Vanliga problem

Diabetes och munhälsa

Idag lider ungefär 8,5% av jordens befolkning av diabetes. Denna siffra har nästan fyrdubblats sedan 1980 till 422 miljoner människor (ref1, Ref3).

Vad som är ändå mer viktigt är att diabetes är en av de främsta dödsorsakerna i världen (Ref2) och kan delas upp i tre olika kategorier:

 • Typ 1 diabetes: innebär dagligt behov av intag av insulin för att överleva.
 • Typ 2 diabetes: i denna grupp finns majoriteten av de som lider av diabetes globalt. Det är ofta ett resultat av individens livsstil (såsom övervikt och brist på fysisk aktivitet).
 • Graviditetsdiabetes: ett temporärt tillstånd som uppstår under graviditet och kan indikera en risk för förframtida Typ 2 diabetes.

Även om ett antal orsaker och behandlingsmetoder har forskats fram, diskuterats och implementerats, så förespråkar WHO och Internationella Diabetesföreningen att prevention är nyckeln till att förebygga Typ 2 diabetes epidemi.

Över de senaste 20 åren har flertalet vetenskapligt säkerställda bevis presenterats som visar att inflammationer i munhålan, speciellt i tandköttet, kan påverka blodsockret negativt och förvärra diabetes ( Ref4). Därför är din dagliga munhygien viktig i ett förebyggande syfte.

Hur kan Diabetes påverka munhälsan?

 • Diabetes kan göra det svårare för dig kropp, inklusive tandköttet, att motverka och slå tillbaka infektioner.
 • Dåligt kontrollerade blodsockernivåer kan ge följande problem i munnen:

  • Tandköttsinflammation (gingivit) eller Tandlossning (parodontit)
  • Tandlossning
  • Svampinfektioner i munnen.
  • Muntorrhet
  • Tandköttssjukdomar kan vara svårare att behandla när du har diabetes.
  • Okontrollerad diabetes kan leda till svårare fall av Tandköttssjukdomar.

Referenser:
Ref1: Global report on diabetes. World Health Organization, Geneva, 2016
Ref2: National Diabetes Statistics Report. American Diabetes Association, 2014
Ref3: IDF Diabetes Atlas Seventh Edition
Ref4: Diabetes and periodontal diseases: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. Iain L. C. Chapple et al. J Clin Periodontol. 2013 Apr

Rekommenderade produkter

GUM Paroex förebyggande vård

Idealisk för att förhindra att plack byggs upp och ger ett långsiktigt skydd mot tandköttsproblem.

GUM Paroex förebyggande vård

Idealisk för att förhindra att plack
byggs upp och ger ett långsiktigt skydd
mot tandköttsproblem.