Råd för munvård

Implantat

Femtio miljoner tänder kommer att dras ut i år som en följd av infektion, sjukdom i tandköttet eller trauma (olycksfall och skador). En rad problem kan uppstå sedan en tand dragits ut. De kvarvarande tänderna flyttar på sig, vrider sig och blir sneda. Följden blir ett dåligt bett som gör det svårt att tugga maten ordentligt. Fula mellanrum eller stora gluggar mellan tänderna kan dessutom vara generande.


Du måste ställa dig följande frågor:

  • Känner jag mig bekväm när jag ler, talar eller äter?
  • Glider tandproteserna eller förorsakar de smärta på något ställe när jag tuggar?
  • Döljer jag mitt leende på grund av fula utrymmen mellan tänderna eller saknade tänder?
  • Är mina tänder lösa och måste stabiliseras efter behandling av långt framskriden tandköttssjukdom?      
  • Måste mina tandproteser regelbundet passas in på nytt på grund av benresorbtion?

Tandimplantat är ett av de största framstegen som gjorts inom tandvården. Tandimplantat har förmågan att fungera som ersättning för naturliga tandrötter. Implantaten opereras in i käkbenet och anses vara både säkra och ge ett effektivt stöd för tandproteser, kronor och fasta broar. Dessa implantat är ingen nyhet. Redan de gamla egyptierna använde sig av implantat som var tillverkade av jade, safir och elfenben.
Dagens implantat är oftast gjorda av titan och har egenskapen att växa fast i käkbenet. I själva verket växer benet samman med titanimplantatet, detta kallas för osseointegration. Implantatet sticker upp genom tandköttsvävnaden. Det går att operera in flera implantat beroende på hur mycket utrymme som behöver fyllas. Kronor, broar eller proteser placeras ovanpå dessa implantat.
För isättning av implantat krävs vanligen flera tandläkarbesök under några månaders tid. Vanligtvis krävs två kirurgiska ingrepp: ett för att operera in implantatet i benet och ett för att frilägga implantatets ovandel. Därefter placerar tandläkaren protesen på implantatet. När implantatet är färdigt kan du börja använda det direkt utan besvär.


Om du använder tandborstar och tandtråd av hög kvalitet kan ditt implantat hålla hela din livstid.

  • Använd en specialtandtråd som GUM® Implant+Floss. För in tandtrådens styva ände vid implantatets eller brons bas. Använd den porösa delen för att noggrant rengöra runt implantatet, under bron eller i extra breda utrymmen mellan tänderna.

  • Använd en mellanrumsborste med nylonbeläggning för att rengöra distanserna och utrymmet under protesen. För försiktigt in mellanrumsborsten mellan två implantat och rengör med en in- och utåtgående rörelse.

  • Använd en tandborste med rundade borst för att rengöra svåråtkomliga ställen mellan implantaten och under protesen. Tandborstens huvud kan vinklas så att vissa ställen blir enklare att nå.

  • Borsta de övre och undre ytorna på protesen precis som om de vore naturliga tänder.

Rekommenderade produkter

GUM Paroex förebyggande vård

Idealisk för att förhindra att plack byggs upp och ger ett långsiktigt skydd mot tandköttsproblem.

GUM Paroex förebyggande vård

Idealisk för att förhindra att plack
byggs upp och ger ett långsiktigt skydd
mot tandköttsproblem.

Implant Floss 50er 2090

GUM Implant+ Floss

Rekommenderas av tandläkare för rengöring och underhåll av tandtekniska konstruktioner och vård av tandköttet.