Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Storbritannien
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Sverige

Fetma och munhälsa

Feta damer att ha kul på lunch

Forskning visar att övervikt/fetma är en riskfaktor för flera allvarliga hälsotillstånd, inklusive diabetes, högt blodtryck och hjärt-/kärlsjukdomar. Men visste du att det också är kopplat till tandköttssjukdomar?

Detta beror på att kraftig övervikt kan intensifiera infektioner, såsom tandköttsjukdomar.

Övervikt är också relaterad till andra orala hälsotillstånd, såsom muntorrhet och karies. Det kan även ha en mycket stor inverkan på allmänhälsan.

Unga människor löper särskilt stor risk att bli överviktiga, men det kan drabba människor i alla åldrar. Så oavsett hur gammal du är, är det mycket viktigt att bibehålla en hälsosam livsstil med en bra kost och regelbunden motion.

Tala med din tandläkare eller läkare om du har några frågor som rör detta ämne.