Sunstar Europe SA -yhtiön tietosuojailmoitus

Viimeksi päivitetty 1 helmikuuta 2022


Tämän tietosuojailmoituksen sisältämien tietojen tarkoituksena on antaa tietoa Sunstar Europe SA -yhtiön (jäljempänä "Sunstar", "me", "meitä" jne.) tavoista kerätä ja käsitellä henkilötietoja sekä käyttäjän tietosuojalain alaisista oikeuksista. Se, mitä tietoja käsitellään, riippuu pyydetyistä tai sovituista palveluista. Tämän ilmoituksen lopusta löytyy myös osio, jossa on kuvattu verkkosivustollamme käytettävät evästeet ja tekniikat sekä käyttäjän niitä koskevat valintamahdollisuudet.

Joissain tilanteissa, kuten esimerkiksi silloin, kun käyttäjä on suoraan tekemisissä toisen Sunstar-yksikön kanssa, tämä kerää ja käsittelee hänen tietojaan ja toimii rekisterinpitäjänä käyttäjälle tarjoamiensa palveluiden osalta. Lisätietoja tästä käsittelystä on saatavilla vastaavan Sunstar-yksikön tietosuojailmoituksesta. 

Yhteystiedot

Sunstar Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy 
Sveitsi

privacy@ch.sunstar.com

EU representant i enlighet med artikel 27 GDPR

Sunstar Deutschland GmbH 
Aiterfeld 1 
79677 Schönau im Schwarzwald 
Saksa

Henkilötietoryhmät

Yleisesti ottaen henkilötietoja ei tarvitse antaa meille, ellei se ole tarpeen yksittäisessä tapauksessa sopimuksen toteuttamiseksi, vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi tai teknisiä tarkoituksia varten. Kaikissa verkkopohjaisissa lomakkeissa on määritelty henkilötiedot, jotka vaaditaan sopimuksen toteuttamiseksi tai erityisen, pyydetyn toimenpiteen suorittamiseksi. 

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja, joita olemme saaneet häneltä suoraan, osana meidän ja hänen välistä liikesuhdettamme. Käyttäjältä suoraan saamiemme tietojen lisäksi saamme ja käsittelemme myös käyttäjää koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisessa verkko-osoitteessa tai jotka meille on toimittanut toinen Sunstar-ryhmään kuuluva yritys tai ulkopuolinen taho, tarkoituksenamme suorittaa oikein ja asianmukaisesti lakisääteiset ja sopimuspohjaiset velvollisuutemme sekä parantaaksemme, laajentaaksemme ja markkinoidaksemme palvelutarjontaamme. Tällaisiin ulkopuolisiin tahoihin luetaan tapahtumapalveluiden tarjoajat, jotka joko keräävät käyttäjän tietoja meidän nimissämme tai luovuttavat meille käyttäjän henkilötietoja tapahtuman yhteydessä.

Käsiteltäviä tietoja ovat seuraavat henkilötietoryhmät:

 • henkilötiedot ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, ikä, tarkemmat yhteystiedot)
 • tilaustiedot (esim. maksu, lähetys, erityisvaatimukset)
 • sopimuspohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseen tarvittavat tiedot
 • mainos- ja myyntitiedot (mukaan lukien evästeet, preferenssit, myyntihistoria)
 • kirjaukset (esim. neuvonnan minuutit, soittojen lokitiedostot, valitukset)
 • muut edellä mainittuihin ryhmiin liittyvät tai niitä vastaavat tiedot (esim. sähköpostiosoite, kommunikointitiedot).

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Tarkoituksena sopimuspohjaisten velvollisuuksien täyttäminen

Käyttäjän tietoja käsitellään tarkoituksena toimittaa hänelle tuotteita (mukaan lukien verkkopohjaiset myyntialustat, kuten Amazon) ja vastaavia lisäpalveluja osana hänen kanssaan solmitun sopimuksen tekemistä ja toteuttamista. Tietojen käsittelyn tarkka tapa ja tarkoitus perustuvat ensisijaisesti erityiseen tuotteeseen tai palveluun, jota on pyydetty.

