lokaliserad till den främre tredjedelen av tungan men den kan också förekomma på läpparnas insida, främre delen av hårda gommen, på insidan av framtänderna i överkäken, eller på tungryggen eller tungans sidoränder.  

De flesta som drabbas av BMS upplever en svag, brinnande känsla när de vaknar på morgonen, tillståndet förvärras under dagen och är oftast som värst på kvällen. Stress, trötthet och mycket pratande kan förvärra symtomen.

De som har förmågan att vara koncentrerad på sina arbetsuppgifter på jobbet och på framtiden upplever färre problem, liksom vid måltider och särskilt om man dricker kalla drycker.

Den brännande, svidande känslan kan stanna kvar i flera månader eller år. Hos några kan dock symtomen minska efter en längre tid, oftast längre än 6 år. 

Tillsammans med munsvedan förekommer ofta muntorrhet och smakförändringar. Smaken kan påverkas i intensitet, eller så kan personen uppleva kvarliggande bitter eller metallisk smak.  

GUM HYDRAL Återfuktande spray är enkel att använda och ger dig omedelbar och långvarig lindring av muntorrhet.

GUM HYDRAL Spray

  • Omedelbar och långvarig lindring vid muntorrhet
  • Särskilt avsedd för användning på språng med en liten, bekväm förpackning
  • Kan användas när man vill, flera gånger per dag

Behandling

BMS är fortfarande inte helt lätt att diagnostisera. Det finns inte någon specifik test för munsveda och därför är det ibland svårt att fastställa diagnosen. Även behandlingen är svår och ger inte alltid resultat. En viktig del av behandlingen är att acceptera sjukdomen och lära sig leva med den. BMS är en långvarig sjukdom och det tar lång tid innan symptomen försvinner.  Den är dock inte farlig. Visst är det besvärligt och smärtsamt men förvärras sällan och leder inte till andra sjukdomar.

Smärtlindring är en viktig del av behandlingen. Den bästa hjälpen får man om både tandvården, psykolog och specialist på smärtlindring är inblandade. 

Dagens kunskap

Vi vet fortfarande rätt så lite om BMS. Man tror att den uppstår på grund av samverkan mellan biologiska faktorer som neuropatiska och hormonella förändringar och psykologiska faktorer som stress och depression.

Innan diagnosen munsveda fastställs är det viktigt att utesluta andra tillstånd, som svampinfektion i munslemhinnan, bakterietillväxt på tungan, munslemhinneförändringar so Lichen och allergiska reaktioner. Man bör även utesluta allmänhälsatillstånd som kan ge symptom liknande BMS, som till exempel: näring- och vitaminbrist, diabetes, hormonella förändringar, autoimmuna sjukdomar och läkemedelsbiverkningar. 

 

Källa: Prof. Björn Klinge, Pamela Andersson: ”Din hälsa sitter i munnen” The Book Affair, 2020

Läs mer om Prof. Björn Klinge, hans publikationer och forskningsprojekt här.

 

Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar