mars 26, 2024 - Minuts läsningMinuters läsning

Blödande tandkött

Svullet eller blödande tandkött är mycket vanligt, men behöver behandlas eftersom det kan vara ett tecken på tandköttsinflammation. Tandköttssjukdom i tidigt stadie kallas för gingivit. Om den inte behandlas kan den leda till mer avancerad tandköttsinflammation, vilket kallas för parodontit. Läs mer i vår guide.

Innehåll

Blöder ditt tandkött när du borstar tänderna?

Då är du verkligen inte ensam! Tre av fyra vuxna personer upplever någon gång i livet olika typer av tandköttsproblem. Det är så vanligt att många tror att det är rimligt att blöda lite i munnen, att det helt enkelt handlar om ett känsligt tandkött eller att man borstar för hårt. Men om du har ett ihållande svullet, rött eller blödande tandkött, är det viktigt att vidta åtgärder. Det är nämligen lika orimligt att blöda i munnen som någon annanstans på kroppen. Det är vanligtvis ett tecken på tandköttsinflammation, men det kan också vara symptom på underliggande sjukdomar. 

Men oroa dig inte! Det går oftast snabbt och enkelt att behandla blödande tandkött. Även om det är enkelt att behandla ska det dock ses som ett varningstecken som alltid ska behandlas. Anledningen till det är flera, men framförallt eftersom det i värsta fall kan leda till att tänderna helt enkelt lossnar.

Tandkräm som reducerar tillväxten av bakterier - för ett friskare tandkött

GUM PAROEX Tandkräm 0,06% CPC

 • Hjälper till att reducera plack
 • Innehåller fluor för att förebygga karies och stärka emaljen
 • Hjälper till att lugna känsligt tandkött 
 • Fräsch mintsmak

Vad är orsaken till blödande tandkött? 

Det är lätt att glömma bort sitt tandkött. Men på samma sätt som att vi borde sköta om våra tänder för att de ska hålla hela livet, gäller samma sak för vårt tandkött. Den allra vanligaste bakomliggande orsaken till att det blöder i tandköttet är gingivit, vilket är en mild form av tandköttsinflammation som främst uppstår på grund av bristande munvårdsrutin. Borstar man inte tänderna ordentligt bildas en bakteriebeläggning som kallas för plack. Denna beläggning bildas först och främst vid tandköttskanten och mellan tänderna, där det är svårare att nå med en tandborste. Plack som inte tas bort kan i sin tur bilda tandsten. Plack-bakterier i längden blir skadliga och skapar tandköttsproblem. Behandlas inte gingivit kan det leda till parodontit då tänderna i värsta fall kan lossna (därför det svenska namnet till parodontit – tandlossning). Förutom bristande munhygien kan även sådant som stress, vitaminbrist, ärftliga faktorer, graviditet och sjukdomar ligga bakom att ditt tandkött blöder. Men det är aldrig naturligt eller normalt att det blöder eftersom det alltid finns en bakomliggande orsak.

Olika skäl till blödande tandkött:

 • Tandköttsinflammation - Som oftast är blödande, rött och svullet tandkött tecken på tidig stadie av tandköttsinflammation, vilket kallas för gingivit. Den kan orsakas av flera olika faktorer såsom: 
 • Bristande munvård – När man slarvar med att borsta ordentligt på och mellan tänderna, samt göra rent under den ytligaste delen av tandköttskanten, samlas bakterier vid tandköttet som kan leda till problem. Placket kan i början orsaka en lättare tandköttsinflammation, men det kan också, om det inte tas hand om ordentligt, klättra ner mellan tandkött och tand samt skapa tandköttsfickor som fylls med ännu mer bakterier. Blir fickorna djupa kan tandborste eller andra hjälpmedel inte längre göra rent ordentligt, utan då ska det behandlas hos tandvården. 
 • Rökning – När du röker ger du munnen sämre förutsättningar att åtgärda eventuella problem själv, alternativt att munnen blir svårskött. En okej munvårdsrutin kan därför bli otillräcklig och ändå leda till inflammation. Rökning skyndar även på händelseförloppet när inflammationen är ett faktum, men eftersom nikotinet gör att blodkärlen drar ihop sig kan det vara svårt att upptäcka den i tid. Som rökare är det därför av yttersta vikt att sköta om sina tänder och sitt tandkött exemplariskt. Läs mer om hur rökning påverkar tänder och tandkött här!
 • Graviditet – Även om du har en god munhygien, kan en graviditet göra att den inte är tillräcklig. Under graviditeten kan du drabbas av graviditetsgingivit (tandköttsinflammation specifikt under graviditet). Om du kräks ofta kan magsyran dessutom fräta på emaljen. Därför bör man vara mycket noggrann med sin munvård just under graviditeten. Kontakta din tandhygienist eller tandläkare om du vill veta mer om munvård och graviditet. Du kan även läsa mer om detta i vår artikel om graviditet och munhälsa.
 • Stress – När kroppen går igenom stress i högre doser sänks immunförsvaret. Då kan tandköttsinflammation förekomma mycket lättare och blödande tandkött blir ett faktum. Om du inte kan stressa ner och få ordning på situationen bör blödande tandkött på grund av stress vårdas av tandhygienist eller tandläkare. 