Tarkoituksena Sunstar-yhtiön ja ulkopuolisten tahojen edun suojeleminen

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja oikeutettujen etujemme ja ulkopuolisten tahojen oikeutettujen etujen suojelemiseksi myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sunstariin kohdistuvien riskien lieventämiseksi

 • oikeudellisten vaatimusten toteuttamiseksi ja puolustuksen mahdollistamiseksi oikeusriidoissa

 • lain rikkomisen estämiseksi

 • tietoturvallisuuden takaamiseksi ja tietotekniikkaan liittyvien operaatioiden suorittamiseksi

 • rakennusten ja järjestelmien (esim. sisäänpääsyvalvonnan) turvallisuuden takaamiseen tarvittavien toimien suorittamiseksi

 • liiketoiminnallisten tarkoitusten hallitsemiseksi ja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi

 • räätälöidyn asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

Oikeutetut etumme ovat näissä tapauksissa riskien vähentäminen ja hallitseminen, oikeuksiemme käyttäminen, tehokkaiden liiketoimintaprosessien toteuttaminen ja tuotteidemme ja palveluidemme parantaminen, markkinoiminen ja myyminen.

Perusteena käyttäjän suostumus

Mikäli käyttäjä on antanut meille suostumuksensa, meillä on lupa käsitellä hänen henkilötietojaan niihin tarkoituksiin, joihin suostumus on annettu. Käyttäjä voi perua suostumuksensa milloin tahansa. On huomattava, että suostumuksen peruminen ei vaikuta takautuvasti henkilötietojen aikaisempaan käyttöön.

Sovellettava laki edellyttää yleensä suostumusta uutiskirjeiden lähettämiseksi käyttäjille. Tämä suostumus on peruttavissa milloin tahansa napauttamalla jokaisen uutiskirjeen lopussa olevaa tilauksen lopettamislinkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja.

Perusteena lakisääteiset vaatimukset, julkinen etu tai elintärkeä etu

Meitä koskevat erilaiset kansallisten ja kansainvälisten säädösten asettamat velvollisuudet, joiden nojalla meidän on pakko suorittaa tiettyjä tietojenkäsittelytoimia. Lisäksi saatamme käsitellä käyttäjän henkilötietoja poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun tietojen käsittely on välttämätöntä käyttäjän tai muun henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi. Lisäksi saatamme käsitellä käyttäjän henkilötietoja, jos se on välttämätöntä julkisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Tietojen käsittelijöiden luokat

Tietosuoja on erittäin tärkeätä Sunstar-yhtiölle. Käyttäjän henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Sunstarin työntekijät, joilla on vastaava tarve, joka pohjautuu Sunstar-yhtiön lakisääteisten ja sopimuspohjaisten velvollisuuksien täyttämiseen oikein ja asianmukaisesti ja pyydettyjen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen. Tässä yhteydessä käyttäjän tietoja käsitellään samaan tarkoitukseen palveluntarjoajien ja alihankkijoiden toimesta meidän ohjeidemme mukaisesti samalla kun täytetään asianmukaisen tietosuojan edellytykset ja noudatetaan meidän antamiamme ohjeita. Tällaiset yritykset tarjoavat esim. tietotekniikkaan, viestintään ja neuvonantoon liittyviä palveluita sekä jakelu- ja markkinointipalveluita. Kaikki nämä tietojen käsittelijät on valittu huolellisesti ja Sunstar-yhtiön ja tietojen käsittelijöiden välillä on solmittu tietojenkäsittelysopimuksia, jotka sisältävät vaadittavat tekniset ja organisatoriset toimet ja täyttävät sovellettavat tietosuojavaatimukset. 

Tällaisia tietojen käsittelijöitä ovat

 • asiakassuhteiden hallintapalvelujen ja sisällönhallintajärjestelmien tarjoajat
 • uutiskirjepalveluiden tarjoajat
 • suunnittelu- ja markkinointitoimistot
 • palvelin-, tallennus- ja muiden tietotekniikka-/televiestintäpalvelujen tarjoajat
 • tapahtumien hallintapalvelujen tarjoajat
 • lähetys- ja logistiikkapalvelujen tarjoajat 
 • kirjanpito- ja talouspalveluiden tarjoajat.

 

