Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Storbritannien
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Sverige

Sekretesspolicy

På SUNSTAR värnar vi om din integritet. Syftet med denna sekretesspolicy är att ge tydlig kommunikation om vilken information som samlas in när du integrerar med SUNSTAR, i synnerhet genom våra olika SUNSTAR webbsidor, inklusive mobila applikationer och webbplattformar (alla ”SUNSTAR webbplatser”), samt via korrespondens (röst, e-post, etc.) med SUNSTAR.

Den tilltänkta målgruppen på våra Webbplatser inkluderar inte barn; därför samlar vi inte medvetet in personuppgifter från barn. Om du tror att ditt barn har försett oss med personlig information, och om du vill att uppgifterna tas bort, vänligen kontakta oss på info@se.sunstar.com.

Observera att vissa delar av våra Webbplatser kan ha specifika regler och villkor, inklusive sekretesspolicyer som gäller för deras specifika innehåll, praxis och användning av personuppgifter. När du besöker något område av våra webbplatser rekommenderas det att användarna konsulterar andra eventuella sekretesspolicyer som finns tillgängliga. 

Vilken data vi samlar in när du besöker SUNSTARs webbplatser

Dina interaktioner med SUNSTARs webbplatser kan innebära att du förser oss med olika typer av personlig information beroende på din åtkomst och hur du använder våra webbplatser. Sådan information tillhandahålls efter eget val och skall aktivt och medvetet bli släppt av dig i enlighet med villkoren i denna sekretessinformation.

Tillhandahållande av sådan information kan äga rum på de generiska sätt som definieras nedan. Om du vill ha ytterligare information om de exakta uppgifterna som samlas in, vänligen kontakta oss på info@se.sunstar.com.

A. Besök på webbplats

Du kan besöka våra webbplatser utan att behöva registrera dig på något sätt. När du besöker våra webbplatser, samlar vi inte in någon personligt identifierbar information. Emellertid kan vi lagra eller hämta information om din webbläsare, mestadels i form av cookies.
I avsaknad av registrering på SUNSTARs webbplatser, samlar vi endast in grundläggande anonymiserad information om datorn och anslutningen, inklusive vilken typ av webbläsare du använder, tid som tillbringas på SUNSTARs webbplatser, sidorna som besöks och IP-adressen från din Internet-leverantör. Vi kommer endast att använda den information som beskrivs ovan för att övervaka och förbättra våra webbplatser, se till att vi ger dig med korrekt information, och av säkerhetsskäl.

Eftersom SUNSTAR respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Dock kan blockering av vissa typer av cookies påverka din upplevelse samt de funktioner och tjänster vi tillhandahåller.

Du kan hitta SUNSTARs Cookiepolicy här.

B. Nedladdning av broschyr

På olika områden av våra SUNSTAR webbplatser kan du hämta broschyrer utan krav på att skapa ett konto.

C. Onlinetjänster och marknadskommunikation

Din användning av SUNSTARs webbplatser kan göra det möjligt för dig att dra nytta av olika Online-tjänster som tillhandahålls antingen direkt av SUNSTAR eller via underleverantörer. Genom att ladda ner, tillträda eller använda dig av dessa Online-tjänster samtycker du till vår insamling av personuppgifter som krävs för att du ska kunna dra nytta av dessa Online-tjänster. SUNSTAR skall hela tiden säkerställa att sådana tredjepartsleverantörer (om någon) överensstämmer med lagar och förordningar.

Du kan tacka nej till att ta emot PR- eller marknadsföringskommunikation från oss när som helst genom att använda länken i e-postmeddelanden vi skickar eller genom att kontakta oss på info@se.sunstar.com.

Vilken data vi samlar in genom din korrespondens med oss

Om du kontaktar SUNSTAR via post, e-post eller någon officiell SUNSTAR kommunikationskanal, eller uttryckligen delar information med oss när det gäller förfrågningar du kan ha, kommer vi enbart att hålla ett register över den information du ger oss i syfte att svara på din förfrågan.

Ändamål

Den personliga information som samlas in enligt ovan skall användas för följande ändamål:

·       Göra det möjligt för oss att alltmer personifiera din upplevelse på våra webbplatser

·       Göra det möjligt för oss att erbjuda dig SUNSTARs tjänster och PR-material

·       Ge dig möjlighet att fullt ut dra nytta av berörda webbplatsfunktioner

Dela

De ovan nämnda personuppgifter som du frivilligt och medvetet lämnar till oss kan delas på följande sätt:

A. Allmänt

Vi kommer inte att sälja, hyra, leasa eller på annat sätt göra någon personlig information tillgänglig för tredje part förutom vad som anges ovan eller med ditt samtycke. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut information till myndigheterna när så krävs i samband med juridiska eller regulatoriska åtgärder.

