nov. 08, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Geografisk tunga

Geografisk tunga är röda eller ljusa fläckar på tungan. Tillståndet är ofarligt även om det kan se oroande ut och orsaka visst obehag.

Innehåll

Texten är faktagranskad av tandläkare Reza Setayes, Aqua Dental Kungsholmen i Stockholm. 


Geografisk tunga kan även kallas för lingua geografica eller karttunga. Det är en godartad förändring i munslemhinnan och fläckarna som tillståndet orsakar kan variera i storlek och form vilket gör att de kan liknas vid en karta, därav namnet. Om geografisk tunga sprider sig till läppar och kinder kallas det för geografisk stomatit.

Vad är geografisk tunga?

Geografisk tunga är släta, snirklande, oregelbundna röda eller gulvita fläckar på tungan. Normalt sett finns små knottror, eller papiller, på tungan men vid geografisk tunga saknas dessa på de röda fläckarna. Istället omges fläckarna av knottriga vita kanter. Om du har drabbats av geografisk tunga kan du ha fläckar på tungan i några dagar upp till flera år. 

Vad orsakar geografisk tunga?

Geografisk tunga är ett ofarligt inflammatoriskt tillstånd. Det är ännu inte helt tydligt vad som orsakar tillståndet men det tros finnas möjliga samband mellan nedanstående faktorer och geografisk tunga.

  • Genetik
  • Stress
  • Astma
  • Allergier: Personer med allergier, såsom eksem, kan vara mer benägna att utveckla geografisk tunga.
  • Hormonella förändringar: Exempelvis kan kvinnor som använder p-piller vara mer mottagliga för geografisk tunga. Detta tyder därmed på att hormonella förändringar kan leda till ökad risk för att drabbas av tillståndet.

Symtom på geografisk tunga

Förutom förändringarna på tungan som geografisk tunga orsakar är tillståndet vanligtvis asymtomatiskt och helt smärtfritt. Vissa personer kan dock ibland uppleva en mild brännande eller kliande känsla på tungan samt obehag när de äter stark eller syrlig mat.

När bör jag söka vård?

Om du har fläckar på tungan bör du boka en tid hos en tandläkare för att få en officiell diagnos och eventuell behandling. Här hittar du exempel på några kliniker. Förändringar i munslemhinnan kan bero på flera orsaker och det kan vara svårt att avgöra själv vad det är som orsakar förändringarna. Därför ska du alltid uppsöka tandvården om du har fläckar på tungan eller på tandköttet. På så sätt kan din tandläkare utesluta andra eventuella orsaker till fläckar på tungan.

Behandling av geografisk tunga

Geografisk tunga behöver vanligtvis inte behandlas då tillståndet är ofarligt och sällan orsakar obehag. Det finns i dag inte heller någon effektiv behandling mot geografisk tunga. Men om tillståndet skulle orsaka obehag, smärta och sveda kan följande behandlingsmetoder vara lämpliga:

  • Lokalbedövning: Om geografisk tunga orsakar mycket smärta och obehag, kan din tandläkare ordinera en lokalbedövande kräm för att lindra besvären.
  • Lindrande spray eller gel, exempelvis GUM AftaClear, som lämnar en barriär över sår, blåsor och tunga. 

Du kan också själv prova att undvika livsmedel som kan förvärra symptomen, såsom stark eller syrlig mat. Du bör även undvika att försöka skrapa bort fläckarna med en tungskrapa. Till skillnad från exempelvis svamp i munnen går inte geografisk tunga att skrapa bort.

GUM® AftaClear Spray

GUM® AftaClear Spray

  • Ger direkt smärtlindring 
  • Lämplig vid sår och blåsor i munnen
  • Lätt att använda och ha med sig