Henkilötietojen siirtäminen

Jos käyttäjä asuu Euroopan unionissa, siirrämme hänen henkilötietojaan tämän lainkäyttöalueen ulkopuolelle ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen sisältämien vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle on sallittua vain tietyissä olosuhteissa (yleisen tietosuoja-asetuksen luku 5). Ensisijaisesti tietojen käsittelyn on oltava laillista maassa, jossa tietoja käsitellään. Lisäksi tietoja saa siirtää ainoastaan silloin, kun vastaanottaja takaa riittävän tietosuojan tason. Tämä määritelmä perustuu Euroopan komission julkaiseman ja ajoittain mukauttaman, riittävän tietosuojan tason tarjoavat maat sisältämään luetteloon (yleisen tietosuoja-asetuksen 45 art.), asianmukaisiin suojatoimiin (yleisen tietosuoja-asetuksen 46 art.), sitoviin yhtiön sääntöihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 47 art.) tai toimintasääntöihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 40 art.) ja sertifiointimenettelyihin. Ennen käyttäjän henkilötietojen siirtämistä Sunstar varmistaa, että nämä riittävän suojaustason takaavat edellytykset täyttyvät. Tällaisia siirtoja koskevat kysymykset voi esittää ottamalla meihin yhteyttä käyttäen edellä mainittuja yhteystietoja.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käsitellään ensisijaisesti Euroopan unionin (EU) sisällä. Adoben, Googlen, Facebookin, Linkedinin ja PriceSpiderin osalta tietojasi käsitellään Yhdysvalloissa. Euroopan unionin tuomioistuin arvioi Yhdysvallat maaksi, jonka tietosuojataso on EU-standardien mukaan riittämätön. On erityisesti olemassa riski, että Yhdysvaltain viranomaiset voivat käsitellä tietojasi valvonta- ja seurantatarkoituksiin, mahdollisesti jopa ilman oikeussuojaa. Jos hylkäät nämä evästeet, yllä kuvattua siirtoa ei tapahdu. Hyväksymällä evästeet yllä mainituilta yhdysvaltalaisilta palveluntarjoajilta hyväksyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan, jonka mukaan tietojasi käsitellään Yhdysvalloissa. Ennen henkilötietojesi siirtämistä SUNSTAR toteuttaa asianmukaiset lisäturvatoimenpiteet, kuten EU:n vakiosopimuslausekkeisiin perustuvat sopimukset, riittävän suojan tason takaamiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tällaisista siirroista, ota meihin yhteyttä yllä olevilla yhteystiedoilla saadaksesi lisätietoja.

Tietojen säilytysaika

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen asianmukaisten lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai oikeutettujen liiketoiminnallisten tarkoitustemme toteuttamiseksi.

Kun tiedot eivät ole enää välttämättömiä sen tarkoituksen toteuttamiseksi, jota varten ne on kerätty, meillä on velvollisuus poistaa ne, ellei muuta ajallisesti rajoitettua pakkoa ole näiden tietojen käsittelylle laissa määrättyjen säilytysaikojen noudattamiseksi.

Sveitsissä sopimustietoja säilytetään yleensä 10 vuoden ajan niiden luomisesta, mikäli ne ovat Sveitsin velvoitelain alaisia yritysten asiapapereiden säilytysvaatimusten osalta. Evästeitä ja muita verkkosivustoon liittyviä tietoja käsitellään paljon lyhyemmän ajanjakson ajan. Lisätietoja on saatavissa jäljempänä esitetyssä evästeitä ja tekniikoita koskevassa kappaleessa.

Käyttäjän oikeudet

Tietyissä olosuhteissa käyttäjällä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa (yleisen tietosuoja-asetuksen 13–22 artiklat):

 • Oikeus saada nähdä omat henkilötiedot sekä saada tietoa tietojen käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti) Tähän sisältyvät hallussamme olevien käyttäjän henkilötiedoista otetun kopion saaminen ja sen tarkistaminen, että käsittelemme niitä lain mukaisesti.

 • Oikeus pyytää meitä oikaisemaan (korjaamaan) henkilötiedot, joita meillä on käyttäjästä. Tämän nojalla käyttäjällä on oikeus saada kaikki häntä koskevat puutteelliset tai epätarkat tiedot oikaistuiksi. 

 • Oikeus pyytää omien henkilötietojen poistamista. Tämän nojalla käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan tai tyhjentämään omat henkilötietonsa tietyissä olosuhteissa. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää meitä poistamaan tai tyhjentämään häntä koskevat henkilötiedot, jos käyttäjä käyttää oikeuttaan vastustaa tietojen käsittelyä (katso alla). 

 • Oikeus vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuumme (tai ulkopuolisen tahon oikeutettuun etuun). Jos käyttäjä vastustaa sitä, me emme enää käsittele hänen henkilötietojaan, ellemme pysty osoittamaan, että meillä on käsittelyyn pakottavia oikeudellisia perusteita, jotka ovat painokkaampia kuin käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tietojen käsittely pohjautuu oikeudellisten vaatimusten käyttämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa, käyttäjällä on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa käsittelyä, jonka tarkoituksena on tällainen markkinointi, mukaan lukien profilointi, sikäli kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos käyttäjä vastustaa käsittelyä, hänen henkilötietojaan ei enää käytetä suoramarkkinoinnin tarkoituksessa.

