Vanliga problem

Karies

Hål i tänderna är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar hela världen. Sjukdomen uppstår genom att det bildas karies (hål) i tänderna som en följd av inverkan från bakterier. Syra från den bakteriella aktiviteten på tänderna fräter bort och förstör den skyddande emaljen så att ett hål bildas. Om detta tillstånd lämnas obehandlat sprider sig rötan till tandpulpan inuti tanden så att bakterierna angriper även detta område. Framskriden karies är smärtsam och kan efter hand förorsaka en infektion med följden att pulpan och tanden dör.

Eftersom du inte alltid märker att det utvecklas ett hål i munnen är det viktigt att du regelbundet besöker tandläkaren. Om du har tandvärk betyder det att ett kariestillstånd redan har börjat förorsaka skador. God munhygien är viktig för att förebygga karies.

Rekommenderade produkter

GUM Technique+

Med det patenterade Quad Grip®-handtaget kan du vinkla tandborsten i 45° som rekommenderas för maximal borttagning av plack.