Råd för munvård

Spädbarnens och barnens tänder

I vilken ordning sker spädbarnens tandsprickning?

  • Vid ungefär 5-8 månaders ålder börjar spädbarnets två första mittre framtänder att bryta igenom i underkäken.
  • Vid 8-10 månader kommer fyra framtänder i överkäken.
  • Vid 10-16 månader kommer de undre framtänderna på sidorna och barnets första kindtänder.
  • Vid 16-22 månader bryter hörntänderna igenom.
  • När barnet är 2-3 1/2 år gammalt brukar alla 20 mjölktänderna ha kommit. (Dessa åldersintervaller är ungefärliga.)

Vid vilken ålder tappar barnen sina mjölktänder?
Barnen tappar oftast sina mjölktänder i 7-årsåldern, men den sista tanden kan sitta kvar tills barnen är 12-14 år. Under denna tidsperiod är mjölktänderna viktiga för att barnet ska kunna äta, tala, le och inte minst för skapa utrymme och underhålla platsen för de permanenta tänderna.

Vård av spädbarnets tänder
De nya tänderna kan rengöras med en bit kompress eller hörnet på en tvättlapp. Så snart det börjar bli svårt att torka av hela tänderna ska du börja borsta dem.

Hur väljer man tandborste?
En mjuk tandborste med många och rundade borstknippen är bäst för alla tänder och omgivande tandkött. Ett litet borsthuvud är idealiskt för barnets mun. Storleken på huvudet beror mest på hur stor munnen är och mindre på barnets ålder. Därför bör åldersuppgiften på tandborsten betraktas som en vägledning och inte som en föreskrift för val av rätt tandborste till barnet.

Att byta tandborste ofta är viktigt för den allmänna tandhälsan. Bakterier har en tendens att byggas upp i tandborstens borstfäste. Helst bör du byta tandborste varje eller högst var tredje månad. Byt dessutom omedelbart efter en influensa, förkylning eller halsinfektion.

Hur mycket tandkräm ska barnet använda?
Mängden tandkräm bör inte vara större än storleken på en liten ärta. För mycket tandkräm är obehagligt för barnet. Om barnet ofta sväljer tandkräm kan följden bli dental fluoros, vilket visar sig som fläckar på tandstrukturen. Små barn ska alltid borsta tänderna under föräldrarnas uppsikt.

Kan barn få för mycket fluor?
Ja. Om barnet förtär för mycket fluor kan följden bli ett tillstånd som kallas fluoros. Fluoros kan orsaka varierande grad av missfärgning och oregelbunden emaljbildning i barnets permanenta tänder. Kommunalt vatten är vanligen fluoriderat på en säker nivå (1,0 ppm). Om du tar vattnet från en egen brunn eller bara dricker flaskvatten måste du själva ta reda på hur mycket fluor vattnet innehåller. En annan potentiell orsak till för stort fluorintag är fluoriderad tandkräm. Barn ska använda fluortandkräm i en mängd som motsvarar en ärtas storlek och spotta ut som mycket som möjligt av det. Små barn ska alltid borsta tänderna under föräldrarnas uppsikt.

Är det viktigt att rengöra barnens tänder med tandtråd?
För både barn och vuxna är rengöring med tandtråd mycket viktigt för den totala tandhälsan. Om två tänder vidrör varandra finns det risk för bakteriebildning mellan dem.
Bästa sättet att rengöra barnets tänder med tandtråd är att placera barnets huvud i förälderns knä. Då blir det enklare att komma åt barnets mun.

Vid vilken ålder ska barnet besöka tandläkaren första gången?
En bra tidpunkt för den första undersökningen är i allmänhet när barnet har fått alla 20 mjölktänder. Det första besöket för rengöring och kontroll kan följa några månader senare, beroende på barnets mognad och beredskap att acceptera behandlingen. Målet är att barnet ska få en positiv första erfarenhet av tandvården.

Rekommenderade Produkter

GUM® Baby Tandborste
(0-2 år)

Skonsam, kariesförebyggande plackborttagning

GUM® Kids Tandborste
(3-6 år)

Överlägsen plackborttagning och för förebyggande av karies

GUM® Junior Tandborste
(7-9 år)

Överlägsen plackborttagning och för förebyggande av karies

GUM® Light-Up Tandborste

Färgglad monstertandborste som lyser i 1 minut och gör det roligare att borsta länge!

GUM® Teens Tandborste
(10+ år)

Trendiga färger och ergonomiskt skaft

GUM® Kids Tandkräm
(2-6 år)

Speciellt framtagen för
mjölktändernas särskilda behov.

GUM® Junior Tandkräm
(7-12 år)

Speciellt framtagen för barnens
första permanenta tänders behov.