aug. 29, 2023 - Minuts läsningMinuters läsning

Allt om smak och smaklökar

Hur är det möjligt att känna olika smaker och varför visa kan känna mer än andra? Kan man lära sig känna och åtskilja flera eller mer nyanserade smaker?

Svaret finns i våra smaklökar. De finns i vår mun, framför allt på tungan, i gommen och möjligen i övre delen av svalget. Smaklökar kan skilja på dem fem grundsmakerna: sött, salt, surt, besk och umami och förmodligen också på fett. Umami kommer från japanska och betyder ”god/färsk smak.

Innehåll

Vad är smaklökar?

Namnet ”smaklökar” syftar på att i tvärsnitt under mikroskop ser smaklökarna ut som en liten lök med tjugo till hundra smakceller. Tidigare trodde man att en smakcell bara kan känna igen en grundsmak och olika områden på tungan registrerar olika smaker. Nyligen kom man fram till att en smaklök kan registrera flera olika grundsmaker. Smakceller däremot, som bildar en smaklök reagerar var och en på bara en grundsmak. Smaklökar är uppbyggda av flera olika smakceller och kan tack vara det känna igen flera smaker.

Papiller – där smaklökar grupperas

Smakcellerna bildas i mindre eller större grupper i så kallade papiller. Papiller är små upphöjningar - knölformade eller veckade bildningar - som först och främst finns på tungan med även i gommen och möjligen i övre delen av svalget.

Det finns 4 olika sorter papiller, var av tre innehåller smaklökar och känner smaker. Dem olika papiller finns på olika ställen. Mitt på tungan finns det trådformiga papiller, de ända som inte är känsliga för smak. Det kan bero på att smaklökarna är känsliga för mekaniskt slitage som är störst just på den delen av tungan.

De tre sorter papiller som innehåller smaklökar är svampformiga, bladformiga och vallgravformiga.

De svampformiga papillerna ser ut som små röda prickar, finns på den främre delen av tungan och tungans sidor och innehåller fåtal smaklökar. Bladpapillerna är en serie veck och fåror i tungans slemhinna är belägna på vardera sidan av den bakre delen av tungan. Varje papillfåra innehåller tiotal upp till hundratal smaklökar. Vallgravspappilerna är de största papillerna och ligger i en V-formad rad på bakre delen av tungan. Antalet vallgravspappiler varerar från enstaka till ett drygt dussin. Varje papill kan innehålla från några hundratal upp till flera tusen smaklökar.

En vuxen människa har fem- till tiotusen smaklökar och det kan variera stort mellan olika individer. Barn har oftast flera smaklökar än vuxna. Män och kvinnor har oftast olika smakkänslighet som kan beror på att kvinnor har mer svampformiga papiller och flera smaklökar.

På samma sätt som att det fastnar bakterier mellan tänderna, under tandköttskanten och på andra ställen i munnen, fastnar dessa även på tungan. Uppepå tungans yta finns små knottror eller “strån” kallat papiller, och mellan dessa finns utrymme för bakterier att samlas. Det är därför viktigt att rengöra din tunga och borsta dina tänder noggrant. 

Läs mer om hur du skapar en bra munvårdsrutin här!

GUM HaliControl® Tungskrapa har, till skillnad från många andra tungskrapor, dubbla funktioner. Varje sida av huvudet har en funktion. Ena sidan har mycket små och korta borsthuvuden som når in i tungans fåror och borstar rent dessa. Andra sidan består av två rader av vågiga skrapor som effektivt för ut de plackbakterier som du borstat upp ur tungans fåror. På så sätt är GUM HaliControl Tungskrapa väl utformad för att rengöra tungan och eliminera dålig andedräkt som uppstått på grund av bakterier på tungan.


GUM HaliControl Tungskrapa

  • Effektivt verktyg i kampen mot dålig andedräkt
  • Två rader med borststrån som når in i alla de små fårorna på tungans yta och lösgör plackbakterier


Inte bara smaklökar

Men det är inte bara smaklökar som gör att man känner viss smak. Smaken är större än så. Det är alltså en sammansatt intryck av receptorerna på tungan och i näsan och känselfiber i mun, svalg och näsa som tillsammans bestämmer hur det du äter smakar.

Hjärnan är också inblandat. Smakcellerna aktiveras när du stoppar något i munnen. Då skickas informationen vidare som nervsignaler till smakcentrum som ligger i hjärnans hjässlob. Informationen från smakcellerna når även hjärnstammen som bestämmer hur mycket saliv du får i munnen. Saliven innehåller bland annat ämnen som underlättar matsmältningen.

Vad är svaret, kan man bli bättre på att känna och skilja åt smaker? Svaret är ja, och som vanlig handlar det om träning. Du behöver testa och försöka memorera många olika smaker – ju mer varierande desto bättre. Och vill du utvecklas behöver du ha tålamod och ge dig tid.

Källan: Prof. Björn Klinge, Pamela Andersson: ”Din hälsa sitter i munnen” The Book Affair, 2020

Relaterade Artiklar