Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων της SUNSTAR Europe SA


Updated as of 1 February 2022


Οι ακόλουθες πληροφορίες σε αυτήν την Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων αποσκοπούν στο να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την SUNSTAR Europe SA ("SUNSTAR", "εμείς" ή "εμάς") και τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία θα διαφέρει ανάλογα με τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν ή συμφωνήθηκαν. Στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης θα βρείτε επίσης μια ενότητα που περιγράφει τα cookies και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν ασχολείστε απευθείας με άλλη ενότητες της SUNSTAR, αυτές θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας και θα ενεργούν ως ελεγκτές κατά την εκπλήρωση των υπηρεσιών τους προς εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την επεξεργασία, συμβουλευτείτε την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων της σχετικής οντότητας SUNSTAR.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

SUNSTAR Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy
Switzerland

privacy@ch.sunstar.com

Εκπρόσωπος της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27 του GDPR

SUNSTAR Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
79677 Schönau im Schwarzwald
Germany

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά, δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων σε εμάς, εκτός εάν απαιτείται σε κάθε περίπτωση για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, ή την εξασφάλιση της επικοινωνίας ή για τεχνικούς σκοπούς. Όλες οι ηλεκτρονικές φόρμες θα καθορίζουν τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης ή την ανά περίπτωση απαιτούμενη ενέργεια.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε λάβει απευθείας από εσάς ως μέρος της επιχειρηματικής μας σχέσης. Εκτός από τα δεδομένα που λαμβάνουμε απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε επίσης και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με εσάς τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα δημοσιοποιημένα ή τα οποία μας έχουν παρασχεθεί από άλλες εταιρείες του ομίλου SUNSTAR ή από τρίτα μέρη, προκειμένου να μπορέσουμε σωστά και επαρκώς να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις καθώς και να βελτιώσουμε, να επεκτείνουμε και να διαθέσουμε στην αγορά τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών εκδηλώσεων που είτε συλλέγουν τα στοιχεία σας εν ονόματι μας είτε μας παρέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης.

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 • προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας) ·
 • δεδομένα παραγγελίας (π.χ. πληρωμή, αποστολή, ειδικές απαιτήσεις) ·
 • δεδομένα που απορρέουν από την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ·
 • δεδομένα διαφήμισης και πωλήσεων (συμπεριλαμβανομένων cookie, προτιμήσεων, ιστορικού πωλήσεων) ·
 • δεδομένα τήρησης αρχείων (π.χ. πρακτικά διαβούλευσης, αρχεία καταγραφής κλήσεων, παράπονα)
 • άλλα δεδομένα που σχετίζονται ή συγκρίσιμα με τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. Email, δεδομένα επικοινωνίας).

Σκοποί επεξεργασίας και νομική βάση

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα σας παρέχει προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών πωλήσεων όπως η Amazon) και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών ως μέρος της σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεών μας μαζί σας. Η ακριβής φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων βασίζονται κυρίως στο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που ζητείται.

Για την εκπλήρωση των συμφερόντων της SUNSTAR και τρίτων

Προκειμένου να διαφυλάξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα τρίτων, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για τη διαχείριση των κινδύνων στο SUNSTAR ·
 • για να διεκδικήσει αξιώσεις  δια της νομικής οδού και να επιτρέψει την υπεράσπιση σε νομικές διαφορές ·
 • για την αποφυγή παραβιάσεων του νόμου ·
 • για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και των λειτουργιών τους ·
 • να λάβουν μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας κτιρίων και συστημάτων (π.χ. έλεγχοι εισόδου) · και
 • για τη λήψη μέτρων για σκοπούς διαχείρισης επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη και εμπορία υπηρεσιών και προϊόντων ·
 • να παρέχει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών

Τα νόμιμα συμφέροντά μας υπό αυτές τις συνθήκες είναι η μείωση και διαχείριση του κινδύνου, η επιβολή των δικαιωμάτων μας, η εφαρμογή αποτελεσματικών επιχειρηματικών διαδικασιών και η βελτίωση, εμπορία και πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Με βάση τη συγκατάθεσή σας

Υπό την προϋπόθεση ότι έχει δοθεί η συγκατάθεσή σας, επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που συναινείτε. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομική επίδραση στην προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο νόμος απαιτεί γενικά τη συγκατάθεση για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Με βάση τις νόμιμες απαιτήσεις, δημόσιου ή ζωτικού ενδιαφέροντος

Υπακούμε σε διάφορες εθνικές και διεθνείς κανονιστικές υποχρεώσεις βάσει των οποίων απαιτείται από το νόμο να πραγματοποιούμε ορισμένες διαδικασίες επεξεργασίας. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία προκειμένου να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα συμφέροντα ενός άλλου ατόμου. Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Κατηγορίες επεξεργαστών

Η προστασία δεδομένων έχει ύψιστη σημασία για τη SUNSTAR. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατή μόνο από άτομα εντός της SUNSTAR που χρειάζονται αυτήν την πρόσβαση για να εκπληρώσουν επαρκώς και κατάλληλα τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της SUNSTAR και να παρέχουν το ζητούμενο προϊόν ή υπηρεσίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τον ίδιο σκοπό από τους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους που καθοδηγούνται από εμάς, ενώ πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων και οι οδηγίες μας. Τέτοιες εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες όπως IT, επικοινωνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες διανομής και μάρκετινγκ. Καθένας από αυτούς τους επεξεργαστές έχει επιλεγεί προσεκτικά και έχουν συναφθεί συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ της SUNSTAR και των επεξεργατών δεδομένων που περιέχουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Αυτοί οι επεξεργαστές περιλαμβάνουν:

 • Παρόχους CRM και CMS
 • Παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων
 • Γραφεία σχεδιασμού και μάρκετινγκ
 • Διακομιστή, αποθήκευση και άλλους παρόχους πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης εκδηλώσεων
 • Παρόχους υπηρεσιών αποστολής και εκπλήρωσης
 • Παρόχους λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Εάν είστε εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταφέρουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αυτών των δικαιοδοσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο GDPR.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις (Κεφάλαιο 5 GDPR). Κατά κύριο λόγο, η επεξεργασία δεδομένων πρέπει να είναι νόμιμη στην αντίστοιχη χώρα όπου γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Επιπλέον, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο παραλήπτης διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας. Αυτός ο προσδιορισμός βασίζεται στον κατάλογο των χωρών που παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας που εκδίδεται και προσαρμόζεται περιοδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 45 του GDPR), καθώς και σε κατάλληλες διασφαλίσεις (άρθρο 46 του GDPR), δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (άρθρο 47 GDPR), ή τους κώδικες δεοντολογίας (άρθρο 40 GDPR) και τις διαδικασίες πιστοποίησης. Πριν από τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, η SUNSTAR θα διασφαλίσει ότι πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις για να παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τέτοιες μεταφορές, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχειά που παρέχονται παραπάνω για περισσότερες πληροφορίες.

Διάρκεια αποθήκευσης

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον απαιτούνται για να εκπληρώσουμε τυχόν σχετικές νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ή νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαγράψουμε, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία αυτών των δεδομένων, η οποία είναι χρονικά περιορισμένη, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις περιόδους διατήρησης που προβλέπονται από το νόμο. Στην Ελβετία, τα δεδομένα της σύμβασής σας θα αποθηκεύονται γενικά για 10 χρόνια από την ημερομηνία δημιουργίας της, εάν εμπίπτουν στις απαιτήσεις διατήρησης του επιχειρηματικού εγγράφου του ελβετικού νόμου περί υποχρεώσεων. Τα cookie και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία για πολύ μικρότερη περίοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα cookie και τεχνολογίες παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρα 13 έως 22 του GDPR):

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητήσετε διόρθωση (συμπλήρωση) των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίας που έχουμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να αντιταθείτε στην επεξεργασία (δείτε παρακάτω)
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασίζουμε το δημόσιο συμφέρον ή τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή εκείνα τρίτων). Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για το σκοπό αυτού του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο βαθμό που συνδέονται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν αντιταχθείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς: για παράδειγμα, εάν θέλετε να αποδείξουμε την ακρίβειά τους ή ότι χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν / είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί για διαγραφή.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τον χρειάζεστε για να ασκήσετε, να υπερασπιστείτε ή να διεκδικήσετε νομικές αξιώσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί για διαγραφή.
  • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο. 21 Παράγραφος 1 DSGVO, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των δικών μας. Εφόσον δεν είναι ακόμη σαφές ποιανού τα συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα δεδομένα, εκτός από την αποθήκευσή τους, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της διεκδίκησης, της άσκησης ή της υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή της προστασίας των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.
 • Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος όπου τα επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή να τα επεξεργαστούμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Εάν ζητήσετε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο μέρος, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν είναι τεχνικά εφικτό.
 • Για να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση, την οποία έχετε δώσει για να μας επιτρέψετε να σας στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ ή να συλλέγουμε ή να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση παραβιάσεων του GDPR, έχετε δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο της ύποπτης παράβασης (άρθρο 77 του GDPR). Αυτό το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει άλλα διοικητικά ή δικαστικά ένδικα μέσα.

Λάβετε υπόψη ότι η άσκηση ορισμένων από αυτά τα δικαιώματα μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, επειδή είναι απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι παρέχουμε υπηρεσίες με βάση ελλιπείς πληροφορίες, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας.

Η SUNSTAR Europe SA δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του GDPR.

Ενημερωτικά δελτία / Email μάρκετινγκ

Ανεξάρτητα από τον τύπο της επαφής, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αποκλειστικά για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της αποστολής email μάρκετινγκ σε πιθανούς πελάτες βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) περιπ. α GDPR. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε έως την ανάκληση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να διαγραφείτε από το μάρκετινγκ email ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο email ή ειδοποιώντας μας. Στη συνέχεια, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αφαιρεθεί από τη λίστα αλληλογραφίας.

