nov. 30, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Tandskador

Tandskador är ett vanligt problem. Det är viktigt att vara uppmärksam om du utsätts för ett trauma mot munnen så att eventuella skador inte förblir obehandlade. Om du drabbas av en tandskada då tanden antingen slås ut, spricker eller går av är det är det viktigt att söka tandvård akut. Kom också ihåg att anmäla tandskadan till ditt försäkringsbolag. 

Innehåll

Texten är faktagranskad av Marcia Lindberg, tandläkare och klinikchef på Aqua Dental Centralstationen


Orsakerna bakom en tandskada kan variera, en olycka kan exempelvis resultera i att en tand slås ut, eller att en flisa slås av. Ibland kan en tand spricka om munnen utsätts för ett trauma. Att skada en tand kan göra väldigt ont och vid tandskador är det viktigt att uppsöka vård. Ju snabbare du söker och får vård desto större möjlighet får tandläkaren att åtgärda problemet och din återhämtningsperiod blir kortare. 

Om du har skadat en tand finns det symtom som är viktiga att uppmärksamma då de kan hjälpa till att avgöra om du behöver söka tandvård akut.  

Lös tand eller tänder 

Om du upplevt ett trauma eller slag mot munnen finns det en risk att tänderna har skadats och att tandens fäste har påverkats. I vissa fall är tanden så lös att det inte råder någon tvekan om att en skada har uppstått. I andra situationer kan det vara så att tanden har ruckats på men att det kan vara svårt att själv känna om tanden sitter lösare än de andra. 

Blåsor eller färgförändringar i tandköttet 

Efter att tänderna utsatts för slag eller yttre påfrestningar kan fistlar, blåsor i tandköttet, uppstå. Om du drabbas av fistlar eller av färgförändringar i tandköttet är det viktigt att uppsöka tandvården så fort som möjligt. 

Tand som missfärgas

En tand som varit utsatt för yttre påfrestning kan ändra nyans. Om tanden blir brun eller grå kan det tyda på att tanden är infekterad. Om tanden istället går mot en mer rosa nyans ger det en indikation på inre blödningar. Tänderna vars färg går emot gult kan ha drabbats av förkalkningar. Oavsett vilken färg tanden skiftar mot är det viktigt att uppsöka tandvården. 

Smärta eller ilningar 

Om du varit med om en olycka eller om en eller flera tänder utsatts för en olycka eller ett trauma är det viktigt att uppmärksamma symptom som annars inte anses som något farligt. Om tanden eller det närliggande området smärtar eller om du drabbas av ilningar som inte är övergående är det ett tecken på att något inte står rätt till, då är det viktigt att uppsöka vård. 

Behandling vid en tandskada

Vilken behandling som är mest lämpad är beroende av hur din tand har skadats och omfattningen på skadan. När du uppsöker tandvården för ett akutbesök görs en delundersökning för att tandläkaren ska kunna fastställa en korrekt diagnos. Skadans omfattning och karaktär, dina önskemål om resultat och individuella faktorer påverkar sedan vilken behandling som är mest lämplig. Vid tandskador är det också viktigt att du kollar upp din försäkring. 
Vilka produkter finns för skadade och känsliga tänder?  

När en skadad tand är åtgärdad är det en god idé att använda produkter för skonsam tandvård. Exempelvis finns tandkräm som är speciellt utvecklad för känsliga tänder och / eller tandhalsar och hjälper mot ilningar.

GUM® SensiVital® + Tandkräm lindrar snabbt vid ilningar i tänderna. Tandkrämen blockerar de öppna kanalerna i tanden. Dessutom stärker GUM SensiVital+ Tandkräm emaljen och hjälper till att förhindra karies med hjälp av fluor och isomalt. Tandkrämen har en fräsch mintsmak och innehåller kliniskt dokumenterade ingredienser.

Använd en extra mjuk tandborste för känsliga tänder

En skadad tand kan göra ont. Även tandkött som är svullet kan ömma. Det är lika viktigt att sköta om mun och tänder dagligen, även om man har ont. För känsliga tänder finns tandborstar med extra mjuka strån som hjälper dig ta hand om och borsta tänderna på ett skonsamt sätt. 

Med GUM SONIC SENSITIVE batteritandborste får du skonsam rengöring av dina tänder dagligen. Den har mycket mjuka strån som når 88% djupare mellan tänderna jämfört med en manuell tandborste. Med hjälp av 12.000 soniska vibrationer ger GUM SONIC SENSITIVE dig en effektiv tandborstning, för friskare och renare tänder. 


