mars 09, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Innan och efter ett tandimplantat

Tandimplantat har blivit en alltmer använd metod vid ersättning av förlorade tänder. 

Innehåll

Skillnaden mellan tandimplantat och löstagbara proteser är att man vid ett tandimplantat fäster titanskruvar direkt i käkbenet, som man sedan skruvar fast en konstgjord tandkrona på. Eftersom tandimplantaten sitter fastskruvade i käkbenet behöver man inte oroa sig för att tappa dem och de är också lättare att tugga med än vad löstagbara proteser är. 

Det är dock extra viktigt att ta hand om sitt implantat på rätt sätt - rengöra grundligt och förebygga komplikationer.

GUM® PAROEX® 0,06% CHX Tandkräm är speciellt utformad för att långsiktigt ge dig ett friskare tandkött och en friskare mun. Tandkrämen innehåller två olika antibakteriella ingredienser och ger en bättre plackborttagning än en traditionell tandkräm.


GUM PAROEX® 0,06% CHX Tandkräm

 • Hjälper till att reducera plack ackumulering som kan leda till tandsten
 • Innehåller fluor för att förebygga karies och stärka emaljen
 • Hjälper till att lugna känsligt tandkött
 • Fräsch mintsmak


Kan jag få tandimplantat?

Det korta svaret på detta är: ja, förmodligen, de allra flesta kan få implantat. Villkoret är att det finns tillräcklig käkben man kan fästa skruven i. Och om det inte finns om det ändå är möjligt att bygga upp det. Några andra saker som kan avgöra om just du kan genomgå ett ingrepp är till exempel sjukdomar eller eventuell medicinering. Om du tidigare genomgått strålbehandling på huvud eller nacke kan detta ha påverkat ditt käkben och göra det svårt att fästa ett implantat. Även obehandlad diabetes kan försvåra vid en operation och det är då viktigt att ta tag i detta först. Det rekommenderas inte heller att operera in implantat på barn och ungdomar, vars käkben ännu inte är färdigvuxet. 

Så går det till – tandimplantat steg för steg

Det första du behöver gå igenom vid en implantatbehandling är en rutinundersökning av käkbenet med hjälp av röntgen. En förutsättning vid insättning av tandimplantat är att du har ett starkt och friskt käkben, vilket de allra flesta också har. Om du på grund av tidigare sjukdomar eller av andra anledningar har problem med käkbenet går detta att åtgärda med ersättningsmaterial, vilket isåfall behöver göras innan en implantatbehandling kan genomföras.

En behandling tar minst en timme

Nästa steg är att fästa skruven i käkbenet, där den sedan kommer växa fast och bilda tandroten för din nya tand. Detta sker under lokalbedövning. Tandläkaren viker bort ditt tandkött för att komma åt käkbenet och borrar sedan ett hål där titanskruven fästs. Detta tar ungefär 30 minuter per skruv, och vid ersättning av en hel tandrad kan upp till sex skruvar behövas. Räkna med att förberedelser och skötsel av din mun efter ingreppet tar åtminstone en halvtimme ytterligare.

Munhygien viktigt även med implantat

När operationen är gjord låter man implantatet växa fast i käkbenet, vilket sker naturligt. Detta kan ta från sex veckor upp till sex månader och under tiden får du en löstagbar tandprotes eller en annan ersättning för tanden  för att fylla tomrummet. När såren läker ska du undvika att borsta operationsområdet. Istället rekommenderas ett bakteriedödande munskölj, till exempel GUM PAROEX Munskölj 0,12%, som är särskilt framtagen för att ge långsiktigt skydd mot tandköttsproblem och är rekommenderad att användas när du inte kan borsta vissa områden i munnen. När tandläkaren anser att implantatet vuxit fast ordentligt tas ett avtryck på din mun - som är standard metoden - eller så scannar man den med en specialutrustning , varpå nya tänder tillverkas av platinum eller krom, och som sedan täcks med en yta av porslin. Dessa fästs sedan i munnen vid ytterligare ett besök. Ska du bara ersätta en tand skruvas den fast rakt på implantatet, medans bryggor mellan tänderna kan behövas vid ersättning av flera tänder.


GUM PAROEX 0,12% CHX Munskölj

 • Hjälper till att reducera plack ackumulering
 • Hjälper till att lugna känsligt tandkött
 • Hjälper till att upprätthålla tandköttets vävnader i ett hälsosamt skick
 • Fräsch mintsmak


Så tar du hand om dina implantat på rätt sätt

Din tandläkare kommer efter att du fått dina nya tandkronor berätta för dig hur du tar hand om dem på bästa sätt. Följ alltid dessa råd så gott du kan. Även om den konstgjorda tandkronan inte kan få karies så kan bristande munhygien leda till en infektion runt implantaten och risken är då att käkbenet till slut stöter ifrån sig skruvarna och att implantaten går sönder. Det är därför mycket viktigt att rengöra implantat mer grundligt  som dina naturliga tänder, både morgon och kväll. Du bör vara noga med att rengöra området mellan implantatet och tandköttet, liksom mellan tänderna.


GUM EASY-FLOSSERS

 • Ta bort matrester och plack mellan tänderna på nolltid
 • Tandtrådsbygel och tandsticka - för optimal rengöring
 • Vaxad och extra resistent tandtråd med fluor- och E-vitaminbeläggning
 • Uppfriskande mintsmak


GUM TRAV-LER Mellanrumsborste

 • Böjbar hals för att enkelt nå bakre tänder
 • Kan användas om du har implantat, tandställning eller broar
 • Finns i 9 olika storlekar


Med hjälp av dessa produkter blir det lätt att ta hand om dina implantat, och du slipper också merkostnader senare i livet.

