De Mond
en Uw Gezondheid

Tandvleesonsteking (of parodontitis) is een van de meest voorkomende ziekten ter wereld. Ongeveer 70% van de wereldbevolking heeft er in meer of mindere mate last van. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) lijdt 10-15% van de wereldbevolking aan ernstige parodontitis, dit komt neer op 600-900 miljoen mensen.

Een goede mondgezondheid kan leiden tot een betere algemene gezondheid
Recent internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband is tussen parodontitis en ernstige systemische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, aandoeningen van de luchtwegen en complicaties bij de zwangerschap. Uit onderzoek is aangetoond dat mondbacteriën in de bloedbaan terecht kunnen komen en zich zo door het lichaam bewegen. Een goede mondhygiëne is daarom niet alleen belangrijk om ziekten in de mond te voorkomen of te genezen maar draagt ook bij aan een goede gezondheid van het hele lichaam.

 

Verhoogd Risico Effect bij Matige tot Ernstige Parodontitis op het Lichaam

  • Diabetes: 2-4 maal
  • Beroerte: 2 maal
  • Chronische Luchtweg Aandoeningen: 2-5 maal
  • Coronaire hartziekte: 2 maal
  • Zwangerschapscomplicaties: 4-7 maal

“Uit de mond afkomstige bacteriën kunnen in de bloedbaan terechtkomen en elders in het lichaam onstekingsreacties veroorzaken”.

Sunstar Foundation: Expert Co-ordination Meeting on Oral Health and Systemic Health - Periodontal Medicine: Health Policy Implications. Geneva, December 2002.

GUM® producten zijn speciaal ontworpen om de oorzaken van tandvleesontsteking aan te pakken en niet alleen de symptomen te bestrijden. Sunstar beschikt over vergaande kennis van en diepgaand inzicht in de ontstaansmechanismen en oorzaken van tandvleesziekten. Dit inzicht is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe, adequate producten om de ongunstige effecten van tandvleesonsteking en de invloed daarvan op de algemene gezondheid te bestrijden. Sunstar weet zich daarbij gesteund door een nauwe samenwerking met een uitgebreid netwerk van internationaal erkende wetenschappers, tandartsen en artsen.