nov. 30, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

När visdomständer bryter fram

Tredje kindtanden, kallas även för tredje molarer och är de bakersta tänderna i tandraden både i över- och underkäken. De bryter fram sist och kan orsaka obehagliga besvär och komplikationer. Visdomständernas frambrott kan ta lång tid. Det finns symptom som talar om för dig att de är på väg. Det kan vara användbart att veta hur man lindrar smärtan när en visdomstand bryter fram. De flesta får fyra visdomständer. Det finns även de som inte får några visdomständer alls.

Innehåll

När bryts visdomständer fram och hur lång tid tar det? 

Tredje kindtanden (tredje molarer) som även kallas för visdomständer bryter fram som de sista tänderna, oftast mellan 16-25 års ålder. De kan dock dyka upp senare än så, även vid 40 års ålder. Anlag till visdomständer kan dyka upp redan vid 5–6 år ålder. Dock syns det på de flesta på RTG-bilder något senare, oftast vid 10-11 år ålder.

Visdomstandsframbrott skiljer sig från person till person. Det är starkt beroende av många faktorer, inklusive genetiska anlag. För vissa dyker dessa tänder upp ganska snabbt och orsakar inte många problem. I de flesta fall sträcks dock processen ut över tid, det kan pågå under 2-3 år, men även ske under kort tid. Det är den tid som krävs för tandens fullständiga utveckling, det vill säga inte bara kronan utan också dess rot. Detta är dock ingen strikt regel.

Inte alla får anlag till visdomständer. Vissa får bara en, andra får alla fyra och några få inga alls. Det är resultatet av evolutionära förändringar som har ägt rum under lång tid. De nuvarande kostvanorna med en stor mängd bearbetad, tillagad och mjuk mat gör att mindre kraft behövs för att tugga maten. Detta har gjort att visdomständerna har stannat i utvecklingen.

Många undrar om visdomständer är av sämre kvalitet. Svaret är nej. Däremot kan de se annorlunda ut, framför allt när det gäller rötterna. De kan vara flera och är ofta krokiga. Visdomstanden i överkäken är vanligtvis mindre än de övriga kindtänderna.

Hur vet man att en visdomstand är på gång? 

Frambrottet av en visdomstand passerar mycket sällan helt obemärkt. Dessa tänder dyker upp hos vuxna när käken är fullvuxen. Vanligtvis finns det inget utrymme i tandbågen för en ny tand, därför kan dess uppkommande orsaka smärta och en rad andra symptom. På grund av dess placering kan de tredje kindtändernas frambrott manifesteras i en start smärta i de bakre delarna av käkarna.

Smärtan varar oftast från några dagar upp till över två veckor och kan komma och gå under tiden. Detta beror på att åttorna inte växer kontinuerligt utan i etapper.

När inflammationen ökar blir smärtan mer omfattande och den kan även sträcka sig till tandköttet och gommen. Även lymfkörtlar kan förstoras. I värsta fall kan smärtan sträcka sig hela vägen till örat eller tinningen. Slemhinnan runt området blir ofta mycket öm, röd och irriterad. Tandköttet kan svullna upp. Käken påverkas och man kan ha problem med att öppna munnen fritt som i sin tur kan påverka bitandet och tuggandet av maten. Feber kan förekomma samt att man kan må allmänt dåligt.  

När visdomstandframbrott inte går som det ska – symptom och komplikationer

Det första problemet med utbrottet av tredje molarer är svår smärta. Vanligtvis ökar dess intensitet när problem med visdomstandframbrottet uppstår. Detta är inte det enda problemet. I de flesta fall finns det inte tillräckligt med utrymme i tandbågen för ytterligare en ny tand. Därför uppkommer det ett växande tryck i käken och känslan att kvarvarande tänder trycks ihop. Detta kan leda till att tänderna ”flyttar på sig” förskjuts till fel position i tandbågen.

Ofta bildas fickor i tandköttet runt visdomstanden som kommit upp. Där kan bakterier samlas och orsaka en inflammation. Det gör mycket ont. Kinden svullnar, man får svårigheter att gapa och ibland feber. Bakterierna kan sprida sig nedåt halsen och du kan få andningssvårigheter.

