We use Cookies on this website. Like most websites, we use cookies to make our site work properly and to provide you with the best possible experience. By continuing to use our website, you accept the use of the cookies. Learn more

Tingimused 

 

Seda veebilehte kasutades nõustute allolevate või  käesoleval veebisaidil mis tahes muul viisil vastavalt tähistatud tingimuste ja privaatsuspoliitikaga (edaspidi: leping). Selle lepinguga mitte nõustudes ei ole teil lubatud seda veebisaiti kasutada. Lisaks mõistate ja nõustute sellega, et me jätame endale õiguse käesolevat lepingut igal ajahetkel muuta ning et kõik sellesse lepingusse tehtavad muudatused jõustuvad koheselt pärast nende veebilehel kajastamist. Te nõustute, et vaatate selle lepingu uuesti üle iga kord, kui veebisaiti külastate, et oleksite teadlik kõikidest lepingusse tehtud muudatustest.  

Meie pühendumine privaatsusele
 Meie privaatsuspoliitika on välja töötatud laiendusena meie pühendumisele pakkuda meie klientidele ja partneritele kõrgeima kvaliteediga tooteid ja teenuseid, tehes seda eetiliselt ja ausalt. See eeskiri aitab teil mõista, kuidas me kogume, kasutame ja turvame meile usaldatud isikuandmeid ning aitab teil langetada meie veebisaidi kasutamisel informeeritud otsuseid. Seda avaldust hinnatakse pidevalt uute tehnoloogiate, ettevõtluspraktikate ja meie klientide vajaduste valguses. 

Missugust informatsiooni me kogume? 
Meie veebisaiti külastades võite pakkuda meile kahte tüüpi informatsiooni: 1.) Isikuandmeid, mida meile tahtlikult, omal soovil avaldate ning mida kogutakse individuaalsetel alustel ja 2.) Summeeritud alustel kogutud informatsiooni veebisaidi kasutamise kohta, kui teie ja teised meie veebilehte kasutate. 

  1. Isikuandmed, mida omal soovil avaldate. Meie põhimõtteks on piirata kogutavat informatsiooni miinimumini, mis on vajalik veebilehe külastaja tellimuse täitmiseks.
  2. Informatsioon veebisaidi külastamise kohta. Sarnaselt teiste kommertssaitidega kasutab ka meie veebisait standardset tehnoloogiat, mida kutsutakse „küpsisteks” (vt altpoolt selgitust „Mis on küpsised?”) ning veebiserverite logisid, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas meie veebisaiti kasutatakse. Küpsiste ja veebiserveri logide kaudu kogutud informatsioon võib sisaldada külastuste kuupäeva ja kellaaega, lehekülgede vaatamiste arvu, meie veebilehel veedetud aega ning veebilehti, mida on külastatud vahetult enne ja pärast meie oma. Seda informatsiooni kogutakse isikustamata kujul ning seda ei saa seostada teie isikuga. 

Kuidas me kasutame meile usaldatud informatsiooni?
Kõige üldisemalt rääkides kasutame isikuandmeid oma ettevõtlustegevuse teostamiseks, klientide teenindamiseks ning klientidele ja potentsiaalsetele klientidele teiste toodete ja teenuste kättesaadavaks tegemiseks. Aeg-ajalt võime kogutud informatsiooni kasutada ka teavitamaks teid veebisaidil aset leidnud olulistest muudatustest, uutest teenustest ja eripakkumistest, mis võiksid meie hinnangul teile huvi pakkuda. Loendid, mida kasutatakse teile eelmainitud pakkumiste saatmiseks, on välja töötatud ning hallatavad meie tavapäraste ettevõtlusstandardite poolt, mis tagavad klientide isikuandmete ja privaatsuse kaitse.

Mis on küpsised?
Küpsised on osa veebilehitseja eritarkvarast, mis lubavad veebiserveril tuvastada arvutit, mille abil veebisaiti kasutatakse. Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kasutaja veebilehitseja poolt kasutaja arvuti kõvakettale. Küpsised jätavad meelde, missugust teavet kasutaja veebilehelt vaatas; nende eesmärgiks on selle lehe, või seotud lehtede, kasutusmugavuse parandamine kasutaja jaoks. See muudab veebilehelt veebilehele liikumise ning Internetis kaubatehingute sooritamise kasutajale lihtsamaks. Küpsised peaksid muutma teie on-line kogemuse lihtsamaks ja personaalsemaks.

Kuidas me küpsistest kogutud informatsiooni kasutame?
Kasutame veebilehitseja tarkvaratooteid nagu küpsised ja veebiserveri logid, et koguda informatsiooni meie veebilehe kasutajate sirvimisharjumustest selleks, et arendada oma veebisaiti vastamaks rohkem meie kasutajate vajadustele. Need andmed aitavad meil veebilehti koostada ja ümber korrastada kõige kasutajasõbralikumal moel ning pidevalt arendada meie veebisaiti vastamaks paremini nii meie kasutajate kui potentsiaalsete kasutajate soovidele. Küpsised aitavad meil koguda olulist ettevõtlusalast ja tehnilist statistikat. Küpsistes sisalduv informatsioon lubab meil jälgida radu, mida mööda külastajad just meie veebisaidile sattusid. Veebiserverite logid aitavad meil arvutada, kui palju inimesi meie veebisaiti külastab ning hinnata meie veebisaidi külastajate hulka. Me ei kasuta neid tehnoloogiaid selleks, et hankida teie isiklikku elektronposti aadressi või mis tahes isikuandmeid just teie kohta (hoolimata tõsiasjast, et sellised tehnoloogiad tõepoolest võimaldaksid meil saata just teile suunatud on-line ribareklaame või teisi samalaadseid vastuseid). 

Kuidas on aga teiste veebisaitidega, mis on lingitud meie veebisaidile?
Me ei vastuta meie veebisaidiga lingitud veebisaitide tavade ega sisu eest. Sageli on teistele veebisaitidele viitavad lingid antud pelgalt viitena informatsioonile teemadel, mis võivad meie kasutajatele huvi pakkuda.

Julgustame kasutajaid enne mis tahes isikuandmete avaldamist tutvuma iga veebisaidi privaatsuspoliitikaga. 
 

Kolmandad osapooled 
Sunstari põhimõte on avaldada  andmeid kolmandatele osapooltele järgnevatel juhtudel:
 
kohtukutsest tulenev nõude, kohtuorder või mõni teine juriidiline toiming, kui külastaja seda selgesõnaliselt nõuab, külastaja nõutud publikatsioonide või teatmematerjalide kätte toimetamiseks, kolmanda osapoole korraldatud konverentsile või üritusele kaasa aitamiseks.

Juriidiline informatsioon
Käesoleval veebisaidil (veebisait) leiduvat informatsiooni, sealhulgas kõiki materjale, viiteid, kaubamärke ja kujutisi omab ja haldab  Sunstar Suisse S.A ning need on avaldatud vaid üldiseks nõustamiseks huvipakkuvatel teemadel. Seaduste kohalduvus ja mõjuala võib suuresti sõltuda küsimusega seotud täpsetest faktidest. Kogu veebisaidil pakutavale informatsioonile kehtib „nagu on” põhimõte, mis ei garanteeri sisu täiuslikkust, täpsust ega asjakohasust, samuti mitte selle informatsiooni tõttu saavutatud tulemusi, ja ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud garantiita, sealhulgas aga mitte piiratud garantiiga kasutuseks, kauplemiseks või teatud eesmärgile vastamiseks.

Te mõistate, et kogu veebisaidil olev informatsioon ja materjalid on mõeldud eranditult vaid tarbija üldiseks informeerimiseks. Selle eesmärgiks ei ole pakkuda professionaalset tervishoiualast nõu, konsultatsiooni, diagnoosi või ravi, ja see ei teegi seda.

 Kõik käesoleval veebisaidil antud või kirjeldatud dokumendid, programmid, publikatsioonid, kujundused, tooted, protsessid, tarkvara, tehnoloogia, informatsioon ja ideed (sisu) on Sunstar Suisse S.A või tema filiaalide, haruettevõtete, partnerite või varustajate omand ning on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste seaduste ja teiste intellektuaalset omandit kaitsvate õigusaktidega. Sellel veebisaidil kasutajatele pakutav sisu täidab vaid informatiivset eesmärki. Sisu mis tahes teistsugune kasutamine, sealhulgas kopeerimine, muutmine, levitamine, edastamine, avaldamine või esitamine on rangelt keelatud. 

Kuigi oleme teinud kõik endast oleneva tagamaks, et sellel saidil olev informatsioon oleks hangitud usaldusväärsetest allikatest, ei ole Sunstar Suisse S.A. vastutav informatsioonis leiduvate mis tahes vigade või lünkade ega sellise informatsiooni kasutamise tulemuste eest. 

Mõningad käesoleval veebisaidil olevad lingid ühenduvad teiste veebisaitidega, mida haldavad kolmandad isikud, kelle üle Sunstar Suisse S.A.-l puudub igasugune kontroll. Sunstar Suisse S.A ei vastuta teistel veebisaitidel oleva informatsiooni täpsuse ega ühegi teise sisuga seotud aspekti eest. 

Sunstar Suisse S.A ei vastuta  mis tahes otseste, ettenägematute, eriliste, kaudsete või juhuslike kahjude eest, sealhulgas, aga mitte ainult mis tahes saamata jäänud tulu eest, mis on tekkinud selle veebisaidi kasutamisest või võimetusest kasutada seda veebisaiti või sellel veebisaidil kirjeldatud mis tahes sisu, isegi siis, kui Sunstar Suisse S.A-d on selliste kahjude tekke võimalusest informeeritud.

Sunstar, BUTLER® and GUM®, Sunstari, Butleri ja GUM-i logod ning kõik teised Sunstar Suisse S.A toodete ja teenuste nimed või logod on kas registreeritud kaubamärgid või Sunstar Suisse S.A kaubamärgid ning nende kasutamine Sunstar Suisse S.A eelneva kirjaliku loata on keelatud. Käesolev veebisait esitab viiteid teistele ettevõtetele, toodetele ja teenuste nimetustele, mille kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. 

Selle veebisaidi (veebisait) koostaja: Sunstar Suisse S.A., Route de Pallatex 15, 1163 Etoy, Šveits. 
See veebileht on loodud Šveitsis ning seda majutatakse Rootsis. Üldistes tingimustes kohaldatakse Rootsi kuningriigi seadusandlust. Mis tahes vaidluse korral on kohtupiirkonnaks Šveits.  

 Viimati uuendatud: 29.09.2009