GUM SONIC SENSITIVE batteritandborste

  • Extra mjuk, djupare rengöring för känsliga tänder och tandkött
  • Elegant, enkel att ta med utan sladd
  • Utbytbart huvud för mindre plastavfall

Spricka i tanden

En spricka i tanden är ett vanligt förekommande problem och kan exempelvis uppstå på grund av slag mot tanden, att du tuggar på något hårt eller på grund av att tanden blir allt mer skör i och med att du åldras. Även om sprickan inte påverkar dig märkbart är det viktigt att åtgärda problemet, då det i förlängningen kan leda till infektioner. Det finns olika åtgärder för att laga en sprucken tand. Antingen kan tanden lagas med plast eller porslin, den kan även rotfyllas och behandlas med en porslinskrona. Om sprickan är stor och går igenom både krona och rot går det inte att rädda tanden.  

Om det är en mindre del av tanden som lossnat är det vanligt att du blir rekommenderad en kompositfyllning. Komposit är en plast som gör att lagningen ser naturlig ut. Ibland kan en flisa som lossnat vara möjlig att sätta tillbaka, därför är det viktigt att ta med den till tandläkaren om det är möjligt.  

Om en bit eller flisa av tanden lossnat

Om det är en mindre del av tanden som lossnat är det vanligt att du blir rekommenderad en kompositfyllning. Komposit är en plast som gör att lagningen ser naturlig ut. Ibland kan en flisa som lossnat vara möjlig att sätta tillbaka, därför är det viktigt att ta med den till tandläkaren om det är möjligt. 

Skada under tandköttet 

Om tanden har gått sönder så pass djupt att skadan ligger under tandköttet kan det vara svårt att laga. Då kan tandläkaren istället vara tvungen att dra ut tanden och ersätta den med exempelvis ett tandimplantat. 

Tanden ruckas och ändrar läge

Ibland kan en tand ändra position i munnen då blir behandlingens syfte att justera tanden tillbaka till dess ursprungliga position. Sedan sätts en tråd för att fixera tanden. Hur länge tråden måste sitta kvar varierar.

Om tanden slås ut

Har du slagit ut en tand helt och hållet kan tandläkaren försöka att sätta tillbaka den. Det är däremot viktigt att då förvara tanden korrekt för att optimera möjligheten att sätta tillbaka tanden. Om möjligt ska du förvara tanden i munnen eller i ett glas mjölk till dess att du kommer till tandläkaren. Om tanden är smutsig kan du skölja av den i rinnande vatten, var då noggrann med att hålla i tandkronan och inte tandens rot.  Ju snabbare du kommer till tandläkaren med den utslagna tanden desto större är tandläkarens möjligheter att sätta tillbaka tanden. Viktigt att tänka på är att aldrig sätta tillbaka en utslagen mjölktand då det kan skada de underliggande permanenta tänderna.  

Tandskada barn

Det är inte alls ovanligt att ett barn slår sig i munnen. En tandskada hos barn kan innefatta olika saker. Det kan exempelvis vara att man slagit ut en tand, att tanden blir lös, spricker, går av eller skadas på annat sätt. Hur behandlingen ser ut beror både på skadans omfattning och på tanden är en mjölktand eller permanent. Om det är en permanent tand som slås ut ska ni så fort som möjligt ta kontakt med en tandläkare. Ju snabbare tanden sätts på plats, desto bättre är möjligheterna för att det ska läka ihop bra. Det är viktigt att ni först tar kontakt med barnets ordinarie tandläkare för att få hjälp.

Vad kostar det att laga en skadad tand?

När du söker akut tandvård görs en initial delundersökning för att ställa en korrekt diagnos. Sedan kommer tanden att behandlas utifrån ditt vårdbehov, dina förutsättningar och önskemål. Kom även ihåg att anmäla tandskador till ditt försäkringsbolag då det kan finnas möjlighet att få ersättning på din försäkring. I Sverige har vi fri prissättning inom tandvården vilket gör att olika tandläkare kan ta olika mycket betalt för behandlingar. En lagning med komposit är exempelvis billigare än en lagning med porslin. I vissa fall kan tandimplantat behövas. Faktorer som omfattning, typ av skada, individuella förutsättningar och förväntningar på resultatet påverkar också den slutgiltiga kostnaden. Det finns dessutom kliniker som har en högre taxa för akuta besök medan andra har valt att slopa den typen av extra påslag. Prata med din tandläkare för att få en komplett bild av vad din behandling kommer att kosta. 


Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.