mars 26, 2024 - Minuts läsningMinuters läsning

Svamp på tungan & svampinfektion i munnen

Svamp på tungan, även kallat torsk, är möjligt att få under hela livet. Hela vägen från spädbarn under ett års ålder till våra sista år i livet kan en svampinfektion runt munnen, i munhålan och/eller på tungan uppstå. Det är dock framförallt personer med svagt immunförsvar som drabbas enklast, som små barn, äldre, gravida och sjuka. Orsakerna varierar beroende på ålder och hälsa, men de generella symptomen ter sig ungefär samma hos de flesta. Vanligtvis orsakas svampinfektioner i munnen av en jästsvamp Candida albicans och därför kallas även för candidiasis eller candidainfektion.

Innehåll

Orsaker till svampinfektion i munhålan och på tungan hos vuxna

Det finns flera olika skäl till att en svampinfektion kan uppstå. Den främsta orsaken till att en vuxen person får svamp på tunga och i munhåla, kan lite förenklat sammanfattas med nedsatt immunförsvar. Men det kan också uppstå till följd av muntorrhet eller irritation från bettskena eller tandprotes som inte blivit ordentligt rengjorda.

Orsaker till svamp på tungan hos en vuxen person:

 • Läkemedel – som antibiotika, kortison, cytostatika och andra mediciner som påverkar bakteriefloran. När den rubbas kan grogrund för svamp bildas.

 • Sjukdomar – där immunförsvaret sänks och ger utrymme för att rubba bakteriefloran eller helt enkelt vara mindre motståndskraftig. Svamp i munnen kan också vara symptom på sjukdomar, till exempel HIV.

 • Näringsbrist – och vitaminbrist kan leda till att svamp får fäste i munnen.

 • Högt och frekvent sockerintag – kan leda till svampinfektion eftersom jäsbara kolhydrater gång på gång får attackera munnen utan uppehåll.

 • Tobak – i form av både rökning och snus, kan rubba bakteriefloran och sänka munens försvar mot svamp.

 • Narkotikamissbruk – kan leda till svampinfektion i munhålan. Den som röker cannabis har till exempel mycket större risk än den som röker vanliga cigaretter. Man tror att det kan bero på kolväten i cannabis som ger grogrund för svamp, men i övrigt gäller samma orsaker som i övriga fall: sänkt immunförsvar och brister i munhygien samt kost.

 • Muntorrhet – av kraftigare slag kan ge plats för svamp att växa. Detta eftersom den skyddande saliven saknas och bakteriefloran rubbas.

Tandprotes eller bettskena – som inte rengörs ordentligt eller inte riktigt passar kan göra att svamp växer till under protesen eller skenan. 

Orsaker till svampinfektion i munnen hos barn

Orsakerna till svamp i munnen hos barn är betydligt färre. Eftersom små barn ännu inte utvecklat sitt immunförsvar är de helt enkelt i en riskgrupp för torsk. Svampen finns redan naturligt i munnen men kan växa till sig och skapa problem. Oftast märker inte barnet själv av svampen utan den syns som en vitaktig hinna i hela munhålan, men den kan också leda till att barnet får mindre lust till att äta på grund av obehag. 

Torsk hos barn dyker ofta upp i samband med en antibiotikakur eller om barnet småkräks ofta.

Svampinfektion i munnen – symptom

Beroende på ålder och typ av svamp så varierar symptomen något. För de allra flesta innefattar symptomen inget obehag, men kan innefatta smakförändringar och sveda. Man delar in svamp i röd och vit, där den vita svampen ger gråvita eller gulvita beläggningar på tungan och i munhålan. Under de vita prickarna och beläggningarna kan röda sår framträda som gör ont. Den röda svampen ger en röd irriterad slemhinna och ger oftare upphov till sveda än vad den vita svampen gör. 

Hos vuxna kan det även uppstå svampinfektion runt munnen där mungiporna blir angripna, spruckna och irriterade. Svamp på tungan hos barn kan både vandra genom tarmen ner till barnets stjärt och ge svamputslag som är röda och irriterade – samt smitta modern vid amning så att det uppstår svamp i brösten.

Svampinfektion i munnen – behandling

Behandling hos barn: Svamp i munnen hos barn är ofarligt och går oftast över av sig självt efter några veckor. Tänk på att hålla rent genom att koka barnets nappar, nappflaskor och tvätta bröstvårtorna om du ammar. Om svampen inte går över i barnets mun kan den behandlas med medicin som penslas dit. Svamp som vandrat till stjärten och till bröstvårtorna på mamman, behöver luftas och kan behöva en bedömning av läkare. Eftersom svampinfektion i munnen är smittsamt kan både du och barnet behöva behandlas med mediciner.

Behandling hos vuxna: Vilken behandling som behövs handlar framförallt om den bakomliggande orsaken till varför svampen uppstått. Svamp kan gå över av sig själv efter några veckor men om den till exempel uppstått under pågående antibiotikabehandling, måste kuren ätas klart innan svampen kan gå över. Precis som hos barn finns olika medel som penslas på eller sköljs likt munskölj. Genom god munhygien, bra kostval och stöd för sådant som muntorrhet kan du förebygga och ge din mun ett stärkt skydd mot svamputbrott. Mycket svåra svampangrepp kan behöva en mer omfattande utredning. 

Vichyvatten/mineralvatten: Ett vanligt förekommande husmorsknep hos både vuxna och barn med svamp på tungan och i munnen, är att pensla med vichyvatten. Barnavårdscentralen kan ibland rekommendera vichyvatten för svampinfektion hos spädbarn. Vissa upplever att detta hjälper men det kan vara bra att veta att inga vetenskapliga belägg finns för behandlingen. Det kan vara så att Vichyvatten som innehåller natriumbikarbonat har en viss påverkan på svampinfektionen. Att prova detta är helt ofarligt, så känns det bättre är det ok att fortsätta!

Borsta tänderna med tandkräm som reducerar bakterier, prova gärna GUM® PAROEX® 0,06% CHX + CPC Tandkräm som innehåller ett dubbelverkande antiplack-system och hjälper till att hålla tandköttet friskare. 

För att upprätthålla en god munhälsa är det av stor vikt att borsta tänderna noga och regelbundet morgon och kväll. GUM SONIC DAILY batteritandborste ger en effektiv och försiktig rengöring under tandköttskanten och in mellan tänderna.


GUM® PAROEX® Tandkräm

 • Reducerar tillväxten av bakterier
 • Lugnar inflammerat och känsligt tandkött
 • Förebygger plack
 • God smak och kan användas som en vanlig tandkräm varje dag


Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.