SUNSTAR Etikk Linje


Denne sikre rapporteringskanalen lar deg rapportere uredelighet som involverer SUNSTAR, dets partnere og tjenesteleverandører, eller trivsel for ansatte og tredjeparter.

Rapporteringskanalen må ikke brukes til falske anklager, og rapportering av bevisst falsk informasjon er forbudt. Vennligst avstå fra å rapportere informasjon som ikke angår SUNSTAR, dets partnere og tjenesteleverandører.

Takk.


Du vil bli dirigert til den beskyttede SUNSTAR Etikk Linje. Dette er ikke en del av nettstedet eller intranettet til SUNSTAR.

Dette er ikke en nødtjeneste. Ta kontakt med relevante myndigheter (f.eks. politiet) i tilfelle umiddelbar fare!