juni 30, 2020 - Minuts läsningMinuters läsning

Tandvårdsrädsla hos barn och vuxna

Tandvårdsrädsla är ett vanligt förekommande problem och näst intill varannan vuxen person i Sverige upplever obehag inför att besöka, eller vågar inte gå till, tandläkaren eller tandhygienisten. Tyvärr innebär det att många undviker att söka vård, varken för att förebygga problemen eller ta hand om dem när de väl dykt upp. Vågar man inte gå till tandläkaren kan det ge stora konsekvenser för munhälsan.

Innehåll

Texten är faktagranskad av Maria Jarkander,
specialisttandläkare inom pedodonti på 
tandvårdskedjan Aqua Dental.


Att vara rädd för tandläkaren är inget ovanligt

Tandvårdsrädsla är helt enkelt vad det låter som, att uppleva rädsla eller obehag inför sitt besök hos tandvården och då främst hos tandläkare. Undersökningar visar att hälften av Sveriges vuxna befolkning upplever oro inför sitt besök, men att problemen ändå är hanterbara. För vissa är problemen däremot större och fem procent av alla vuxna upplever sådan skräck att de helt och hållet inte vågar gå till tandläkaren. Det gör dessvärre ofta problemen, samt de åtgärder som behövs, mer omfattande och kostsamma. Tandvårdsrädsla hos barn är ännu vanligare och rädslan tar sig uttryck på många olika sätt.

Orsaken till tandvårdsrädsla kan vara att patienten tidigare varit med om något traumatiskt hos tandläkaren, som exempelvis en smärtsam upplevelse. Det kan också bero på något annat tillfälle i livet som kanske påminner om tandläkarbesöket eller inom sjukvården. En annan anledning kan vara att besöken sker så pass sällan att det inte blir en rutin.

Det är viktigt att veta att personalen på tandvårdsklinikerna finns där för att hjälpa dig, och det finns en rad åtgärder att ta till för dig som upplever oro inför ditt besök eller som är rädd för tandläkaren. 

Hälften av alla vuxna upplever oro eller vågar inte gå till tandläkaren

Om du upplever oro inför ditt besök bör du prata med kliniken du ska besöka. De kan då informera tandläkaren om att du känner obehag och tandläkaren får möjlighet att förbereda ditt besök. Om du önskar kan de avsätta en längre tid för din undersökning och behandling så att det finns möjlighet till paus under besöket, men också för frågor och funderingar som uppstår.

Vissa patienter önskar besöka kliniken en gång bara för att känna av stämningen samt gå in i behandlingsrummet för att exempelvis titta på de instrument som används och sitta i behandlingsstolen. För de patienter som känner att det inte räcker finns det möjlighet att behandlas med lugnande medicin under besöket. Om du upplever mycket stark ångest kan du även leta efter en klinik som erbjuder behandling under narkos.Om ditt barn är rädd för tandläkaren

Tandvårdsrädsla hos barn är vanligt förekommande. Därför är det viktigt att som förälder veta att det inte är konstigt om just ens eget barn känner oro och rädsla inför sitt besök. Vissa barn vill inte gå in i behandlingsrummet och andra vägrar sitta i behandlingsstolen. Det är inte ovanligt att små barn är spända inför besöket hos tandläkaren då det är en ny miljö med nya saker. Som förälder kan det vara svårt att veta hur du ska bemöta barnets rädsla eller oro inför besöket.

Ibland kan det vara bra att läsa en saga hemma som handlar om att besöka tandläkaren, det kan göra barnet mer införstådd med vad som ska hända. Först och främst är det viktigt att komma ihåg att ett tandläkarbesök är en naturlig, och helt ofarlig, del av livet och därför behöver ni heller inte lägga så stort fokus på det. Berätta för ditt barn att ni ska till tandläkaren som ska titta på barnets tänder och hjälpa barnet att hålla dem friska. 

Det kan vara bra att tala om vad tandläkaren heter och var besöket ska ske så att barnet förstår att det är en vanlig person ni ska träffa. Det är också viktigt att komma ihåg att du inte ska ge ditt barn en muta inför besöket då det antyder på att det är något negativt som väntar.

Eftersom barn oftast blir mer trygga i förälderns närvaro kan det vara bra att du följer med ditt barn till kliniken och in i behandlingsrummet. För andra barn kan det vara bättre att gå in i behandlingsrummet utan dig. Det gäller särskilt om du själv är orolig eller rädd för tandläkaren. Kom ihåg att berömma barnet efteråt. Det kan göra barnet glad och stolt vilket ger en positiv förstärkning.

Vissa barn behöver tid för att förstå vad det är som ska ske och då kan det ofta behövas bokas en tid för att besöka kliniken utan att genomföra några åtgärder. Det handlar om att bli bekväm i miljön samt att få se och testa de instrument som tandläkaren använder. Många tandsköterskor har erfarenhet av en sådan inskolning till tandvården.

Specialisttandläkare inom pedodonti, det vill säga barn- och ungdomstandvård, tar också emot barn som har särskilda behov inom tandvård. Det kan handla om barn och ungdomar med exempelvis tandvårdsrädsla och omfattande behov eller med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det krävs en remiss för att få komma till en specialisttandläkare. Ta hjälp av tandvården 

Eftersom hälften av befolkningen upplever tandvårdsrädsla (odontofobi) är det vanligt förekommande att tandläkare behandlar personer som lider av rädsla eller skräck. Därför är tandvårdsrädsla inte något du ska skämmas över, det underlättar snarare både för dig och personalen om du upplyser dem om problemet. Det är viktigt att få hjälp så tidigt som möjligt så att du slipper fler undersökningar och behandlingar som du upplever problematiska. En vanlig åtgärd för tandvårdsrädda personer är att tandläkaren inkluderar dig mer i din behandling och förklarar noggrant alla steg och åtgärder som genomförs.

Fobi för tandvård är en av de vanligaste fobierna. Beroende på bakgrund till fobin kan det vara bra att i vissa fall uppsöka psykologisk hjälp. Prata alltid med din tandläkare i första hand för att ta reda på vad de har att erbjuda dig och hur de bemöter dina behov.Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.