 • Oikeus pyytää omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämän nojalla käyttäjä voi pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojensa käsittelyn esimerkiksi silloin, kun hän haluaa, että me tarkistamme niiden tarkkuuden tai sen, että me käytämme niitä asianmukaisesti. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos käyttäjä kiistää hallussamme olevien henkilötietojensa tarkkuuden, tarvitsemme yleensä aikaa tämän tarkistamiseksi. Käyttäjällä on oikeus pyytää meitä rajoittamaan omien henkilötietojensa käsittelyä tarkistuksen ajaksi. 
  • Jos hänen henkilötietojensa käsittely oli tai on lainvastaista, hän voi vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijaan.
  • Jos me emme enää tarvitse käyttäjän henkilötietoja, mutta käyttäjä tarvitsee niitä käyttääkseen, toteuttaakseen tai puolustaakseen oikeudellisia vaatimuksiaan, hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijaan.
  • Jos käyttäjä on esittänyt vastalauseen yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, hänen etujaan ja meidän etujamme on punnittava keskenään. Niin kauan kuin ei ole vielä selvää, kumman edut ovat painokkaampia, käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
  • Jos käyttäjä on rajoittanut henkilötietojensa käyttöä, näitä tietoja voidaan käsitellä – tallentamisen lisäksi – ainoastaan käyttäjän suostumuksella tai oikeudellisten vaateiden käyttämisen, toteuttamisen tai puolustamisen tarkoituksessa tai toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai sillä perusteella, että kyseessä on tärkeä Euroopan unionin tai jäsenmaan yleinen etu.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle taholle, kun käsittelemme niitä käyttäjän suostumukseen nojautuen tai kun käsittelemme niitä automatisoiduilla tavoilla. Jos käyttäjä pyytää tietojensa suoraa siirtoa toiselle taholle, se tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että se on teknisesti mahdollista.

 • Oikeus perua käyttäjän meille antama suostumus lähettää markkinointiviestejä tai kerätä käyttäjästä henkilötietoja muulla tavoin. 

Yleiseen tietosuoja-asetukseen kohdistuvien rikkomusten yhteydessä käyttäjällä on oikeus vedota valvontaviranomaiseen, erityisesti siinä jäsenmaassa, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa tai jossa epäilty rikkomus on tapahtunut (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 art.). Tämä vetoomusoikeus ei heikennä muita oikeuksia, jotka liittyvät hallinnollisiin tai oikeudellisiin keinoihin.

On huomattava, että joidenkin näiden oikeuksien käyttäminen voi tarkoittaa sitä, ettemme pysty tarjoamaan käyttäjälle palveluita, koska tiedot ovat olennainen edellytys sille, että pystymme tekemään niin. Muissa tapauksissa se saattaa merkitä sitä, että tarjoamme palveluita puutteellisiin tietoihin nojautuen, mikä voi tarkoittaa sitä, että kyseiset palvelut eivät vastaa käyttäjän tarpeita. 

Sunstar Europe SA ei tee automatisoituja päätöksiä, kuten on määritelty yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa.

Uutiskirjeet ja markkinointisähköpostit

Yhteydenoton tyypistä riippumatta käytämme käyttäjän sähköpostiosoitetta ainoastaan omiin mainostamistarkoituksiimme. Henkilötietojen käsittely markkinointisähköpostien lähettämiseksi potentiaalisille asiakkaille perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan. Käyttäjä voi perua suostumuksensa milloin tahansa sen vaikuttamatta ennen suostumuksen perumista suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Käyttäjä voi lopettaa markkinointisähköpostien tilaamisen milloin tahansa käyttämällä sähköpostiviestissä olevaa vastaavaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä meille. Tämän jälkeen käyttäjän sähköpostiosoite poistetaan jakelulistasta.

Jos käyttäjä rekisteröityy markkinointisähköpostien vastaanottajaksi, tallennamme hänen meille antamansa henkilötiedot ja säilytämme niitä sähköisessä muodossa. Tällaisen tietojen käsittelyn tarkoitus on aluksi niin kutsutun kaksivaiheisen hyväksymismenettelyn toteuttaminen, jolloin käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien säännöllisen vastaanottamisen. Tämä merkitsee sitä, että henkilö- ja muiden tietojen lähettämisen jälkeen lähetämme käyttäjän meille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestin ja pyydämme häntä tässä sähköpostiviestissä vahvistamaan, että hän haluaa saada markkinointisähköposteja. Mikäli käyttäjä ei vahvista rekisteröitymistään, hänen tietonsa poistetaan.

Vahvistamisen jälkeen tallennamme hänen IP-osoitteensa ja vahvistuksen ajankohdan. Tämän menettelyn tarkoituksena on todistaa käyttäjän rekisteröityminen markkinointisähköpostien vastaanottajaksi ja, jos tarpeen, havaita ja estää käyttäjän henkilötietojen mahdollinen väärinkäyttö. Tällaisen tietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvollisuutemme dokumentoida suostumus.

Olemassa olevat asiakkaat

Sen jälkeen kun käyttäjä on ostanut tuotteita tai palveluita, saatamme lähettää hänelle markkinointisähköposteja koskien samankaltaisia tuotteita ja palveluita. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme mainostaa tuotteitamme ja palveluitamme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Uutiskirjeeseen pohjautuva analytiikka

Sunstar käyttää nk. uutiskirjeseurantaa markkinointisähköposteissaan. Tällöin kirjataan ja tallennetaan vastaanottajan reaktiot (sähköpostin avaaminen, teksti- ja kuvalinkkien napauttaminen, kuvien lataaminen sähköpostiohjelmalla).

Tällaisen tietojen käsittelyn tarkoituksena on parantaa sähköpostiviestiemme laatua ja optimoida tarjouksiamme. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti varmistaa, että vastaanottajille lähetetään ainoastaan tarpeellisia tietoja ja että vastaanottajat, jotka eivät ole kiinnostuneita, poistetaan listasta.

Tällaista seurantaa ei tapahdu, jos käyttäjä on estänyt kuvien näyttämisen oletusasetuksen avulla sähköpostiohjelmastaan. Tällöin uutiskirje ei näy kokonaisuudessaan, eikä käyttäjä ehkä voi käyttää kaikkia toimintoja. Heti kun käyttäjä aktivoi kuvien näyttämisen, edellä kuvattu seuranta aktivoituu.

Suostumuksen peruminen tai käsittelyn vastustaminen

Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai perua suostumuksensa ja lopettaa suoramarkkinointiin tähtäävien sähköpostiviestien tilaamisen milloin tahansa lähettämällä meille sähköpostinviestin, jossa hän pyytää tilauksen lopettamista, osoitteeseen privacy@ch.sunstar.com tai napauttamalla tilauksenlopetuslinkkiä, joka löytyy jokaisen markkinointisähköpostin alareunasta.

Amazon-tilaukset

Täyttääksemme sopimuspohjaiset velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan käytämme ulkoisia postitusyrityksiä tai muita palveluntarjoajia. Luovutamme käyttäjän nimen ja toimitusosoitteen valitsemallemme postitusyritykselle pelkästään tuotteiden toimittamisen tarkoituksessa (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Amazonin tietosuojailmoitusta koskeva huomautus

Amazon on jo antanut tietosuojailmoituksessaan tietoa käyttäjän henkilötietojen keräämisestä ja säilyttämisestä sekä niiden käytön tyypistä ja tarkoituksesta. Tämän tietojen käsittelyn edellyttämän suostumuksen Amazon on saanut käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä. Me emme kerää muita henkilötietoja käyttäjästä Amazonin ilmoittamien henkilötietojen lisäksi. Amazon välittää käyttäjän henkilötiedot meille sopimuksen toteuttamisen tarkoituksessa. Tallennamme ja käsittelemme Amazonin meille välittämiä henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. 

Amazon-alusta on vastuussa kaikesta kyseisellä alustalla tapahtuvasta muusta tietojen käsittelystä, joka ylittää tässä tietosuojailmoituksessa kuvaillun tietojen käsittelyn, mukaan lukien maksutavat, joita Amazon-verkkosivusto tarjoaa. Lisätietoja Amazonin tietojen käsittelystä on nähtävissä Amazonin tietosuojailmoituksessa: www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Versio ja yleiset huomautukset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen milloin tahansa. Voimassa on tämän asiakirjan nykyinen versio. 

Tämä tietosuojailmoitus on ollut voimassa 1.12.2020 lähtien.

Evästeet ja verkosivustolla käytettävät tekniikat

Tarjotaksemme palveluita verkkosivustollamme ja markkinoidaksemme tarjontaamme käytämme useita eväste- ja muita tekniikoita. Ne on kuvattu jäljempänä yksityiskohtaisesti, ja mikäli soveltuu, on myös ilmoitettu, miten niiden käyttö on estettävissä.