Linia etyczna SUNSTAR


Ten bezpieczny kanał umożliwia zgłaszanie niewłaściwych zachowań dotyczących firmy SUNSTAR, jej partnerów i dostawców usług, a także dobrego samopoczucia pracowników i osób trzecich.

Kanał sprawozdawczy nie może być wykorzystywany do fałszywych oskarżeń, a zgłaszanie świadomie fałszywych informacji jest zabronione. Prosimy również o powstrzymanie się od zgłaszania informacji, które nie dotyczą firmy SUNSTAR, jej partnerów i usługodawców.

Dziękujemy.Zostaniesz przekierowany do chronionej Linii Etyki SUNSTAR. Nie jest to część strony internetowej ani intranetu SUNSTAR.

To nie jest służba ratunkowa. Prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami (np. policją) w przypadku bezpośredniego zagrożenia!