Εάν εγγραφείτε για μάρκετινγκ email, θα καταγράφουμε και θα αποθηκεύουμε ηλεκτρονικά τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι αρχικά η εφαρμογή της λεγόμενης διαδικασίας διπλής επιλογής, με την οποία μπορείτε να συμφωνήσετε με την τακτική λήψη e-mail μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει ότι μετά την υποβολή των δεδομένων και των πληροφοριών σας, θα σας στείλουμε ένα e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχετε δώσει και θα σας ζητήσουμε σε αυτό το e-mail για επιβεβαίωση ότι επιθυμείτε να λάβετε τα email μάρκετινγκ. Εάν δεν υπάρχει επιβεβαίωση της εγγραφής σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Μετά την επιβεβαίωσή σας, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση IP σας και την ώρα της επιβεβαίωσης. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αποδείξει την εγγραφή σας στα email μάρκετινγκ και, εάν είναι απαραίτητο, να εντοπίσει και να αποτρέψει πιθανή κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η νομική μας υποχρέωση τεκμηρίωσης της συγκατάθεσης.

Υπάρχοντες πελάτες

Μετά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, ενδέχεται να σας στείλουμε email μάρκετινγκ για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας να διαφημίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (άρθρο 6 (1) περ. f GDPR).

Ανάλυση ενημερωτικών δελτίων

Η SUNSTAR χρησιμοποιεί τη λεγόμενη παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων στα μηνύματα μάρκετινγκ της. Οι αντιδράσεις των παραληπτών (άνοιγμα αλληλογραφίας, κλικ σε συνδέσμους κειμένου και εικόνας, λήψη εικόνων με πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καταγράφονται και αποθηκεύονται

Ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η βελτιώσει της ποιότητας των email και η βελτιστοποιήσει των προσφορών μας. Η νομική βάση για επεξεργασία είναι το νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 (1) περ. f Το GDPR διασφαλίζει ότι παρέχονται μόνο σχετικές πληροφορίες στους παραλήπτες και οι μη ενδιαφερόμενοι παραλήπτες μπορούν να διαγραφούν από τη λίστα.

Αυτή η παρακολούθηση δεν θα συμβεί εάν έχετε απενεργοποιήσει την εμφάνιση εικόνων από προεπιλογή στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο δεν θα εμφανίζεται πλήρως και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες. Μόλις εμφανιστούν οι εικόνες, ενεργοποιείται η παρακολούθηση που μόλις περιγράφηκε.

Ανάκληση συγκατάθεσης ή ένστασης

Μπορείτε να αντιταχθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να καταργήσετε την εγγραφή σας από τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email με το αίτημα κατάργησης εγγραφής στο privacy@ch.sunstar.com ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται κάτω από κάθε email μάρκετινγκ.

Παραγγελίες Amazon

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις έναντι των πελατών μας, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συνεργάτες αποστολής και άλλους παρόχους υπηρεσιών. Παρέχουμε το όνομά σας καθώς και τη διεύθυνση παράδοσης αποκλειστικά για τους σκοπούς της παράδοσης αγαθών Art. 6 (1) περ. β GDPR σε έναν συνεργάτη αποστολής που επιλέχθηκε από εμάς.

Ενημέρωση σχετικά με τη Σημείωση απορρήτου της Amazon

Έχετε ήδη ενημερωθεί στην ανακοίνωση προστασίας δεδομένων που παρέχεται από την Amazon σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και τον τύπο και τον σκοπό της χρήσης του. Οποιαδήποτε απαιτούμενη συγκατάθεση για αυτήν την επεξεργασία αποκτήθηκε από την Amazon κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Δεν συλλέγουμε περαιτέρω προσωπικά δεδομένα από εσάς πέρα από τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από την Amazon. Η Amazon μας διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας διαβιβάζονται από την Amazon αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με αυτήν την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων.

Η πλατφόρμα Amazon είναι υπεύθυνη για όλη την περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων στην πλατφόρμα της που υπερβαίνει την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται σε αυτήν την ανακοίνωση προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων πληρωμής που παρέχονται στον ιστότοπο της Amazon. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων του Amazon, ανατρέξτε στη Σημείωση απορρήτου της Amazon:

www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Έκδοση & Γενικές παρατηρήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Ισχύει η τρέχουσα έκδοση αυτού του εγγράφου.

Η παρούσα ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων ισχύει από την 01.12.2020.

Cookies και Τεχνολογίες Ιστοσελίδων

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας και να διαθέσουμε στην αγορά τις προσφορές μας, χρησιμοποιούμε πολλά cookie και άλλες τεχνολογίες. Αυτά περιγράφονται στη συνέχεια λεπτομερώς και παρέχονται εφαρμόσιμες επιλογές εξαίρεσης.