apr. 02, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Tandvårdsbidraget - hur fungerar tandvårdsbidraget?

Innehåll

Hur fungerar tandvårdsbidraget och vem är det för?

Tandvårdsbidraget är till för att minska kostnaderna för tandvård, som ibland annars kan vara väldigt dyr. Till och med den 31 december det år du fyller 23 har du fri tandvård i Sverige. Det kan dock variera lite från län till län. Från och med det år du fyller 24 betalar du för vården, men har rätt till statligt ekonomiskt stöd som subventionerar kostnaden (en del av den i alla fall) för dig. Det är Försäkringskassan som hanterar denna ersättning och du behöver aldrig ansöka om pengar och får inte heller några pengar hemskickade till dig. Istället dras ditt allmänna tandvårdsbidrag av från din räkning i samband med betalning. Säg till din tandläkare när du ska betala om du vill använda ditt bidrag. 


Vad får jag använda tandvårdsbidraget till?

Tandvårdsbidraget gäller för alla undersökningar och behandlingar som ersätts inom tandvårdsstödet, vilket nästan alla gör. De behandlingar som inte ersätts är exempelvis kosmetiska behandlingar, det vill säga behandlingar som görs enbart för att ge ett bättre utseende. Det kan handla om sådant som tandblekningar eller fasader på annars hela och friska tänder. Du har också möjlighet att använda ditt tandvårdsbidrag för att delbetala en eventuell tandvårdsförsäkring – en så kallad abonnemangstandvård. 

Referenspriser styr

I Sverige finns det referenspriser för vad tandvård bör kosta, även om varje enskild mottagning själva får bestämma priset. Därför kan det vara bra att jämföra priserna hos ett antal tandläkare, så att du inte får betala mer än vad du behöver. Det är också detta referenspris som avgör vilken kostnad som tandvårdsbidraget täcker: 

 

 • Är referenspriset för ditt ingrepp exempelvis 400 kronor, men mottagningens pris på samma ingrepp 600 kronor, så kan du enbart använda tandvårdsbidraget för att betala de 400 kronor som referenspriset anger. De 200 kronor som tandläkarmottagningen själva valt att höja priset med, måste du betala själv.

 • Är referenspriset istället 800 kronor för ett ingrepp, men mottagningen väljer att lägga sig under det och enbart ta 600 kronor för sitt arbete så behöver du inte betala något alls, utöver den summa som tandvårdsbidraget täcker. 

 • Har du en större bidragssumma kvar än vad ditt besök kostar så behåller du denna summa till ditt nästa besök.

 

Mottagningen du besöker är skyldig att ha en tydlig prislista i väntrummet där du ser vad ditt besök kan komma att kosta, samt vad referenspriset för samma besök är. Detta för att undvika missförstånd. Är du ändå osäker så fråga din tandläkare om kostnaden innan besöket.

Olika sorters tandvårdsersättning

Hur mycket ersättning du har möjlighet att få beror på hur gammal du är. Det finns dessutom ytterligare bidrag att ta del av om du har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget har alla som bor och/eller arbetar i Sverige rätt till. Hur mycket pengar du har rätt till varierar dock beroende på hur gammal du är.

 

 • Som tidigare nämnt är all tandvård gratis fram till det år du fyller 23.

 • Är du mellan 24 och 29 år får du 600 kronor om året att använda på din tandvård.

 • När du sedan fyller 30, och fram till att du är 64 år, har du möjlighet till 300 kronor om året att delbetala dina avgifter med.

 

Viktigt att tänka på är att du kan spara ditt bidrag under två år, vilket innebär att det är du som väljer om och när du vill använda ditt bidrag. Du kan därför reservera möjligheten till en subventionerad kostnad till ett senare tillfälle. Tänk på att förrförra årets bidrag går förlorat om du inte använder det innan bidraget förnyas, vilket det gör den första juli varje år. Har du frågor om ditt tandvårdsbidrag och saldo kan du få hjälp med detta i receptionen på din tandläkarmottagning. 

 

För att motverka höga kostnader för tandvård är det bra att aktivt sköta om din munhygien så gott du kan. Läs mer om den optimala munvårdrutinen här! Borsta tänderna två gånger om dagen, gärna med en tandborste som passar just dina behov. Implementera också en rutin i att använda tandtråd före tandborstningen på kvällen, eftersom tandtråden drar fram bakterier som gömt sig mellan tänderna. Här kan du läsa om hur du använder tandtråd på rätt sätt, för att minimera tandsjukdomar och dyra tandläkarbesök.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som påverkar tänderna, kan du behöva förebyggande tandvård. Då kan du ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kronor per halvår. Denna summa kan du använda till undersökningar och den förebyggande tandvård du behöver för att bibehålla en god munhälsa. Du kan också använda den för att delbetala din tandläkarförsäkring. Det särskilda tandvårdsbidraget läggs på utöver det allmänna bidraget och ger därmed dubbla bidrag. Det är din tandläkare eller tandhygienist som avgör om du har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget. Boka en tid hos din tandläkare och ta med relevanta sjukintyg samt en medicinlista för att underlätta beslutet. 

 

Sjukdomar och andra orsaker som kan ligga till grund för STB är till exempel:

 

 • Allvarligare tarmsjukdomar, som till exempel ulcerös kolit eller tarmsvikt

 • Sjukdomar som påverkar lungorna, såsom svår KOL eller cystisk fibros

 • Ätstörningar

 • Svårinställd diabetes

 • Muntorrhet på grund av långvarig behandling med antidepressiva läkemedel

 

Besväras du av till exempel muntorrhet så frodas bakterierna i din mun. Därför är det extra viktigt att sköta om sin munhygien. Du kan läsa mer om muntorrhet, dess orsaker och vad du kan göra åt det här.

Högkostnadsskydd för tandvård

I tandvårdsbidraget ingår också ett högkostnadsskydd som gör att du aldrig behöver stå ensam med en skyhög räkning för tandvård. Beroende på vad ditt tandläkarbesök kostar får du hjälp till olika hög grad av högkostnadsskyddet.

 

 • Besök som kostar upp till 3 000 kronor betalar du helt själv.

 • Har du istället gjort ett svårare ingrepp, som skulle kosta mellan 3 000 och 15 000 kronor, aktiveras högkostnadsskyddet och du betalar enbart 50 % av beloppet.

 • Kostar ditt besök över 15 000 kronor täcker högkostnadsskyddet 85 % av hela summan.

 

Högkostnadsskyddet gäller i ett år från och med första behandlingstillfälle. Detta innebär att det är den totala summan av dina besök som räknas, så länge de sker med mindre än tolv månaders mellanrum.

Tandvårdsbidrag för pensionärer

Eftersom tänderna försämras med åldern har du när du fyller 65 år återigen rätt till 600 kronor om året i tandvårdsbidrag. Även högkostnadsskyddet hjälper dig fortfarande med kostnader över 3 000 kronor. Har du ändå inte råd att betala den tandvård du behöver kan du fråga om att få delbetala din räkning. Detta går bara i vissa delar av landet och på vissa mottagningar och därför måste du ta kontakt med din lokala tandläkare för att få svar på detta. 


Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten om du inte har råd med dina tandläkarräkningar. Eftersom tandvården i regel bli dyrare ju äldre du blir är det extra viktigt att du sköter din munhälsa noga. Genom följande länkar hittar du därför guider för hur du borstar tänderna på rätt sätt, och också hur du skapar en god munhygien.

 

Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

 

Relaterade Artiklar