Ibland täcks en del av visdomstandens tuggyta av tandkött. När man biter ihop kan tanden i motsatta käken irritera tandköttet så att det blir ett bitsår. Det svullnar och kommer då ännu mera i kläm. Det händer oftast i underkäken, men det kan även hända med tanden i överkäken. Du kan också få bitsår i kinden som blir inflammerade och gör ont. Ofta blir det också svullet och du kan få svårt att både gapa och bita ihop.

Visdomständer som ligger inbäddade i käkbenet utan kontakt med munhålan får sällan några sjukdomar. De kan ligga i benet hela ditt liv utan att ge problem. Men det händer att hinnan som ligger runt tandkronan i den nedbäddade visdomstanden fylls med vätska. Då bildas ett vätskefyllt hålrum som kallas för cysta. Cystorna kan tränga undan käkbenet så att det tunnas ut eller tränga bort visdomstanden eller en tand bredvid så att den flyttar på sig. Ibland ger cystorna besvär. Då kan man få ont och området vid tanden kan svullna upp, till exempel kinden framför örat eller området ner mot halsen.

Det kan också hända att man får en känsla av att hakan eller underläppen känns bedövad. Det beror på att känselnerven i underkäken har påverkats.

På grund av visdomständernas läge så kan de vara svåra att hålla rena. Det gör att tandköttet kan bli irriterat och en inflammation (pericoronit) kan uppstå. Detta kan leda till svullnad, värk och svårigheter att gapa. Då är det bra att gå till din tandläkare eller tandhygienist för att spola och göra rent i tandköttsfickan runt tanden.

Av samma anledning kan man också lättare få karies som kan ge inflammationer i tandnerven eller infektioner i käkbenet. Då måste tanden tas bort.

Besvär med visdomständer 

  • Svullet tandkött där visdomstanden tränger fram
  • Visdomstanden växer inte upp helt (ser ut som att tandköttet växer över visdomstanden), orsakar svullnad och ömhet
  • Inflammation i tandköttet som ofta resulterar i svullna kinder och svårigheter att gapa
  • Bakterieflora som ett resultat av bristfällig rengöring. Bakterier kan dels leda till karies, men också till inflammationer
  • Om visdomständerna växer med en lutning kan roten på kindtänderna intill skadas
  • Hinnan som ligger runt visdomstandens krona kan fyllas med vätska och bilda en cysta. Cystor ger sällan symptom, utan upptäcks i samband med röntgen och opereras bort
  • Huvudvärk och feber kan uppkomma i samband med att en visdomstand tränger sig fram

Vid besvär med visdomständer är det alltid rekommenderat att kontakta tandvården för råd och behandling.  

Hur lindrar man smärtan när en visdomstand är på gång?

Smärta vid visdomständers frambrott kan kännas mycket obehagligt och starkt. Detta är direkt relaterat inte bara med den medfödda individuella smärttröskeln, utan också med riktningen för tandtillväxt. Om den tredje molaren ger symtom under tillväxten, såsom tandvärk eller tandköttssmärtor, är det värt att använda sig av receptfria smärtstillande medel. Går smärtan inte över efter en rimlig tid kontakta alltid din tandhygienist eller tandläkare.

Irritation och inflammation i tandköttet kommer att minimeras genom användning av till exempel klorhexidin munskölj. Den har även en bakteriedödande effekt, som effektivt skyddar tandköttet och hjälper till att hålla munnen ren.


GUM® PAROEX® Munskölj 0,12% CHX + CPC

  • Hjälper till att reducera plack ackumulering
  • Hjälper till att lugna känsligt tandkött
  • Hjälper till att upprätthålla tandköttets vävnader i ett hälsosamt skick


Dessa åtgärder kommer att lindra obehaget och smärtan tillfälligt, men kommer inte att helt lösa problemet. Även efter att de besvärande symtomen har upphört eller lindrats bör du uppsöka tandvården för fullständig undersökning och behandling.

 

Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar