maj 11, 2021 - Minuts läsningMinuters läsning

Hur använder man en bettskena?

Innehåll

Bettskena – för vem och vad kostar det?

Det kan finnas flera olika skäl till varför någon behöver en bettskena. Enkelt förklarat kan en bettskena ses som en stötdämpning eller korrigering av bettet. Problem som att pressa eller gnissla tänder är vanligt förknippade med hjälpmedlet. Men även sådant som snarkningar, bettfel, proteser, korrigeringar och andra funktionsstörningar kan kräva en bettskena i kortare eller längre perioder. Det vanligaste är att använda bettskena när man sover, i antingen ena eller båda käkarna, men de finns också de som behöver bära en bettskena på dagen.

Då behöver du en bettskena

Det kan vara svårt att veta om man behöver en bettskena. Pris, tillgång och hur man faktiskt använder hjälpmedlet kan alla vara orsaker till att det känns problematiskt att ta tag i. När du besöker din tandläkare kan hen avgöra om du har problem som kräver bettskena. Det kan handla om slitage, sprickor eller skadade tänder – olika tecken på bruxism (pressa eller gnissla tänder). Tandläkaren kan också se bettfel, lagningar som behöver korrigeras på grund av att de stör bettet, eller att du efter en korrigering eller protes behöver skydda tänderna och bettets placering.

Om du tvärtom upplever problem utan att tandläkaren tagit upp dessa, kan du ändå vara i behov av en bettskena. Om du vaknar på morgonen med huvudvärk, smärta i käken eller ansiktet, svårt att öppna munnen och får ont när du tuggar – ja, då kan några eller alla dessa symptom peka på att du behöver en bettskena. Om du snarkar kraftigt kan detta också vara ett skäl till att skaffa en specialutformad bettskena mot snarkningar. 

Vilka varianter på bettskena finns det och vad är kostnaden?

Precis som med det mesta så handlar valet av hjälpmedel om orsaken till att du behöver den. Allvarliga problem, justeringar av bettet och svår bruxism, är sådant som behöver skötas av tandvården. Vid lättare problem kan en bettskena från apoteket hjälpa dig med. En tandläkare bör dock alltid rådfrågas inledningsvis då något som uppfattas som ett mindre problem i själva verket kan vara något som behöver åtgärdas.

Hård bettskena

Den vanligaste varianten av bettskena från tandvården är en hård bettskena tillverkad av hårdplast. Dina tänder gjuts av och en personlig bettskena anpassad efter dina behov skapas åt dig. Sköter man väl om en hård bettskena kan den hålla i 10 år eller mer. 

Kostnad: Varierar mellan mottagningar men ligger på mellan 3 500–4 500 kronor.

Mjuk bettskena

Alternativet till en hård bettskena är den mjuka bettskenan. Precis som när den hårda bettskenan tillverkas så gjuts dina tänder av och en personlig skena anpassad efter dina behov tillverkas. En mjuk bettskena håller inte alls lika länge som en hård, men många patienter upplever att den mjuka är lättare att bära och handskas med. 

Kostnad: Varierar mellan mottagningar men ligger på mellan 2 000–3 000 kronor.

Bettskena från apoteket

Enklare varianter av bettskenor finns även att köpa på apoteket. De ger en förenklad hjälp och bör endast användas vid lättare problem. Det går inte att få samma effekt eller resultat som med en bettskena från tandvården. Om behovet av bettskena handlar om ett bettfel, eller behov av en korrigering, kan den här sortens bettskena snarare skapa problem än lösa dem. Vid bruxism slits även de enklare modellerna ut snabbt vilket ger en ökad kostnad i längden. En bettskena från apoteket ska inte användas längre än i ett halvår utan konsultation med tandläkare.

Kostnad: Varierar mellan tillverkare men ligger på ungefär 150–400 kronor.

Snarkskena

Speciellt utformade bettskenor kan användas vid sömnapné (andningsuppehåll när man sover). Genom att placera käkarna på ett bättre sätt genom bettskenan kan svalget frigöras och luft lättare passera, vilket i sin tur minskar eller eliminerar snarkningarna. 

Kostnad: Vid fastställd sömnapné ingår snarkskena i högkostnadsskyddet. Vill man tillverka en snarkskena utan diagnos genom tandvården ligger kostnaden på mellan 6 000–10 000 kronor.

Det finns också receptfria snarkskenor och andra snarkhjälpmedel på apoteket.

Bettskena för barn

Bettfel och störningar i käkfunktionen är relativt vanligt hos barn och ungdomar. Det finns flera olika sätt att hjälpa och stabilisera ett bett eller riktning på tänder. Bettskena under en kortare period kan hjälpa barnets käkar på längre sikt. Bettskena efter tandställning är till exempel ett vanligt sätt att behålla bettet på plats så att det inte förlorar den form man uppnått genom tandställningen. Bettskenor är kostnadsfria för barn eftersom det ingår i tandvården. Kontakta alltid tandvården när du misstänker att ditt barn behöver bettskena. 

Bettskena – biverkningar

I början när man använder sin bettskena kan problem eller biverkningar uppstå. Det är vanligt att tänderna kan kännas ömma de första nätterna, detta är dock övergående och handlar om att munnen är ovan. En annan vanlig biverkning är att uppleva muntorrhet eller ökad salivproduktion. Även detta är övergående och en reaktion på att något är i munnen. 

Om besvären inte försvinner inom en till två veckor, eller du upplever skav och smärta, bör tandläkare alltid kontaktas. Om du använder en bettskena från apoteket och upplever problem som inte försvinner inom några dagar bör du sluta använda bettskenan helt.

Skötselråd

För att en bettskena ska hålla och vara hjälpsam måste den skötas om. För precis som i munnen kan plack växa på bettskenans yta. Därför är det extra viktigt att sköta om din munhygien om du använder bettskena.

Skötselråd för bettskena – rengör och vårda såhär:

  • Borsta din bettskena med fluoridtandkräm utan slipmedel och en mjuk tandborste varje morgon och kväll. Till exempel med GUM® ActiVital® Tandkräm.

  • Koka aldrig din bettskena eller diska den i diskmaskin då detta kan förstöra eller skada bettskenan.

  • Använd specifika rengöringstabletter när du vill göra din bettskena extra ren eller om den fått angrepp av tandsten.

  • Förvara alltid din bettskena i den medföljande asken och håll fuktig med hjälp av vatten. En hård bettskena kan bli skev om den inte förvaras i vatten (byt vatten dagligen).


Innehållet som presenteras ovan är avsett att främja allmän kunskap om munhälsa och ersätter inte professionell åsikt eller medicinsk diagnos. Rådfråga alltid läkare, tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal vid hälsoproblem.

Relaterade Artiklar