Noggranna uppföljningsbesök

Efter operationen kommer du också regelbundet bli kallad till tandläkaren för uppföljning där din munhygien utvärderas och man ser till så att dina implantat sitter som de ska. Dessa sker minst var tredje månad och är mycket viktiga för att implantaten ska bli så bra som möjligt. Under dessa besök kommer du också få hjälp och ytterligare råd vad det gäller din munhygien. Att sköta dessa besök förlänger livslängden på dina implantat. Att avstå snus och cigaretter möjliggör också för att tandimplantaten ska hålla livet ut.

Hur mycket kostar ett tandimplantat?

Ett tandimplantat är oftast dyrare än andra ersättningar av förlorade tänder. Patientavgiften för en tand är omkring 15 000 kronor, medan en hel käke kan kosta upp till tre gånger så mycket, det vill säga 45 000 kronor. Därtill tillkommer eventuella kostnader för förarbete, såsom att bygga upp käkbenet med ersättningsmedel eller att behandla en tandlossningssjukdom. Om din behandling anses vara nödvändig av funktionella och hälsorelaterade anledningar, vilket de allra flesta operationerna brukar göra, kommer du få hjälp med kostnaden för dina implantat av högkostnadsskyddet. 

Detta innebär att Försäkringskassan täcker 50 % av referenspriset över 3 000 kronor, och 85 % av priset över 15 000 kronor. Detta är ett belopp som alltid överskrids vid ett ingrepp för nya tandimplantat. En kostnad som kan förekomma, och som är viktig att tänka på, är kostnaden för att kirurgiskt bättra på ett för svagt käkben, vilket vissa behöver göra innan tandimplantat kan sättas in. 

Tandvårdsbidrag och implantat

Utöver den kostnad som täcks av Försäkringskassans högkostnadsskydd har alla svenska medborgare ett allmänt tandvårdsbidrag. Detta gör att tandvård är gratis upp till 23 års ålder. Därefter utgår en ersättning på mellan 300–600 kronor, beroende på hur gammal du är. Detta tandvårdsbidrag går att använda vid ett nödvändigt ingrepp där tandimplantat sätts in, men täcker inte så stor del av kostnaden.

Smärtor och risker vid tandimplantat

När lokalbedövningen släpper efter operationen kommer du den första veckan vara öm och svullen i munnen. Detta går snart över, men under tiden behöver du smärtstillande läkemedel. Oftast räcker det med receptfria preparat, men vid behov kan din tandläkare skriva ut ett recept på starkare värktabletter. Tänk på att undvika receptfria läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, eftersom detta kan öka blödningsrisken. Du kan också få blåmärken i ansiktet, framför allt efter ett ingrepp i överkäken. Detta är helt naturligt och ingenting att oroa sig för. 

En erfaren tandläkare minimerar riskerna

En tandimplantatsbehandling anses, när den utförs av en erfaren tandläkare, vara ett av de säkraste ingrepp som kan utföras inom tandkirurgi. Trots detta medför, precis som alla operationer, nya tandimplantat risker som är viktiga att veta om och med rätt verktyg motverka. Dessa kan till exempel bestå av problem med läkningsprocessen på grund av att käkbenet har för dålig benkvalitet, men detta märks oftast så fort skruvarna fästs i benet. 

Andra komplikationer som kan uppstå i samband med ett ingrepp är nervskador, vävnadsskador och blödningar. Det är därför viktigt att välja en erfaren tandläkare som fäst många implantat sedan tidigare. Blödningar i munnen är ett naturligt varningstecken för att något inte är som det ska. Ta kontakt med din tandläkare om blödningen inte upphör inom ett par dagar, eftersom denne då kan kontrollera varför det blöder och också behandla detta. Är du bara uppmärksam så kan du undvika att dina tandimplantat ger komplikationer. Vid tandimplantat är smärta naturligt, men var även här vaksam. Blir smärtan för allvarlig så ta genast kontakt med din tandläkare.

Gör man inte rent ordentligt runt sitt implantat med tandtråd eller mellanrumsborste eller stickor riskerar man att bakterietillväxt mellan tandköttet och implantatet kan leda till inflammation som kallas periimplantit, och kan leda till benförlust och tandlossning som i detta fall innebär att man kan tappa sin implantat. Ungefär 20%, alltså var femte person med tandaimplant drabbas av periimplantit. Hälsosam livsstil och rätt munvårdrutin kan minska risken vid tandimplantat avsevärd. 

Lär dig mer om den optimala munvårdsrutin här!

Fördelar med ett implantat

Trots att det finns risker med ett implantat är frekvensen av lyckade ingrepp mycket hög när en erfaren tandläkare utför dem. De flesta som genomgått en insättning av implantat och konstgjorda tandkronor vittnar om en ökad livskvalitet och ett bättre självförtroende i samband med att självkänslan ökar vid ett vackert leende.

Vänta inte med din fråga om implantat för länge

Om du förlorar en eller ett par tänder så vänta inte med att kontakta din tandläkare angående tandimplantat, då det tandlösa området förändras kraftigt med tiden. Benet som håller fast tanden kan försvinna efter ungefär ett halvår, när kroppen uppfattar att benmassan där är till ingen nytta. Detta medför en risk för att en operation kan bli dyrare, mer omfattande eller att den inte går att genomföra alls. Ta därför kontakt med tandvården redan idag om du har funderingar kring implantat.Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar