mars 25, 2024 - Minuts läsningMinuters läsning

Dry Socket: smärta och inflammation när du dragit ut en tand

Dry socket kallas även för alveolit och är en komplikation som kan uppstå efter en tandutdragning. Dry socket är ett någorlunda ovanligt tillstånd men kan, för de som drabbas, orsaka betydande smärta.

Innehåll

Texten är faktagranskad av Marcia Lindberg, tandläkare och klinikchef på Aqua Dental Centralstationen.

Efter att du har dragit ut en tand uppstår ett hålrum i käkbenet. Dry socket är en inflammation i detta hålrum och uppstår om blodet inte koagulerar som det ska. Risken för att drabbas av dry socket är relativt låg, cirka två procent efter en tandutdragning. Dock ökar risken betydligt vid utdragning av visdomständer, då är risken 20 procent.

Vad är dry socket?

Efter en tandextraktion fylls vanligtvis hålrummet, som uppstår efter att en tand har dragits ut, med blodkoagulering. På så sätt är den känsliga benstrukturen i käkbenet skyddad under läkningsprocessen. Men om blodet inte skulle koagulera som det ska eller lösas upp är benet exponerat för inflammation och irritation och då kan dry socket uppstå.

Orsaker till dry socket

Det finns ett flertal faktorer som kan öka risken för att utveckla dry socket. Nedan hittar du vanliga orsaker till att dry socket utvecklas efter en tandutdragning.

Bakterier

En tandläkare brukar efter en tandutdragning rekommendera att man, under en viss tid, undviker att äta och dricka. Det beror på att om matrester och bakterier samlas i hålrummet kan läkningsprocessen störas, vilket i sin tur kan leda till att blodkoaguleringen bryts ned och dry socket uppstår.

Störa blodkoaguleringen

Att borsta tänderna, använda sugrör eller stoppa andra främmande föremål i munnen direkt efter en tandutdragning kan störa koaguleringen och fördröja läkningsprocessen.

Tobak

Rökning torkar ut munnen och nikotin reducerar blodflödet i munhålan, vilket kan påverka blodets koaguleringsförmåga och därmed leda till att du drabbas av dry socket.

Typ av tandutdragning

Visdomständer och mer komplicerade tandutdragningar har en högre risk för att leda till dry socket.

Symtom på dry socket

Dry socket kan vara extremt smärtsamt och medföra flera obehagliga symtom som exempelvis:

 • Avsaknad av blodkoagulering och synligt ben i hålrummet.

 • Att var öm efter en tandextraktion är normalt men om du har ihållande, pulserande smärta i tandköttet eller käken som inte går över kan det vara ett tecken på dry socket.

 • Du har en ihållande dålig smak och lukt från munnen som inte försvinner trots att du sköljer munnen med antibakteriell munskölj.Smärta som sträcker sig mot tinningarna, örat, och halsen.

När ska jag söka vård?

Om du upplever någon av de ovannämnda symtomen och misstänker att du har dry socket bör du söka akut tandvård (länk till aquadental akut tandvård Stockholm) omedelbart. 

Behandling av dry socket

Hur dry socket behandlas varierar beroende på problematikens omfattning men en behandling innehåller vanligtvis följande steg: 

 • Rengöring av tandhålan för att avlägsna matrester och bakterier. Området kommer därefter att bedövas och blödningsprocessen kommer att startas om. 

 • När hålrummet är rengjort och blödningen har startats om kan en tamponad placeras i tandhålan. En tamponad är en gasbinda med bland annat bedövningssalva som täcker det blottlagda benet och minskar på så sätt smärtan.

 • Om dry socket skulle orsaka lindrig smärta kan tandläkaren bedöma att du kan behandla dry socket hemma med smärtstillande.

 • Om dry socket orsakar mer omfattande smärta kan din tandläkare beslut att skriva ut starkare smärtstillande medicin.

 • Din tandläkare kan även rekommendera att du använder en antibakteriell munskölj för att hålla området rent.

Så förebygger du dry socket

Även om det inte alltid är möjligt att helt förebygga dry socket, finns det åtgärder du kan vidta för att minska risken för att utveckla tillståndet.

 • Upprätthåll en god munhygien och följ din tandläkares rekommendationer efter en tandutdragning.

 • Undvik rökning.

 • Undvik att äta hård mat direkt efter att du har dragit ut en tand.

Klicka på länken här för att hitta en tandvårdsklinik nära dig. 

Relaterade artiklar