feb. 01, 2022 - Minuts läsningMinuters läsning

Världens största studie inom munvård

Global Healthy Thinking Report är en ny omfattande undersökning av människors medvetenhet om munhälsa. Undersökningen genomfördes i 15 länder och ger en överblick av våra vanor och kunskaper inom området munhälsa.

Undersökningen är den största i sitt slag, med totalt 15'000 deltagare i åldern 18 till 65, med ursprung från olika länder i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Individerna ifrågasattes om deras syn på munhälsa, deras munvårdsrutiner och vanor, och till och med om pandemin har påverkat deras hälsa på något sätt.

Innehåll

Lika men ändå olika

Resultaten från undersökningen visade att vi globalt verkligen bryr oss om att hålla munnen frisk! Mer än 53% av deltagarna borstar tänderna minst två gånger om dagen, med 35% som säkerställer att de borstar med fluortandkräm i två minuter och 39% som regelbundet även borstar tungan. Det här är goda nyheter!

Men det finns också skillnader mellan länderna. Varje lands invånare gör vissa saker bra men misslyckas på andra punkter.

Ta till exempel:

 • Italien: Är de mest disciplinerade - upp till 33% säger att de aldrig glömmer att borsta tänderna. Ändå rapporterade 26% att ha använt hushållsblekmedel för att bleka tänder!?
 • Frankrike: 28% säger att de borstar tänderna omedelbart efter varje huvudmåltid. De får dock det sämsta resultatet i Europa när det kommer till rengöring mellan tänder.
 • Tyskland: Har de bästa tandläkarvanorna - 45% besöker en tandhygienist två gånger om året! Tyvärr medger även 27% att rökning är den mest skadliga vanan som de vill avstå för sin tandhälsa.
 • Nederländerna: Mest nöjda med sina tänderna – 18% vill inte ha någon kosmetisk behandling. De är också de bästa i Europa när det kommer till rengöring mellan tänder (35%). Ändå förstår bara 14% sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa.
 • England: 40% säger att de inte har några problem med sina tänder. Storbritannien har dock den minsta andelen människor som borstar direkt efter att ha ätit en måltid.
 • Spanien: ligger i topp i Europa, när det gäller att regelbundet använda munskölj (41%), men ändå borstar mindre än hälften av spanjorerna tänderna två gånger om dagen.

Om vi bara kunde lära av varandra!

Viktigt med god kunskap inom munvård

SUNSTAR GUM®-studien belyser vikten av god kunskap inom munvård för att etablera effektiva munvårdsvanor i människors vardagliga liv:

 • De främsta ursäkterna för att inte borsta tänderna är att "man glömmer" (32%), man vill gå direkt till sängs (24%) och att man har för bråttom på morgonen (19%).
 • Den munhälsofråga som är vanligast bland människor runt om i världen är känsliga tänder och tandhalsar, med 30% av deltagarna som rapporterar någon form av känsliga tänder och tandhalsar.
 • Tandblekning är det mest populära alternativet i världen om människor skulle välja en behandling för att förbättra sitt leende - 47% av italienarna, mexikanerna och spanjorerna valde detta, tätt följt av 46% av kineserna.

Intressant nog visade SUNSTAR-undersökningen att även om förhållandet mellan rökning och munhälsa är väl förstått, förstod endast 21% av respondenterna i undersökningen förhållandet mellan en frisk mun och en frisk kropp.

Brasilien - ett mönsterland!

Det finns ett land som sticker ut när det gäller att förstå det kritiska förhållande mellan mun- och kroppshälsa - Brasilien. 94% av brasilianarna (den högsta i världen) tror att det finns en koppling mellan munhälsa och allmänhälsan. Brasilianare visar några bra munvårdsvanor:

 • 52% av brasilianarna rengör mellan tänderna regelbundet (högsta poängen i undersökningen).
 • 59% borstar också tungan dagligen.
 • Bara 2% (det lägsta i världen) sa att de aldrig sökt råd från en tandläkare.

Pandemin har förändrat saker och ting

Även om pandemin gav upphov till nya utmaningar för munhälsovården, till exempel rapporterade 28% att de glömde att gå på sina inbokade tandläkarbesök och att de upptäckte sin dåliga andedräkt bakom sin ansiktsmask. I en positiv bemärkelse ledde detta till att individer globalt började rengöra tänderna mer regelbundet.

Låt oss gå samman

Det finns fortfarande mycket vi kan göra för att hjälpa människor att etablera hälsosamma munhälsovanor runt om i världen. Vi på SUNSTAR GUM är dedikerade till att omvandla munvård till roliga stunder av fullständig egenvård och att hjälpa människor att förstå hur viktiga deras tandvanor är för deras munhälsa såväl som deras allmänna hälsa.

Vill du läsa hela rapporten kan du ladda ner den här:


Relaterade Artiklar