Du är för närvarande på:

G.U.M Sverige

Vänligen klicka på land och språk för att hitta en återförsäljare. Du kommer att bli omdirigerad till ditt lands sida.

 • Internationella
 • Belgien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Sverige

Diabetes och munhälsa

Lev hälsosamt med diabetes

Visste du att diabetes och munhälsa är sammankopplade?

Vetenskapliga studier har visat en stark dubbelriktad koppling mellan diabetes och tandköttssjukdomar – särskilt parodontit - den mest allvarliga formen av tandköttssjukdomar.

Forskning visar att du löper högre risk att utveckla diabetes typ 2 om du har parodontit.

Om du har diabetes (typ 1 eller 2) är det omvänt, då är det mer sannolikt att du lider av besvär såsom:

- Dålig andedräkt
- Muntorrhet
Problem med att känna vad maten smakar
Infektioner i munnen
- Tandköttsinflammation (gingivit eller parodontit)
Fördröjd sårläkning i munnen
- Ytterligare diabeteskomplikationer som hjärt- och njursjukdom

Detta innebär att om du har diagnostiserats med diabetes, är det mycket viktigt att träffa din tandhygienist eller tandläkare så snart som möjligt. Följ upp tandvårdsbesöken med hälsokontroller varje halvår och berätta alltid för din tandläkare/hygienist om eventuella ändringar i din diabetesstatus. Se också till att hålla din diabetesläkare/diabetessköterska informerad om några större förändringar i din munhälsa skulle uppkomma.

 

Hur är tandköttssjukdomar och diabetes sammankopplade?

Sunstar GUM - Diabetes och munhälsa

Tandköttssjukdomar som gingivit och parodontit orsakas av bakteriebeläggningar, även kallad plack, som ackumuleras runt tänderna. Oftast är det på svåråtkomliga ställen såsom mellan tänderna och vid tandköttskanten, där tandborsten inte alltid kommer åt.   

Plackbakterier som finns kvar vid tandköttskanten attackerar tandköttet, som då skadas, och detta kan leda till tandköttssjukdomar. När tandköttet skadas på grund av plackbakterier och tandköttssjukdomar uppstår, tillåts plackbakterier att sprida sig till resten av kroppen via blodet. 

Förekomsten av bakterier i kroppen utlöser en respons från immunförsvaret som oftast ökar insulinresistensen och gör att blodsockernivån blir svårare att kontrollera. Det kan även ha en negativ påverkan på diabetesrelaterade sjukdomar och förvärra befintliga diabeteskomplikationer.

 

Är diabetes ärftligt?

Många tror att diabetes är ärftligt. Arvsgången vid typ 1-diabetes är komplicerad och till stora delar fortfarande okänd. Ett barn till en förälder med typ 1-diabetes löper mindre än fem procents risk att också få sjukdomen. Om båda föräldrarna har typ 1-diabetes ökar risken för barnet till mellan 10 och 20 procent. Men nio av tio av alla barn som insjuknar har ingen nära släkting med typ 1-diabetes. 

Tvärt emot vad många tror är typ 2-diabetes mer ärftlig än typ 1. Undersökningar av enäggstvillingar, som ju har exakt samma arvsanlag, visar att om den ena får typ 2-diabetes löper den andra 90 procents risk att också insjukna. Får en enäggstvilling typ 1-diabetes är risken för den andra mellan 25 och 50 procent.

Man räknar med att över en miljon människor i Sverige bär på arvsanlag för att utveckla typ 2-diabetes. 

Samtidigt är ärftlighet en stor riskfaktor för tandköttssjukdomar. Om någon i din familj lider av parodontit bör du därför vara extra noggrann med din munhygien. 

Hur kan jag hantera min munhälsa om jag har diabetes?

Det är extremt viktigt att ha en effektiv munvårdsrutin och regelbundna kontroller hos din tandhygienist/tandläkare om du har diabetes.

En effektiv munvårdsrutin innebär att borsta tänderna ordentligt minst 2 gånger per dag för att ta bort plack på tänderna och längs med samt under tandköttskanten. Det är även viktigt att regelbundet använda tandtråd eller mellanrumsborstar för att ta bort plack mellan tänderna. Vid behov kan du komplettera med munskölj.

Din dagliga munvårdsrutin, det är lika lätt som 1-2-3

Följ dessa tre enkla steg för att hålla dina tänder och tandkött friska:

 1. Gör rent mellan dina tänder med tandtråd, mellanrumsborstar eller en skonsam plaststicka såsom GUM® Soft-Picks®. Gör det strax innan du borstar tänderna och använd gärna stickor även under dagen för att ta bort matrester mellan tänderna efter måltider.
 2. Borsta tänderna minst 2 gånger per dag med tandkräm som har beprövad antibakteriell effekt. Tandvården rekommenderar 2x2x2 metoden. Detta innebär att du ska borsta tänderna 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm i 2 minuter åt gången.
 3. Vid behov skölj med munskölj. Har du redan allvarliga problem med tandköttet eller behöver minska bakterier i munnen av någon annan anledning använd en antibakteriell munskölj.
Nr 1 - Rengör mellan tänderna
Nr 2 - Borsta
Nr 3 - Skölj

Ta hand om munhälsan och minska diabeteskomplikationerna

Sunstar GUM - Diabetes & munhälsa | GUM -

En god munhygien kan skydda dig mot tandköttssjukdomar, vilket kan hjälpa dig att hantera din diabetes. Det som krävs är regelbundna besök hos din tandhygienist och effektiv munhygien.

Din tandhygienist kan fånga upp problem tidigt, men bara om du går på regelbundna kontroller. Gå till tandhygienisten var 6:e månad för undersökning och professionell tandrengöring med borttagning av tandsten (förkalkade plackbakterier). Informera tandhygienisten om din diabetesstatus vid varje besök; ta särskilt upp eventuella förändringar i din behandling.

Sunstar GUM - Diabetes & munhälsa | GUM

Boka ett besök hos din tandhygienist direkt efter att du har fått din diabetesdiagnos och följ sedan upp med regelbundna besök.

Sunstar GUM - Diabetes & munhälsa | GUM

Informera också din diabetessköterska om din aktuella munhälsa och se till att han eller hon kommunicerar med din tandhygienist vid eventuella betydande komplikationer.


 

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. För att uppnå detta kommer vi att samla in och spara information om hur du använder den. Det görs med hjälp av enkla textfiler som kallas för cookies, vilka sparas på din dator. Genom att stänga detta meddelande, eller navigera till en annan sida på denna webbplats, samtycker du till att vi sparar våra cookies på den här enheten i enlighet med vår cookiepolicy, såvida du inte har inaktiverat dem.