SUNSTARS Etiska riktlinjer


Denna säkra rapporteringskanal låter dig rapportera missförhållanden som involverar SUNSTAR, dess partners och tjänsteleverantörer eller välbefinnandet hos anställda och tredje part.

Rapporteringskanalen får inte användas för falska anklagelser och rapportering av medvetet falsk information är förbjuden. Vänligen avstå också från att rapportera information som inte rör SUNSTAR, dess partners och tjänsteleverantörer.

Tack!Du kommer att skickas till den säkra sidan för SUNSTAR Etiska riktlinjer. Detta är inte en del av SUNSTAR webbplats eller intranät.

Det här är ingen räddningstjänst. Kontakta berörda myndigheter (t.ex. polisen) i händelse av omedelbar fara!