Andra icke-inflammationsrelaterade orsaker till blödande tandkött:

 • EDS, cancer, anemi och andra sjukdomar – Det finns flera sjukdomar vars symptom är just blödande tandkött, som är följden av självaste sjukdomen. Vid Ehlers-Danlos syndrom och sjukdomar med sänkt immunförsvar är det vanligt att måttligt blöda från tandköttet. Det bör dock alltid has under uppsikt och behandlas om det inte går över. 
 • Lågt näringsintag – Äter du för dåligt och för lite kan kroppen sakna viktiga näringsämnen för att ta hand om sig själv. Frukt och grönt är viktigt för en frisk mun och kropp.
 • Tappade/saknade tänder – Om det av olika orsaker saknas tänder i munnen kan de ojämnheter som då uppstår göra att det skaver mot tandköttet. Då beror blödningarna snarare på sår i tandköttet och du behöver hjälp av en tandläkare som kan göra din mun mer friktionsfri. 
 • Mediciner – Olika typer av läkemedel kan göra att tandköttet blöder. Är det en kortare behandling kan du avvakta och äta färdigt din kur utan att det är någon fara. Är det däremot en permanent medicinering, eller något du ska äta under längre tid, bör du rådfråga med din läkare om det finns alternativ till din behandling. 

Vad ska jag göra om jag har blödande tandkött?

Få inte panik om du har ett blödande tandkött! Det bästa du kan göra är att först och främst boka en tid med din tandhygienist som hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dig. Eftersom du då kan konstatera om det rör sig om mild gingivit eller något annat utifrån dina specifika förutsättningar.

När det kommer till skötsel av tänder och tandkött så är det viktigt att fortsätta med din vanliga munvårdsrutin – sluta inte borsta eller göra rent mellan tänderna med tandtråd, mellanrumssticka eller en mellanrumsborste. Om borstningen är för smärtsam kan du välja att använda en extra mjuk tandborste, samt byta tandkräm till en som är anpassad för tandköttsproblem. Går det absolut inte att röra munnen med tandborste och andra hjälpmedel någon längre stund är ett antibakteriellt munskölj ett bra alternativ under en kortare period. I vår GUM® Paroex®-serie finner du avancerad munvård specifikt framtagen för blödande tandkött. Produkter som gör att det blir lättare att sköta om ett tandkött med problem.

Få ett friskare tandkött med GUM PAROEX®-serien

Blödande tandkött är ett oerhört vanligt problem. Det är så vanligt att vissa tror att det är rimligt och att de bara är “känsliga”. Men faktum är att det helt enkelt är så vanligt att man missköter sina tänder eller har andra bakomliggande orsaker till att tandköttet blöder. Det finns helt enkelt inte någon anledning att blöda i munnen om inget ingrepp nyligen skett eller om man varit med om en olycka, alternativt har en sjukdom som EDS eller cancer.

Blödande tandkött bör dock alltid kontrolleras och utredas. Hur länge har det pågått och hur ofta? Är det bara vid tandborstning eller även vid matintag? När det konstaterats vad som orsakar blödningen kan problemen behandlas. Bland GUM produkter finner du allt du behöver för att göra rent en mun med tandköttsproblem. Vi har både tandborstar, tandkräm, tandtråd, tandstickor, mellanrumsborstar, munskölj och antibakteriella hjälpmedel. Serien GUM Paroex är specifikt framtagen för att hjälpa dig med tandköttsproblem på allra bästa sätt. Serien är baserad på antibakteriella ämnen och dess egenskaper kan sammanfattas enligt dessa punkter:

 • Upprätthåller tandköttets vävnader i ett hälsosamt skick
 • Lugnar irriterat tandkött
 • Dubbelverkande anti-plack-system som både attackerar befintlig plack och förhindrar tillväxten av bakterier under lång tid
 • Ideal innan och efter munkirurgi, extraktioner och implantat
 • Innehåller välgörande vitamin B och E för att revitalisera tandköttet
 • 0% alkohol

I vår produktserie finner du både antibakteriella hjälpmedel för dagligt bruk, som en GUM PAROEX Tandkräm och munskölj mot tandköttproblem där de aktiva antibakteriella substanserna (klorhexidin) finns i en liten mängd. Dessa produkter kan användas till vardags – istället för din vanliga tandkräm eller skölj. 

Läs mer om produkterna och köp dom här:


GUM PAROEX Munskölj 0,06% CPC

 • Hjälper till att reducera plack ackumulering

 • Hjälper till att lugna känslig tandkött

 • Fräsch mintsmakGUM PAROEX Dentalgel 0,12% CPC

 • Hjälper till att reducera plack ackumulering
 • Hjälper till att lugna känsligt tandkött
 • Ideal innan och efter munkirurgi, extraktioner och implantat


GUM PAROEX Munskölj 0,12% CPC

 • Hjälper till att reducera plack ackumulering
 • Hjälper till att lugna känsligt tandkött
 • Fräsch mintsmak
 • 0% alkohol


Gingivit

Den första, milda formen av tandköttsinflammation gingivit, är vanligtvis det som uppstått om ditt tandkött blöder. Även om det finns flera sätt att få gingivit på är tillståndet detsamma. När bakterier byggs upp vid tandköttskanten och det inte tas bort leder det till att tandköttet inflammeras och blir skört. Det blöder, är rött, ömt och/eller svullet. Det är emellertid mycket lätt att komma iordning med. Genom god munvård med flera olika steg och vår GUM PAROEX-serie med antibakteriella hjälpmedel specifikt framtagna för just tandköttsproblem, är din mun frisk och blödningsfri på nolltid.

Parodontit

Om gingiviten inte behandlas kan problemen dock förvärras till ett tillstånd av infektionssjukdom som kallas parodontit (tandlossning). Sjukdomsförloppet innebär att bakterierna fortsätter att klättra ner under tandköttet och gör i värsta fall att tänderna lossnar ur sina fästen i käken. Det finns olika grader av parodontit, olika mängder drabbade tänder och olika snabba förlopp. Stress, rökning och till viss del även ärftliga benägenheter ökar på förloppet och förvärrar problematiken. Men den grundläggande orsaken är generellt sett alltid bristande munvård under längre tid. Infektionen kan inte botas med antibiotika utan enbart genom behandling hos tandhygienist eller/och tandläkare, avancerad munvård och ändrade rutiner samt levnadsvanor. Om sjukdomen är mycket långt gången kan den ändå behandlas genom specialisttandvård, men är då mycket kostsam och omfattande. 

Parodontit (tandlossning) är mycket vanligt. Den mildare varianten är så vanlig att nästan varannan vuxen drabbas, och därför räknas det som en folksjukdom. Den allvarliga formen där tändernas fästen förstörs är mycket ovanlig hos barn och ungdomar, men bland vuxna är statistiken en av sju. Genom att besöka tandläkare eller tandhygienist regelbundet minskar du risken för parodontit.

Hur kan jag undvika blödande tandkött?

För att hålla ditt tandkött friskt, måste du vårda dina tänder och tandkött varje dag. Det gör du genom att borsta tänderna morgon och kväll samt göra rent mellan dem med en mellanrumsborste, mellanrumssticka eller tandtråd. Se till att du rengör varje del av din mun och inte bara de lättåtkomliga tandytorna. Det innefattar alltså även de nämnda utrymmena mellan tänderna, och men också vid tandköttskanten. Det kan dock vara svårt att helt säkert veta om man gör rätt eftersom plack vid tandköttskanten inte alltid syns. För att ta reda på om tandköttskanten och tänderna är rena kan du använda dig av GUM® RED-COTE® infärgningstabletter, efter att du är färdig med din munvårdsrutin för att se om och vad du missat. De är enkla att använda och visar med tydlig röd färg var det fortfarande sitter kvar plack. Genom att då gå efter och städa upp det du missade ger det en fingervisning om vad du kan behöva förbättra och ändra i din rutin i framtiden. 

Utöver din egen munhygien bör du också se till att besöka tandvården mint en gång per år. Detta eftersom de kan upptäcka tidiga tecken på tandköttsinflammation och andra problem förknippat med blödande tandkött.


GUM RED-COTE Infärgningstabletter

 

 • Synliggör skadliga plackbakterier så att du tydligt ser var du behöver borsta bättre eller göra rent mellan tänderna
 • God körsbärssmak
 • Endast 30 sekunder för ett färdigt resultat

 


Relaterade Artiklar