mars 15, 2024 - Minuts läsningMinuters läsning

Munsjukdomar är vanliga: här är anledningarna och tips på behandling

Med en god munhygien kan du undvika att drabbas av diverse olika sjukdomar i munhålan. Exempelvis är en dålig munhygien den främsta orsaken till både karies och tandköttsinflammation. 

Att drabbas av en munsjukdom någon gång är vanligt och alla munsjukdomar är i sig inte farliga. Däremot kan de mindre allvarliga munsjukdomarna i sin tur leda till att du drabbas av mer allvarliga sjukdomar.

Innehåll

Texten är faktagranskad av Marcia Lindberg, tandläkare och klinikchef på Aqua Dental Centralstationen

Vanliga munsjukdomar

En bristande munhygien är den främsta orsaken till flera munsjukdomar. Sjukdomar i munhålan har en negativ inverkan på din allmänna munhälsa och därför ska du alltid sträva efter att upprätthålla en sund munhygien. Nedan hittar du exempel på vanliga munsjukdomar och dess orsaker. 

Karies

Karies, även kallat hål i tänderna, är en av de vanligaste munsjukdomarna. Karies uppstår om plack och bakterier inte tas bort regelbundet från dina tänder. Om plack och bakterier inte tas bort ordentligt kan bakterierna tränga igenom emaljen och på så sätt bilda hål i tanden. Karies kan vara svårt att upptäcka själv då tillståndet ofta är asymtomatiskt i ett tidigt skede. Obehandlad karies kan leda till mer allvarliga tillstånd som tandinfektion. 

Tandköttsinflammation (Gingivit)

Tandköttsinflammation, även kallat gingivit, är en inflammation i tandköttet som främst uppstår på grund av en bristande munhygien och tobaksanvändning. Vanliga symtom på tandköttsinflammation är bland annat blödande tandkött. Obehandlad tandköttsinflammation kan leda till tandlossning. 

Tandsten

Plack bildas dagligen på dina tänder. Om plack inte avlägsnas från dina tänder regelbundet förhårdnar det och blir till tandsten. Tandsten går inte att ta bort själv, utan för att få bort tandsten krävs professionell rengöring hos en tandläkare eller tandhygienist. Tandsten kan orsaka irritation och inflammation i tandköttet. 

Afte

Afte är vanligt och orsakar sår och blåsor i munnen. Afte kan uppstå på grund av flera olika orsaker, bland annat muntorrhet. Afte behöver sällan behandlas och går ofta över av sig själv.

Muntorrhet

Muntorrhet är vanligt och kan leda till att du drabbas av dålig andedräkt. Muntorrhet beror oftast på att du har en bristande salivproduktion. Saliven neutraliserar bland annat skadliga syror i munnen vilket innebär att muntorrhet och en brist på saliv kan leda till att du löper ökad risk för att drabbas av karies.

Visdomständer

Visdomständerna kan, under tiden de bryter fram, orsaka flera problem och smärta. Det beror främst på att visdomständerna kan vara svåra att rengöra då det är de tänder som sitter längst bak i tandraden. Det är exempelvis vanligt att drabbas av karies i visdomständerna och tandköttsinflammation. 

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna är ett vanligt problem och kan bland annat bero på tandskador, karies eller frätskador. 

När ska jag söka vård?

Misstänker du att du har någon av ovanstående munsjukdomar? Då ska du inte vänta med att söka vård. Tillstånd som ilningar i tänderna eller tandsten är i sig inte farliga men kan vara symtom på att du har en underliggande munsjukdom som karies eller tandköttsinflammation. Har du drabbats av en munsjukdom? Du kan boka en tid här!

Hur kan munsjukdomar förebyggas?

Genom att upprätthålla en sund munhygien kan du förebygga olika munsjukdomar. En noggrann munvårdsrutin och regelbundna tandläkarbesök hjälper dig att värna om dina tänder och på så sätt bibehålla en god munhälsa. Din munvårdsrutin bör innehålla följande:

  • Borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm
  • Använd tandtråd dagligen för att få bort bakterier mellan tänderna
  • Använd en munskölj som innehåller fluor för att ge dina tänder extra skydd under dagen 

Regelbundna tandläkarbesök ger din tandläkare möjlighet att kontrollera dina tänder och på så sätt upptäcka och behandla eventuella munsjukdomar i ett tidigt skede. På så sätt kan undvika mer kostsamma behandlingar och att tillståndet blir allt för omfattande. Klicka på länken här för att hitta en tandvårdsklinik nära dig. 

Relaterade artiklar