maj 31, 2021 - Ten tekst przeczytasz w 1 minutęTen tekst przeczytasz w 2 minuty

Czym może skutkować źle wykonane leczenie kanałowe zęba?

Zawartość

Leczenie kanałowe zęba czyli leczenie endodotyczne to metoda terapii stomatologicznej pozwalająca na utrzymanie zęba i uniknąć jego usunięcia. Polega na usunięciu nieuleczalnie zmienionej zapalnie miazgi zęba i wypełnieniu go materiałem biokompatybilnym. Jako precyzyjna procedura terapeutyczna, leczenie kanałowe zęba niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań.

Leczenie kanałowe zęba – kiedy warto mu się poddać?

Nowoczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne pozwalają dzisiaj na skuteczne leczenie kanałowe zęba jako szansy na zachowanie jak najbardziej pełnego uzębienia. Często też poprzedza ono dalsze etapy terapii zmian w jamie ustnej czyli np.: zabiegów mikrochirurgicznych czy protetycznych. Prawidłowe opracowanie chorobowo zmienionego zęba jest już możliwe podczas jednej wizyty, bez konieczności tzw. zatrucia zęba.


Czy leczenie kanałowe boli?

Ból zęba w efekcie rozległego stanu zapalnego to przede wszystkim jeden z głównych objawów, który zmusza do wizyty u stomatologa. Dzieje się tak, gdy dochodzi do głębokiego ubytku sięgającego do miazgi zęba. Przyczyną jest rozwinięta próchnica zęba. Jeśli tylko stomatolog po fachowej ocenie stanu uzębienia wybierze leczenie kanałowe, ból powinien być zniesiony. Prawidłowo przeprowadzona terapia opiera się w pierwszej kolejności na zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Zatem najczęściej najmniej przyjemne (choć nie zawsze) jest samo podanie znieczulenia przed leczeniem kanałowym zęba. Reszta procedury może odbywać się bezboleśnie. Przekonanie, że leczenie kanałowe boli jest już nieprawdziwe w świetle najnowszych metod terapeutycznych.

Ząb po leczeniu kanałowym naprawdę jest martwy?

Wskutek przeprowadzonego leczenia kanałowego, konkretny ząb przestaje być odżywiany, bo jest pozbawiony żywej miazgi. Nie jest też już unerwiony, czyli nie przenosi impulsów bólowych. Określa się go zatem jako martwy ząb. Wraz z upływem czasu od zakończonej terapii, ząb po leczeniu kanałowym może zacząć odróżniać się od pozostałych swoją barwą. Ból martwego zęba po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu nie występuje.


Leczenie kanałowe zęba – dlaczego powikłania są możliwe?

Leczenie kanałowe zęba jest procesem wieloetapowym (liczba i kształt kanałów). Istotne jest też doświadczenie oraz sprzęt, jakim dysponuje stomatolog. Wszystko to może wpłynąć na powikłania po leczeniu kanałowym zęba.

Trudność zabiegów endodontycznych

Leczenie endodontyczne jest przeprowadzane w kilku etapach. Należy w pierwszej kolejności dokonać prawidłowej oceny stopnia stanu zapalnego oraz zmian próchniczych. Niezwykle ważne jest określenie ilości i kształtu kanałów leczonego zęba. W większości przypadków liczba kanałów, które będzie trzeba leczyć i oczyścić jest zgodna z ogólną wiedzą anatomiczną. Zawsze jednak należy sprawdzić dokładnie ich położenie i kształt na zdjęciu RTG. Niekiedy to właśnie nietypowy, niestandardowy układ korzeni zęba poddawanego leczeniu kanałowemu przysparza trudności. Następnie, po podaniu znieczulenia miejscowego, usuwa się chorobowo zmienioną miazgę z korony i kanałów. Kolejno potem wymagana jest ich właściwa dezynfekcja oraz wypełnienie. Leczenie kanałowe pod mikroskopem operacyjnym wraz z doświadczoną ręką stomatologa gwarantują skuteczne leczenie kanałowe zęba

Źle wykonane leczenie kanałowe zęba – po czym je poznać?

Najczęstszym sygnałem wskazującym na źle przeprowadzone leczenie kanałowe jest nasilający się, silny ból zęba, którego dotyczyła terapia. Dyskomfort ten nie ustępuje po upływie kilku dni od przeprowadzonego zabiegu.

Skutki złego leczenia kanałowego

Kilkuetapowość procedury w połączeniu niekiedy z pośpiechem stomatologa z uwagi na ilość oczekujących pacjentów może skutkować niewłaściwym przeprowadzeniem leczenia kanałowego. Oczywiście wiąże się to z nieprzyjemnymi skutkami dla pacjenta.

Ból zęba po leczeniu kanałowym

Próba leczenia kanałowego z powodu konieczności mechanicznego oczyszczenia kanałów wiąże się z dużą ingerencją. Pomimo zastosowania znieczulenia miejscowego należy pamiętać, iż może wystąpić ból zęba po leczeniu kanałowym. Dyskomfort ten powinien ustąpić po kilku dniach od zabiegu samoczynnie. Gdy jednak ból zęba się nasila, towarzyszy mu obrzęk i gorączka należy zgłosić się do stomatologa.

