apr. 09, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Bulimikers tänder och munvård

Bulimi, eller bulimia nervosa som är det korrekta diagnosnamnet, är en ätstörning där patienten på olika sätt väljer att göra sig av med maten de ätit. Ett av dessa sätt är genom frammanade kräkningar. Upprepade kräkningar ger en ökad belastning på munhälsan och tänderna som kan resultera i bland annat frätskador, muntorrhet och karies. Magsyra och en ökad mängd bakterier i munnen kan snart göra att bulimi ger förstörda tänder. Förutom många olika fysiska skador påverkas såklart också psyket negativt. Men det finns hjälp att få och de allra flesta blir bra igen.

Innehåll

Under och efter botad bulimi – skydda tänderna så här

Både under pågående sjukdom och efter att man blivit friskförklarad, är det vanligt att den med bulimi undviker tandvården. Det kan handla om skam eller problem att ta till sig hur illa ställt det är med eventuella skador orsakade av bulimi. Tänder med synliga eller kännbara skador kan förutom skam skapa både smärta och långsiktiga problem.

Tandläkare kan konstatera skadornas omfattning och bedöma vårdbehovet genom en vanlig undersökning. Självklarheter som att hål ska lagas eller skadad vävnad ska tas bort, är den samma som för alla patienter. När det kommer till frätskadorna beror det på hur allvarliga de är. Ibland räcker det med en ökad fluoranvändning och ibland behövs hela tänder “bytas ut”. Dock görs inga större ingrepp, (som till exempel kronor), förrän patienten botat sin ätstörning.

Oavsett om du har en pågående bulimi eller blivit frisk är det viktigt att sköta om munhälsan. Borsta tänderna två gånger om dagen i två minuter åt gången, samt komplettera med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar. Även tungskrapa och munskölj kan användas vid behov. Om du nyligen kräkts är det viktigt att vänta en timma med att borsta tänderna. Magsyran som fräter på tänderna, och sänker munnens pH-balans, luckrar upp tandens yta vilket gör att tandborstning mekaniskt nöter bort emaljen.

Skölj istället munnen med munskölj som innehåller fluor till exempel GUM® ActiVital® munskölj. Sköljen hjälper dig att skydda tänderna och fräscha upp munnen.  Du kan läsa mer om frätskador på tänderna här.

STB – Särskilt tandvårdsbidrag

Förutom det allmänna tandvårdsbidraget finns det i Sverige ett särskilt tandvårdsbidrag som är tillägnat de patienter som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tandhälsan. Bulimi är en av de diagnoser som räknas in i det särskilda tandvårdsbidraget. Om man bedöms ha behov av bidraget läggs det på utöver det allmänna bidraget, så att man på så sätt har rätt att bruka båda. Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor och det allmänna på 300–600 kronor beroende på ålder.

Hit vänder du dig om du behöver hjälp med en ätstörning

Det är viktigt att få diagnosen ställd, även om man tror sig veta att det handlar om bulimi. Detta för att få adekvat vård utifrån diagnosen, kunna söka särskilt tandvårdsbidrag, samt utesluta att det inte rör sig om någon annan typ av sjukdom med liknande symptom. 

 

  • För dig som är under 18 år söker du vård på vårdcentralen, ungdomsmottagningen, elevhälsan eller på barn- och ungdomspsykiatrin. 

  • För dig över 18 år söker du vård på vårdcentralen, psykiatrisk mottagning, företagshälsan där du arbetar och du som är mellan 20 och 24 år kan också söka dig till en ungdomsmottagning.

 

Specialistmottagningar inom ätstörningar kräver oftast en remiss från exempelvis vårdcentralen, men det finns även ätstörningsmottagningar som tar emot egenremisser man skriver själv. 

Har du tidigare sökt vård men inte fått den hjälp du behöver, tveka inte att söka på nytt till andra ställen för att hitta en vård som passar dig och dina behov.

 

Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar