feb. 08, 2022 - Minuts läsningMinuters läsning

Fläckar på tänderna i sexårsåldern 

Innehåll

Texten är skriven av Frida Benno Hjerpe och faktagranskad av Jan Noah,
Klinikchef på Aqua Dental Farsta. 
tandvårdskedjan Aqua Dental.

MIH- Molar Incisor Hypomineralization

Så många som vart femte barn får fläckar i emaljen på en eller flera sexårständer. Missfärgningarna kan variera från gulvita fläckar med hård yta till gulbruna fläckar som kan ha porös emalj och vara benägna till sönderfall. Detta kallas för MIH, Molar Incisor Hypomineralization, och är en typ av utvecklingsstörning i tandens yttersta lager. Graden av störning i emaljen varierar mycket från person till person. 

 Hur och när uppstår störningen?  

Denna störning uppstår redan när tänderna bildas under de första levnadsåren och drabbar framför allt de första permanenta kindtänderna (sexårständerna) men kan också förekomma på de permanenta framtänderna.  

Forskarna har ännu inte kunnat fastställa orsakerna till MIH. Men det finns teorier att det skulle kunna bero på flera samverkande hälsoproblem under de första levnadsåren såsom till exempel syrebrist i samband med förlossning och/eller luftvägssjukdomar som till exempel astma under första levnadsåret. Några studier har också pekat på att olika miljöfaktorer, som till exempel trauma, infektion och bristtillstånd, under det första levnadsåret skulle kunna ge en förhöjd risk för MIH. 

 Ger MIH andra symtom än skador på emaljen? 

Förutom synliga skador kan MIH ge symptom som kraftiga ilningar, framför allt i samband med intag av mat, kall dryck eller vid tandborstning. Eftersom tänderna på dessa barn blir känsliga för beröring av tandläkarinstrument utvecklar barnen också ofta tandvårdsrädsla. Tyvärr får barn med MIH också lättare problem med karies jämfört med de som har friska tänder. 

 Hur behandlas MIH?  

Det är viktigt att uppsöka tandvård i ett tidigt skede om man har observerat skador på emaljen. För den som har ett barn med MIH-skadade tänder är det extra viktigt att hålla rent med fluortandkräm och mjuk tandborste. Detta för att minska risken för karies och problem med ilningar.  

 I övrigt avgörs behandlingen av graden av problem. I ett tidigt skede fokuserar man ofta på förebyggande behandlingar som gå ut på att stärka emaljen och göra den mer motståndskraftig genom att regelbundet lacka tänderna med fluor. 

Om tanden har skadats så mycket att den har börjat sönderfalla bör den lagas och ges en plastfyllning. Är skadorna ännu mer omfattande och tandläkaren bedömer att den inte kan restaureras så är en annan lösning att ta bort sexårstanden. Det brukar finnas bra möjligheter att låta bakomliggande tand ta dess sexårstandens plats så att luckan sluts naturligt. GUM JUNIOR Tandkräm

  • Stärker nya tänder
  • Fluortandkräm
  • God jordgubbssmak
  • Extra mild formula


Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar