Sambandet mun – kropp

Tandköttssjukdomar (eller parodontala sjukdomar) tillhör de mest utbredda i världen. Runt 70 % av befolkningen antas vara drabbade i någon form.
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider 10-15 % av världens befolkning, eller 600-900 miljoner människor, av allvarlig tandlossning.

Bra munhälsa kan leda till bättre allmänhälsa
På senare år har internationella studier påvisat ett möjligt samband mellan sjukdomar i tandköttet och andra mycket allvarliga sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, sjukdomar i andningsvägarna och graviditetskomplikationer. Det finns till och med undersökningar som visat att munbakterier kan gå in i blodbanan och färdas genom kroppen. Därför är rätt munhygien inte bara viktig för att förebygga eller behandla sjukdomar i munhålan. Den bidrar också till en god allmänhälsa i hela kroppen.

Potentiella effekter av lindrig till allvarlig tandlossning för kroppen

  • Diabetes: 2-4 gånger större risk
  • Stroke: 2 gånger större risk
  • Kronisk luftvägssjukdom: 2-5 gånger större risk
  • Kranskärlssjukdom: 2 gånger större risk
  • Graviditetsrelaterade sjukdomar: 4-7 gånger större risk

”Restbakterier i munnen kan komma in i blodbanan och transporteras runt i kroppen och förorsaka inflammatoriska reaktioner.”

GUM® är det första produktsortimentet som speciellt utvecklats för att förebygga orsakerna, och inte bara symptomen, till tandköttssjukdomar. Tack vare sina goda kunskaper om de mekanismer och huvudorsaker som leder fram till tandköttssjukdomar kan Sunstar utveckla banbrytande produkter som motverkar de negativa effekterna av tandköttssjukdomar och dess inverkan på hälsan. Denna produktutveckling får stöd av Sunstars nära relationer med kända forskare och experter på området.