nov. 12, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Vita fläckar på tänderna

Att leva med vita fläckar på tänderna är vanligt, både i Sverige och resten av världen. Bakgrunden till fläckarna varierar dock något beroende på var i världen vi vuxit upp.   

Många personer lever med vita fläckar på tänderna. Fläckarnas bakgrund kan vara många, men i Sverige är mineraliseringsstörningar och trauma mot tanden två vanliga orsaker. Vita fläckar är oftast inte farliga utan behandlas snarare av estetiska skäl. Om stora fläckar grundar sig i mineraliseringsstörningar kan tänderna dock vara överkänsliga och en åtgärd krävs för att stärka och skydda dem. 

Innehåll

Texten är faktagranskad av Sven Öqvist, allmäntandläkare och klinikchef på tandvårdskedjan Aqua Dental, med lång erfarenhet av vita fläckar och estetiska behandlingar. 
tandvårdskedjan Aqua Dental.

Varierade bakomliggande orsaker

En vanlig orsak till vita fläckar på tänderna är att de blivit skadade om barnet ramlat och tänderna utsatts för trauma. Personer som haft en bristfällig tandvårdsrutin under en längre tid kan också drabbas av vita fläckar på tänderna. Patienter som genomgår en tandregleringsbehandling med fast apparatur brukar ha svårare att genomföra en fullständig rengöring av sina tänder och drabbas då ibland av så kallat kritkaries som syns som vita fläckar.  

Fluoros är en typ av problematik som uppstår på grund av mineraliseringsstörningar i tandens emalj. Genom mineraliseringsstörningar uppstår vita fläckar på tänderna efter att de utsatts för en hög halt fluor under en längre period. Fläckarna kan vara både stora och små och variera i form. Fluoros är relativt ovanligt i Sverige och förekommer snarare i de delar av världen där fluorhalten är naturligt högre.   

Mineraliseringsstörningar är en annan vanligt förekommande defekt på emaljen och fläckarna kan vara både gula, bruna och vita. Den bakomliggande orsaken till mineraliseringsstörningar är fortfarande oftast okänd men det kan bero på miljöbetingade- eller andra bakgrundsfaktorer. Tänder som drabbats av mineraliseringsstörningar har ibland en överkänslighet och riskerar att lättare drabbas av karies jämfört med tänder utan dessa störningar. Vissa menar också att problematiken vita fläckar kan vara ärftligt. 

Behandla hos tandläkare 

Fluoros är sällan farligt och de flesta behandlar fläckarna endast av estetiska skäl. Vid omfattande former kan det dock uppstå risk för att tandens ytskikt skadas.  

Behandling av mineraliseringsstörningar en relativt ny behandling och många patienter har fått höra att deras fläckar inte går att åtgärda. I dag erbjuder många tandvårdsaktörer Icon-behandling, en enkel process som endast kräver ett besök. Dessa fläckar brukar kunna behandlas med saltsyralösning. 

Mineraliseringsstörningar brukar oftast behandlas med Icon-behandling. Tandläkaren börjar med att fotograferar de tänder som ska behandlas, därefter appliceras ett ämne innehållande syra på tänderna. Syran syftar till att öppna tandens emalj. Om fläckarna är kvar efter första påstrykningen upprepas processen. Antalet genomförda syrabehandlingar beror på resultatet men det vanligaste är mellan två och sju gånger. Efter att ni nått önskat resultat appliceras resin, en genomskinlig flytande plast, på tänderna. Det stärker tänderna efter erosionen från syran. 

Behandlingstiden brukar ligga mellan 50 och 80 minuter beroende på omfattning och antal tänder som ska behandlas. Efter behandlingen kan du äta och dricka som vanligt. Vissa fläckar är omfattande och svåra att behandla med enbart Icon. Dessa brukar man då kombinationsbehandla med komposit eller skalfasader.  

Går inte att behandla med tandblekning 

Vita fläckar orsakade av genetik, fluoros eller mineraliseringsstörningar går inte att behandla med tandblekning. En tandblekningsbehandling syftar till att ljusa upp hela tandraden och verkar likadant över hela tanden. Om du genomför en tandblekning på fluorosfläckar kan fläckarna bli något mindre synliga, men de försvinner inte. Och när resultatet av tandblekningen återgår till det normala kommer fläckarna tillbaka i samma grad. 


Du som önskar bleka tänderna i samband med en Icon-behandling rekommenderas att genomföra tandblekningen innan du genomför behandlingen för att bli av med dina vita fläckar. 

Fluor skyddar dina tänder 

Den största orsaken till att vi ur ett befolkningsperspektiv drabbas av karies är våra kostvanor. Intag av socker, småätande och bristfälliga tandvårdsrutiner orsakar lätt karies. Fluor i livsmedel och dricksvatten bidrar till skydd för våra tänder, men mängden fluor är för liten för att ge det skydd som krävs. Fluor är dessutom ett grundämne som i för stor mängd är giftigt. Därför används istället fluoridjoner i tandvården, alltså de enbart negativt laddade jonerna i fluor. Fluor och fluoridjoner är det enda ämne som påvisats kunna motverka karies, och till och med i vissa fall påverka läkningen av initialkaries. Ämnet binder tandemaljen och gör den mer motståndskraftig mot kariesangrepp och skador. 

GUM Original White Tandkräm är perfekt för vardagsbruk. Den rengör tänderna, tar skonsamt bort missfärgningar samtidigt som den innehåller fluor som remineraliserar och stärker dina tänder.


GUM Original White Tandkräm

  • Löser försiktigt upp missfärgningar utan att skada emaljen
  • Stärker och skyddar emaljen tack vare fluor och Isomalt
  • Revitaliserar tandköttet


Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar