Databeskyttelseserklæring fra SUNSTAR Europe SA

Sidst opdateret den 1. februar 2022


Nedenstående oplysninger i denne databeskyttelseserklæring er beregnet til at oplyse dig om vores indsamling og behandling af dine personlige oplysninger hos SUNSTAR Europe SA (“SUNSTAR”, “vi” eller “os”) og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Det afhænger af hvilke serviceydelser du har bedt om eller vi er blevet enige om. Sidst i denne erklæring vi du også finde et afsnit, der beskriver cookies og teknologier, der anvendes på vores websted, og dine valg i den forbindelse.

I nogle tilfælde, f.eks. hvis du handler direkte med et andet SUNSTAR-selskab, vil denne indsamle og behandle dine data og handle som kontrollører for at frembringe deres serviceydelser til dig. For flere detaljer om denne behandling bedes du at se databeskyttelseserklæringen fra det relevante SUNSTAR-selskab. 

Kontaktdetaljer

Hvis du har bemærkninger, kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne erklæring eller behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte:

SUNSTAR Europe SA
Route de Pallatex 11
1163 Etoy 
Schweiz

privacy@ch.sunstar.com

 

EU-repræsentant i overensstemmelse med GDPR, artikel 27.

SUNSTAR Deutschland GmbH 
Aiterfeld 1 
79677 Schönau im Schwarzwald 
Tyskland

Kategorier af personlige oplysninger 

Generelt må vi ikke modtage personlige oplysninger, medmindre det er påkrævet i det individuelle tilfælde for at kunne opfylde en kontrakt, kommunikere eller til tekniske formål, Alle online-formularer vil angive de personlige oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten eller en specifik handling, der er påkrævet.  

Vi behandler dine personlige oplysninger, vi har modtaget direkte fra dig som del af vores forretningsforbindelse med dig. Ud over de oplysninger vi modtager direkte fra dig, indhenter og behandler vi også data om dig der findes på offentlige domæner eller som vi har modtaget fra andre selskaber i SUNSTAR-gruppen eller af tredje part, for at kunne opfylde vores lovlige og kontraktmæssige forpligtelser på en korrekt og adækvat måde samt for at forbedre, udvide og markedsføres vores servicetilbud. Tredjeparten omfatter foranstaltningsserviceydere, der enten indsamler oplysningerne om dig i vores navn eller forsyner os med dine personlige oplysninger i konteksten af en foranstaltning. 

Vi behandler følgende kategorier af personlige oplysninger. 

 • Personlige opplysninger og kontaktopplysninger (navn, adresse, telefon, alder, annet)
 • Bestillingsopplysninger (f.eks. betaling, forsendelse, spesielle ønsker)
 • Opplysninger som kommer fra gjennomføringen av en avtale
 • Markedsførings- og salgsdata (inkl. informasjonskapsler, preferanser, salgshistorie)
 • Arkivopplysninger (f.eks. møtereferater, telefonlogger, klager)
 • Andre opplysninger i sammenheng med kategoriene ovenfor (f.eks. e-post, kommunikasjonsdata).

Formål og rettsgrunnlag for databehandlingen

For opfyldning af aftalens forpligtelser 

Dine data behandles for at forsyne dig med produkter (inklusive via online-slagsplatforme som Amazon) og relaterede serviceydelser som del af en indgåelse og afvikling af vores kontrakter med dig, Databehandlingens nøjagtige natur og formål baserer først og fremmest på det specielle produkt eller den specielle service du har efterspurgt. 

For at varetage Sunstars og tredjeparts interesser 

For at sikre vores og en evt. tredjeparts legitime interesser behandler vi dine personlige oplysninger til følgende formål: 

 • for risikostyring hos SUNSTAR;
 • for at bedømme lovkrav og kunne forsvare dem i evt. tvister;
 • for at forebygge lovovertrædelser;
 • for at sikre IT-sikkerheden og IT-handlinger:
 • for at træffe foranstaltninger for bygningernes og systemernes sikkerhed (f.eks. Foretage kontroller), og
 • for at udføre tiltag til forretningsadministrationen og for at udvikle og markedsføre serviceydelser og produkter.
 • for at levere en skræddersyet kundeservice.

Vores legitime interesse under disse omstændigheder er reducering og styring af risici, udøvelse af vores rettigheder, implementering af effektive forretningsprocesser og forbedring, markedsføring og salg af vores produkter og serviceydelser. 

På basis af dit samtykke 

Når du har givet os samtykke, er vi berettiget til at behandle dine personlige oplysninger til de formål, du har givet os lov til Du kan altid tilbagekalde tit samtykke. Bemærk at tilbagekaldelsen af dit samtykke ikke har tilbagevirkende kraft med henblik på hidtidig brig af dine personlige oplysninger. 

Den gældende lovgivning kræver dit samtykke før vi må sende dig nyhedsbreve. Dette samtykke kan altid tilbagekaldes ved at klikke på "frameld"-linket nederst på hvert nyhedsbrev eller ved kontakte os under de ovennævnte kontaktdetaljer. 

På basis af lovbegrundede krav, offentlig og vital interesse 

Vi er underlagt adskillige landespecifikke og internationale regler, der kræver at vi udfører visse behandlingsprocedurer. Desuden må vi behandle dine personlige oplysninger under meget specielle omstændigheder, når behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden persons vitale interesser. Desuden må vi behandle tinde personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre en opgave i offentlig interesse. 

Behandlerkategorier

Databeskyttelsen er af stor betydning for SUNSTAR. Dine personlige oplysninger er kun tilgængelige for personer i SUNSTAR-koncernen, der har brug for adgangen for at opfylde Sunstars lovlige og kontraktmæssige forpligtelser og levere de ønskede produkter og serviceydelser I denne kontekst behandles dine data for de samme formål af serviceydere og underentreprenører, der er instrueret af os, mens de opfylder relevante databeskyttelsesforanstaltninger og vores instrukser. Disse selskaber leverer serviceydelser inklusive IT, kommunikation og rådgivning samt distribution og markedsføringsservice. Hver af databehandlerne er udvalgt omhyggeligt og databehandlingsaftaler er indgået mellem SUNSTAR og databehandlerne, som indeholder de krævede tekniske og organisatoriske mål og opfylder de pågældende databeskyttelseskrav.  

Disse databehandlere omfatter: 

 • CRM og CMS leverandører
 • Nyhedsbrev-serviceydere
 • Design- og markedsføringsagenturer
 • Leverandører af servere, opbevaring og anden IT/telekommunikation.
 • Leverandører af arrangementer
 • Leverandører af shipping- og logistikydelser 
 • Leverandører af revisor- og finansielle ydelser

Overførsel af personlige oplysninger 

Hvis du har hjemme i den Europæiske Union, overfører vi dine personlige oplysninger uden for denne lovgivning under de omstændigheder, der er fastlagt i GDPR:

Overførslen af personlige oplysninger uden for EU er kun tilladt under visse omstændigheder (kapitel 5 GDPR). Først skal behandlingen af data være lovlig i det pågældende land, hvor dataene behandles. Desuden skal en overførsel af data kun finde sted, hvis modtageren sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau. Dette regelsæt baserer på listen af lande, der leverer et adækvat niveau af data, som det er udgivet af den Europæiske Kommission (GDPR, art. 45), og for de nødvendige garantier (GDPR, Art 46) bindende virksomhedsregler (GDPR, art. 47) eller adfærdskodekser (GDPR (art 40) pog certifikationsprocedurer.  Inden vi overfører dine persondata, vil Sunstar sikre at en af disse forudsætninger er opfyldt for at levere et adækvat sikkerhedsniveau. Hvis du har alle spørgsmål med henblik på disse overførsler, bedes du kontakte os under den ovennævnte adresse for at modtage flere oplysninger.

Oplysninger, der indsamles via cookies, behandles primært i Den Europæiske Union (EU). I tilfælde af Adobe, Google, Facebook, Linkedin og PriceSpider behandles dine data i USA. USA vurderes af EF-Domstolen som et land med et utilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EU's standarder. Der er især en risiko for, at dine data kan blive behandlet af amerikanske myndigheder med henblik på kontrol og overvågning, muligvis endda uden mulighed for klageadgang. Hvis du afviser disse cookies, vil den ovenfor beskrevne transmission ikke finde sted. Ved at acceptere cookies fra ovennævnte amerikanske tjenesteudbydere giver du samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, stk. 1, en GDPR om, at dine data behandles i USA. Før du overfører dine personoplysninger, vil SUNSTAR træffe passende yderligere sikkerhedsforanstaltninger såsom kontrakter baseret på EU's standardkontraktbestemmelser for at yde et passende beskyttelsesniveau. Hvis du har spørgsmål vedrørende sådanne overførsler, bedes du kontakte os på ovenstående oplysninger for mere information.

Opbevaringstid

Vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger kun så længe som det kræves for at opfylde alle lovmæssige eller aftalemæssige forpligtelser eller legitime forretningsformål. 

Hvis dataene ikke længer er nødvendige for de formål, de er indsamlet til, er vi forpligtet til at slette dem, medmindre en videre forarbejdning af disse data, der er tidsbegrænset, er påkrævet for at overholde evt. lovbestemte opbevaringsfrister. 

I Schweiz vil dine kontaktdata generelt opbevares i 10 år fra datoen for deres opståen. såfremt de falder under krav vedrørende opbevaringsfrister ofr forretningsdokumenter i henhold til schweizisk "Obligationenrecht (OR)" (obligationslov). Cookies og andre webstedrelaterede data behandles i en meget kortere periode. Flere detaljer kan findes i nedenstående afsnit om cookies- og teknologier.

Dine rettigheder

Under visse omstændigheder har du de nedenstående rettigheder med henblik på dine personlige oplysninger (GDPR artikel 13 til 22).

 • For at opnå adgang til dine personlige oplysninger samt information vedrørende databehandling i overensstemmelse med GDPR, artikel 15. Dette omfatter at sætte dig i stand til at modtage en kopi af de personlige oplysninger, vi har gemt om din person, og kontrollere at vi behandler dataene iht. loven.
 • For at kræve rettelser af de personlige oplysninger, vi har gemt om dig. Dette sætter dig i stand til at få rettet alle ufuldstændige eller forkerte data, vi har gemt om dig. 
 • For at kræve en sletning af dine personlige oplysninger. Dette sætter dig i stand til at bede os om at slette eller fjerne personlige oplysninger undr bestemte omstændigheder. Du har også ret til at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, hvis du har udøver til ret til indsigelse mod databehandlingen (se nedenstående) 
 • At modsige behandlingen af dine personlige oplysninger hvor det sker i en offentlige interesse eller vores legitime interesser (eller dem af en evt. tredje part). Hvis du modsiger, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger medmindre vi kan fremsætte legitime grunde for behandlingen, som opvejer dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller hvis behandlingen sker for at sikre, udøve eller forsvare legale krav. Hvis dine personlige oplysninger behandles til direkte markedsføring, er du altid berettiget til at modsige dine personlige oplysninger for at fremme en sådan markedsføring, inklusive profiling, såfremt det er forbundet til en sådanne direkte markedsføring. Hvis du modsiger, anvendes dine personlige oplysninger ikke længere til direkte markedsføring.
 • For at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette sætter dig i stand til at bede os om at afbryde behandlingen af personlige oplysninger om dig, f.eks. hvis du vil have os til at dokumentere deres korrekthed eller at vi bruger dem korrekt. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:
  • Hvis du modsiger korrektheden af de personlige oplysninger, vi har gemt om dig, skal vi normalt have et stykke tid for at verificere dem. I revideringstidsrummet er du berettiget at kræve at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Er/var behandlingen af dine personlige oplysninger ulovlig, kan du kræve en begrænsning af databehandlingen i stedet for en sletning.
  • Når vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men du skal bruge dem for at fremsætte, forsvare eller bedømmer lovkrav, er du berettiget til at begrænse behandlingen dine personlige oplysninger i stedet for en sletning.
  • Hvis du har fremsat en indsigelse i overensstemmelse med GDPR, art. 21, § 1, skal der være en ligevægt mellem dine og vores interesser. Så længe som det ikke er klart, hvis interesser der går forud, er du berettiget til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
  • Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger, må disse data, ud over at blive gemt, kun blive behandlet med vores samtykke eller for at forsvare lovkrav eller beskytte rettighederne af en anden naturlig eller juridisk person eller pga. en vigtig offentlig interesse af den Europæiske Union eller et medlemsland.
 • For at kræve overførslen af dine personlige oplysninger til en tredje part, hvor vi behandler dem på grundlag af dit samtykke eller behandler dem automatiseret. Hvis du kræver den direkte overførsel af dataene til en tredje part, vil dette kun finde sted, såfremt det er teknisk muligt.
 • For at tilbagekalde dit samtykke om at sende markedsføringskommunikationen til dig eller samle eller anvende dine personlige oplysninger på alle andre måder. 

Ved overtrædelse af GDPR er du berettiget til at klage hos en opsynsmyndighed, især i det medlemsland, hvor du bor, hvor din arbejdsplads ligger eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted (GDPR, art. 77). Denne rettighed tilsidesætter ingen andre administrative eller juridiske midler.

Bemærk at udøvelsen af nogle af disse rettigheder kan medføre, at vi ikke kan stille vores service til rådighed, fordi der er tale om oplysninger, der er en forudsætning herfor. I andre tilfælde kan det betyde at vi stiller serviceydelser til rådighed på grundlag af mangelfuld oplysning, hvilket kan medføre at disse serviceydelser ikke passer til dine behov. 

SUNSTAR Europe SA bruger ikke automatiserede afgørelser som beskrevet i GDPR, artikel 22

Nyhedsbreve/markedsførings-e-mails

Uanset kontakttype anvender vi din e-mailadresse kun til vores egne reklameformål. Behandling af personlige data i forbindelse med udsendelse af markedsførings-e-mails til potentielle kunder baserer på GDPR, art. 6 (1) lit. a. Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid uden af påvirke på legaliteten af den behandling der udføres til du tilbagekalde samtykket. Du kan altid afmelde dig fra markedsførings e-mails ved at bruge det tilsvarende link eller kontakte os. Derefter vil din e-mail-adresse fra mailinglisten.

Hvis du tilmelder dig for at modtager markedsførings e-mail, vil vi optegne og gemme de personlige data, du deler med os. Formålet med denne behandling er i første omgang at implementere den såkaldte dobbelt-opt-in-procedure, hvormed du kan acceptere at du regelmæssigt modtager markedsførings e-mails. Dette betyder, at du efter at du har leveret dine data og oplysninger, vil vi sende dig en e-mail-adresse du har sendt til os og spørge dig i denne e-mail om at bekræfte at du ønsker at modtage markedsførings-e-mail. Hvis du ikke bekræfter din registrering, vil dine data blive slettet.

Efter in bekræftelse vil vi opbevare din IP-adresse og tiden på din bekræftelse. Formålet med denne procedure er at bekræfte din registrering for markedsførings-e-mails og, om nødvendigt at opdage og forhindre mulig misbrug af dine personlige oplysninger. Lovgrundlaget for denne behandling er vores lovlige pligt at dokumentere samtykket.

Eksisterende kunder

Efter du har købt varer eller serviceydelser, kan vi sende dig markedsførings-e-mails for lignende produkter og serviceydelser. Denne databehandling baserer på vores legitime interesse i at reklamere for vores produkter og serviceydelser.

Nyhedsbrev-analyse

SUNSTAR bruger såkaldte nyhedsbrev tracking i dets markedsførings-e-mails. Modtagerens reaktioner (åbning af en mailing, klikke på tekst og billedlinks, download af billeder med et e-mail-program) er optegnet og gemt.

Formålet af denne fremgangsmåde er at øge kvaliteten af e-mail og optimere vores tilbud. Lovgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse iht. GDPR, art 6 (1) lit. f i at sikre at kun relevant information leveres til modtagerne og ikke interesserede modtagere kan slettes fra listen.

Denne tracking vil ikke opstå, hvis du har fravalgt visning af billeder som standard i dit e-mail-program. I så fald vises nyhedsbrevet ikke helt, og du kan måske ikke anvende alle funktioner. Så snart du får vist disse billeder, er den tracking, der lige er beskrevet, aktiveret.

Tilbagekaldelse af samtykke eller modsigelse

Du kan modsige eller tilbagekalde sit samtykke til denne behandling af persondata og afmelde dit abonnement af vores direkte markedsførings-e-mails til enhver tid ved at sende en e-mail med din opsigelse til privacy@ch.sunstar.com eller ved at klikke på afmeldingslinket, der er indeholdt i bunden af hver markedsførings-e-mail.

Bestilling via Amazon

For at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for vores kunder, bruger vi eksterne shipping-partnere og andre serviceydere. Vi leverer dit navn og din leveringsadresse kun for at levere varer GDPR, art. 6(1) lit. b til en shipping-partner vi har valgt.

Bemærkning vedrørende Amazons privatlivsbeskyttelse

Du er allerede blevet oplyst i databeskyttelseserklæring, du har modtaget fra Amazon om indsamling og opbevaring af dine persondata og type og formål med deres brug. Ethvert påkrævet samtykke til denne behandlinger indhentet af Amazon under din registrering. Vi indsamler ingen yderligere personlige oplysninger fra dig ud over de personlige data, der er leveret af Amazon. Amazon overfører dine personlige oplysninger til os for at kunne påfylde kontrakten. Disse personlige data, der er overført til s fra Amazon opbevares og behandles af os under denne databeskyttelseserklæring. 

Amazon-platformen er ansvarlig for enhver anden databehandling på dets platform, der går ud over den databehandling i denne databeskyttelseserklæring inklusive betalingsmetoder, der er stillet til rådighed på Amazon-websitet. For yderligere oplysninger om Amazons databehandling, se Amazons privatlivserklæring. www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909010&ref_=footer_privacy

Version og generelle bemærkninger

Vi forbeholder os retten til at ændre denne databeskyttelseserklæring til enhver tid. Den aktuelle version af dette dokument gælder. 

Databeskyttelseserklæringen gælder fra og med den 01.12.2020

Cookies og webstedteknologier

For at levere serviceydelserne på vores websted og markedsføre vores tilbud, anvender vi flere cookies og andre teknologier. Disse er beskrevet detaljeret nedenstående, og hvor det er relevant stilles fravalgsmuligheder til rådighed.