Powtórne leczenie kanałowe

W efekcie nieprawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego może niekiedy zaistnieć konieczność wykonania zabiegu tzw. re-endo. Jest to powtórne leczenie kanałowe. Wśród przyczyn wymuszających zastosowanie takiej terapii wymienia się m.in:

●      obecność kanałów w zębie, które nie zostały odnalezione i prawidłowo oczyszczone za pierwszym razem;

●      pozostawione (nieusunięte) narzędzie endodontyczne wskutek złamania w kanale zęba;

●      dolegliwości bólowe z obrzękiem tkanek wokół zęba;

●      przetoka ropna nad zębem;

●      perforacja komory lub korzenia zęba;

●      niegojące się zmiany w okolicy korzenia zęba, które są widoczne na zdjęciu RTG (nawet bez dyskomfortu bólowego);

●      uszkodzenie korony zęba powodujące infekcję bakteryjną.

Przewlekłe zapalenie kanału

W sytuacji, kiedy stomatolog w trakcie zabiegu leczenia endodontycznego źle opracował (nieprawidłowo oczyścił z bakterii) i niewłaściwie wypełnił kanał może wystąpić przewlekłe zapalenia kanału zębowego. Sprzyja temu także niedostateczne zabezpieczenie między wizytami w przypadku leczenia zęba prowadzonego na kilku osobnych wizytach. Wówczas namnaża się przetrwała flora bakteryjna zawierająca liczne gatunki bakterii. Wymaga to powtórnego leczenia zęba w celu ograniczenia rozwoju infekcji.

Przepełnienie kanału – doprowadzenie do resorpcji

Po etapie oczyszczenia kanałów zęba oraz opracowaniu mechaniczno-chemicznym jego wnętrza należy ząb osuszyć oraz wypełnić. Jedynie prawidłowe i szczelne umieszczenie właściwej ilości materiału biokompatybilnego w jamie zęba zapewnia odpowiednie gojenie tkanek i redukuje stan zapalny. Wypełnienie kanału zbyt dużą ilością materiału czyli jego przepełnienie powoduje resorpcję czyli wchłonięcie materiału przez tkanki. Jest to dowód na źle wykonane leczenie kanałowe zęba. Może skutkować wystąpieniem dolegliwości bólowych lub obrzęku.

Przewlekłe zapalenie okołowierzchołkowe

Nieprawidłowe oczyszczenie zęba w trakcie leczenia kanałowego może wywołać przewlekłe zapalenie okołowierzchołkowe. W przypadku źle wykonanej usługi stomatologicznej może dojść do przedostania się bakterii do tkanek okołowierzchołkowych czyli tych, które są w najbliższym otoczeniu korzenia zęba w kości. Przewlekłe zapalenia okołowierzchołkowe jest zwykle wykrywane na podstawie zmian w obrazie RTG. Często także odczuwalne są w okresie zaostrzeń.

Zapalenie rozrzedzające kości sąsiadującej

W odległym terminie po wykonaniu nieprawidłowego zabiegu leczenia kanałowego zęba może wystąpić zapalenie rozrzedzające kości sąsiadującej. Jest to następstwo przedostania się czynników drażniących (najczęściej bakterii) ze zmienionej chorobowo miazgi lub kanału zęba do tkanek okołowierzchołkowych (czyli okalających korzeń zęba w kości). Rozpoznanie tego późnego powikłania po niewłaściwym leczeniu kanałowym odbywa się na podstawie analizy obrazu RTG.

Przetoka zębowa po leczeniu kanałowym

W efekcie przewlekłego ropnego stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych zęba może wytworzyć się przetoka zębowa. Jest to późne powikłanie po źle przeprowadzonym leczeniu kanałowym. Wymaga pilnej interwencji stomatologicznej jako jedynej metody terapeutycznej. Leczenie przetoki zależy od obrazu radiologicznego.  

Czy można reklamować leczenie kanałowe zęba?

Decydując się na wykonanie usługi stomatologicznej (np.: założenia plomby, leczenia kanałowego zęba czy wykonanie protezy zębowej) zawieramy ustną umowę albo ze stomatologiem bezpośrednio wykonującym daną usługę albo z kliniką go zatrudniającą. Bez względu na podmiot prowadzący działalność leczniczą (dentystę czy klinikę), który zobowiązał się do osiągnięcia określonego w umowie efektu zdrowotnego czy estetycznego, taka umowa będzie umową o dzieło lub inną umową wzajemną o charakterze podobnym do umowy o dzieło. Można dochodzić roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 627–626 oraz art. 415 i 433). Pacjent ma prawo zareklamować źle wykonane leczenie kanałowe zęba jeśli od usługi nie minęło 12 miesięcy. Wówczas można żądać usunięcia wady w ustalonym terminie do naprawy. Do stomatologa należy dokonanie poprawek bez pobierania dodatkowych opłat. Gdy jednak dentysta odmówi wykonania ponownego leczenia lub nie dochowa wyznaczonego terminu, można oczekiwać zwrotu kosztu nieprawidłowo wykonanej usługi. Tak jest w przypadku, gdy zgłaszana wada w terapii jest istotna. Gdy zgłaszamy się z nieistotną wadą lub dentysta nie dotrzyma ustalonej daty do naprawy, możemy wymagać jedynie obniżenia ceny usługi.

Prezentowane powyżej treści mają za zadanie szerzenie ogólnej wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej i nie zastępują profesjonalnej opinii lub diagnozy lekarskiej. Zawsze w przypadku problemów zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Related Articles