Bruksvilkår


Varemerker

Alle rettigheter til handelsnavn, varemerker og logoer som brukes på dette nettstedet eies eller brukes under lisens eller annen juridisk autorisasjon av SUNSTAR og dets gruppeselskaper. Bruk av ovennevnte uten skriftlig tillatelse fra SUNSTAR og dets gruppeselskaper er forbudt.

Opphavsrett

Dokumentene på dette nettstedet inneholder en rekke opplysninger om produkter, informasjon om SUNSTAR og dets konsernselskaper, teknisk informasjon, pressemeldinger og lignende, og SUNSTAR og dets konsernselskaper eier opphavsretten til disse dokumentene, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Disse dokumentene er beskyttet i henhold til hvert lands lov om opphavsrett og ulike traktater og andre gjeldende lover. Uautorisert bruk av informasjonen i disse dokumentene (inkludert slik bruk som reproduksjon, modifisering, distribusjon, opplasting, publisering, offentlig overføring, lisensiering, salg, publisering og lignende) er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra SUNSTAR eller dets konsernselskaper, med unntak av kopiering eller nedlasting som er uttrykkelig tillatt ved lov. Ingenting skal tolkes som en lisens for opphavsrett, patent, varemerke eller andre immaterielle rettigheter som eksisterer i disse dokumentene. Dokumentene leveres "som de er" uten noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Lenkede nettsteder

Innholdet på tredjeparters nettsteder som er lenket til eller fra dette nettstedet, unntatt de som tilhører SUNSTARs konsernselskaper, administreres av slike tredjeparter på deres eget ansvar. SUNSTAR og dets konsernselskaper påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på slike lenkede tredjeparters nettsteder eller noen direkte eller indirekte skade som oppstår ved bruk av slike nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse

SUNSTAR og dets konsernselskaper gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet, inkludert uten begrensning, nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet, egnethet for bestemte formål, ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter og/eller sikkerheten til innholdet. SUNSTAR og dets konsernselskaper skal ikke holdes ansvarlig for problemer, skade eller tap som oppstår av noen som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, unøyaktighet, endring eller sletting av innholdet på dette nettstedet, forekomst av noen form for problem på dette nettstedet, og suspensjon eller avbrytelse av driften av nettstedet. Innholdet på dette nettstedet kan endres eller slettes uten forvarsel, og driften kan suspenderes eller avbrytes når som helst uten forvarsel.