SUNSTAR kan emellertid använda underleverantörer för att utföra en del av de tjänster som de tillhandahåller till dig. Som ett resultat, kan dina data delas med sådana underleverantörer, enbart och uteslutande, för att stödja SUNSTAR i utförandet av dess tjänster. All data som delas kommer att raderas av dessa underleverantörer när deras tjänster i förhållande till din data har utförts.

SUNSTAR ska säkerställa att eventuella underleverantörer skall granska och acceptera att följa SUNSTARs interna sekretesspolicy. Utöver det som anges ovan, delas din data på följande sätt för de särskilda tjänster som anges nedan.

B. Leverans av tjänster

Med alla tredjepartsorganisationer och individer som levererar små delar av SUNSTARs tjänster. Den personliga informationen som delas är begränsad till dina kontaktuppgifter (efternamn, förnamn, företagsnamn om relevant, e-postadress, telefonnummer), och har enbart för syfte att leverera SUNSTARs tjänster.

Länkar på SUNSTARs webbplatser

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. Även om SUNSTARs logotyp och hänvisningar till SUNSTAR kan visas på vissa webbplatser från tredje part, tänk på att SUNSTAR inte ansvarar för sekretessrutinerna för andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in genom våra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig identifierbar information när de lämnar våra webbsidor.

Datasäkerhet

SUNSTAR tar alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares information. När användare skickar personuppgifter via SUNSTARs webbplatser, skyddas deras information både online och offline. Till exempel när vårt registreringsformulär ber användarna att ange personlig information, skyddas informationen under överföringen av en hög branschstandard nivå av kryptering TSL1.2. Du kan undersöka vårt säkerhetscertifikat och läsa mer om denna säkerhet från vår leverantör av säkerhet.

All information du lämnar till oss lagras på:

·       Servrar som är lokaliserade i SUNSTARs lokaler i Schweiz, som kontrolleras av SUNSTAR i en säker miljö, i en låst anläggning för att skydda din information och undvika dataförlust så långt som möjligt, eller i zonen Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

·       Servrar ägs och/eller kontrolleras av SUNSTAR för att bearbeta data som samlas in av tredje part för SUNSTAR eller i zonen EES i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

·       Även om din information, för särskilda tjänster, kan lagras utanför Schweiz eller EES på värdbaserade tjänsteleverantörernas cloud-servrar, behandlas sådan information alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och SUNSTAR Sekretesspolicy av vår olika tjänsteleverantörer – särskilt SUNSTAR verkställer Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som framförs av det amerikanska handelsdepartementet angående insamling, användning och lagring av personlig information som överförs till eller är lokaliserad i USA.

Ändra och uppdatera personlig information

Du är ansvarig för att upprätthålla riktigheten i all personlig information som du tillhandahåller under ditt namn och att säkerställa att sådan information förblir korrekt och uppdaterad.

Lagring av uppgifter

SUNSTAR lagrar information om dig så länge du inte raderar ditt konto hos SUNSTAR eller ber SUNSTAR att ta bort din information. För att komma åt din personliga information, få information som är relaterad till det eller modifiera, uppdatera eller ta bort det helt eller delvis, kontakta SUNSTAR på info@se.sunstar.com.

På begäran skall din data raderas från vår klientdatabaser; förutsatt att sådana uppgifter kan förbli tillgängliga i varje dokument som genereras före begäran, och skall annars anonymiseras och aggregeras för statistik samt forskningsändamål. Sådana uppgifter kan dessutom finnas kvar i våra back-up system, även om det blir oåtkomligt för SUNSTARs personal för alla typer av affärsverksamheter eller operativa ändamål.

Diverse

SUNSTAR regleras med avseende på sekretess enligt schweizisk lag och Europeisk lag, inklusive bestämmelser och åtgärder som finns däri. Du kanske bör återkomma till denna sida emellanåt eftersom detta dokument kan ändras.

Kommer SUNSTAR någonsin att ändra detta sekretessmeddelande?

Vi försöker ständigt förbättra våra webbplatser och tjänster, så vi kan behöva ändra denna sekretesspolicy emellanåt. Vi kommer att varna dig vid väsentliga förändringar genom att, till exempel, placera ett meddelande på våra webbplatser och/eller genom att skicka ett mail (om du har registrerat din e-post hos oss) när vi är skyldiga att göra detta enligt gällande lag. Du kan se när denna sekretesspolicy senast uppdaterades genom att kontrollera datumet överst på denna sida. Du är ansvarig för att regelbundet granska detta sekretessmeddelande.

Frågor

Frågor om denna integritetspolicy och användning av din data bör riktas till info@se.sunstar.com.

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. För att uppnå detta kommer vi att samla in och spara information om hur du använder den. Det görs med hjälp av enkla textfiler som kallas för cookies, vilka sparas på din dator. Genom att stänga detta meddelande, eller navigera till en annan sida på denna webbplats, samtycker du till att vi sparar våra cookies på den här enheten i enlighet med vår cookiepolicy, såvida du inte har inaktiverat dem.