Vanliga problem

Blödande tandkött / tandköttsproblem

Tandköttssjukdomar är kroniskt bakteriella infektioner som påverkar tandköttet och benet som stödjer tänderna. De uppstår vanligen genom att plack byggs upp på tandytorna. Om tandköttssjukdomen lämnas obehandlad kan den leda till tandlossning.
Munvården måste vara exakt och fullständig för att spela en förebyggande roll. Det är viktigt att du inte bara rengör tandytorna, utan även utrymmena mellan tänderna och under tandköttskanten.

Var medveten om orsakerna till tandköttssjukdomar och symptomen
Tandköttssjukdomar klassificeras i termer av svårighetsgrad. Den mildaste formen kallas gingivit (tandköttsinflammation). Gingivit är den mest lättbehandlade formen av tandköttssjukdomar och är övergående. Men om gingivit inte behandlas kan den utvecklas till parodontit (tandlossning). Den vanligaste orsaken till gingivit är dålig munhygien. Gingivit är en term som används för att beskriva en inflammation i tandköttet som orsakas av att plack byggs upp vid tandköttskanten. Plack är bakterier som behöver tas bort regelbundet, annars hårdnar de till tandsten som bara kan tas bort av din tandläkare eller tandhygienist.

Det finns faktorer som kan göra en person mer mottaglig för gingivit, t.ex.:

 • dålig munhygien
 • dålig kost
 • rökning
 • åldrande
 • ärftliga anlag
 • hormonförändringar
 • vissa läkemedel
 • stress
 • virus-och svampinfektioner
 • systemiska sjukdomar och tillstånd (t.ex. diabetes)
 • sjukdomstillstånd som försämrar immunförsvaret
 • graviditet
 • ortodontiska behandlingar

För många hälsotillstånd eller medicinska tillstånd signalerar kroppen att det finns ett problem genom smärta. Men när det gäller gingivit finns det vanligen bara små eller inga besvär alls på detta stadium. Därför är det viktigt att du känner igen de tidiga symptomen:

 • tandkött som lätt blöder eller ständigt är rött och svullet
 • känsliga tänder
 • ständigt dålig andedräkt

Tre av fyra vuxna kommer att drabbas av tandköttsproblem under sin livstid.
Tandköttssjukdomar är mycket vanliga och därför är det viktigt att du känner igen tecknen på en tidig tandköttssjukdom (gingivit) innan den utvecklas till parodontit som bryter ned benen och förorsakar tandlossning.
Besök en tandläkare eller tandhygienist två gånger per år. Därmed kan tidiga tecken på tandköttsproblem upptäckas.
Det är viktigt att du betraktar din munhälsa som ett samarbete mellan dig och din tandläkare eller tandhygienist. Du ansvarar för det dagliga underhållet medan din tandläkare har uppgiften att noggrant undersöka dina tänder och tandkött samt att upptäcka eventuella förändringar som kan vara tecken på problem. När det gäller gingivit upptäcks inte alltid de första varningssignalerna. Men genom regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten kan du hålla din munhälsa i gott skick. Eftersom gingivit är reversibel är det viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Professionell behandling och god munvård i hemmet är andra viktiga faktorer.

Om gingivit inte behandlas kan följden bli allvarliga sjukdomar i tandköttet.
Om gingivit lämnas obehandlad kan den utvecklas till en framskriden form av en tandköttssjukdom som kallas parodontit (tandlossning) som skadar tandköttsvävnaden och underliggande ben. Tandlossning och andra skador som förorsakas av parodontit är inte reversibla. Men din tandläkare eller tandhygienist kan begränsa de fortsatta skadorna genom att förhindra att tandlossningen utvecklas.

Genom att skaffa rätt tandvårdsprodukter, gå på regelbundna kontroller och vara medveten om hur din munhälsa påverkar din allmänna hälsa kommer du en bra bit på vägen mot friskare tänder och tandkött – och en sundare livsstil.

Rekommenderade produkter

GUM® Technique®PRO

Djupare och mer skonsam rengöring för friskare tänder och tandkött. Den PROfessionella tandborsten som gör rent där en vanlig tandborste har svårt att komma åt.

GUM Activital

Aktiv i viktiga områden för att förhindra tandköttsinflammation och hålla tandköttet friskt
Kliniskt bevisad effekt mot tandköttsinflammation

GUM Paroex förebyggande vård

Idealisk för att förhindra att plack
byggs upp och ger ett långsiktigt skydd
mot tandköttsproblem.

GUM Paroex Gel korttidsbehandling

Speciellt avsedd för professionell
plackkontroll vid vävnadsskador i
tandköttet.

GUM Paroex korttidsbehandling

Speciellt avsedd för professionell plackkontroll vid vävnadsskador i tandköttet.